Kết quả 81 - 90 của 5686 các kết quả có nội dung Vô Thượng Tự Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng. (4,1932 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng mây bay thoáng qua TRÊN ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT
tự nhận là bậc tự phát giác ra được một vụ “báo hiếu đạo đức khổng lồ” trong lịch sử hơn nghìn năm của Phật giáo ... nhân quả Nhân quả là một quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội; không phải là một sản phẩm của giáo nhà Phật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7BC243_bong_may_bay_thoang_quatren_duong_ve_xu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành tâm Tưởng Niệm Ân Sư
Phật Giáo, Giáo hội Tăng sự Ban Trưởng, tự Lâm Tế Chánh Tông,Tam thập cửu thế Thượng Huệ Hạ Hưng, húy Ngộ Trí Nguyễn ... toàn quốc kỳ II tại Hà Nội. Ngài được tấn phong Hòa thượng và được đề cử làm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo Hội Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72C20A_thanh_tam_tuong_niem_an_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGỤY TẠO VÀ XUYÊN TẠC VỀ CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC - TẠI SAO ?
thương ấy, Phật giáo Việt Nam đã đến lúc bắt buộc phải đứng lên tranh đấu cho tưởng tự do tín ngưỡng của mình, được minh ... thượng Thích Quảng Đức với nội dung xin tự thiêu để bảo vệ Phật pháp, họ vẫn không chấp thuận. Trên thực tế, giới lãnh dạo Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/57C603_nguy_tao_va_xuyen_tac_ve_cuoc_tu_thieucua_hoa_thuong_thich_quang_duc__tai_sao_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật nhà văn hóa lớn của nhân loại
Đức Phật nhà văn hóa lớn của nhân loại Hòa Thượng THÍCH CHƠN THIỆN 09/10/2011 07:14 (GMT+7) Số lượt xem: 192623Kích cỡ chữ: Đức Phật được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là nhà văn hóa lớn của nhân loại của 25 thế kỷ qua, hẳn là cuộc đời hoằng hóa và hệ thống giáo của Ngài ... của Đức Phật, vừa nêu rõ bản sắc giáo của Ngài rất thực tại, rất thực tế, rất tự nhiên, khách quan và đầy tính nhân văn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56440B_duc_phat_nha_van_hoa_lon_cua_nhan_loai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại lão HT. Thích Từ Nhơn
22/11/1992, chấp thuận giao lại một phần diện tích đất là 3.712m2 và ngôi Bảo tháp Việt Nam Quốc Tự cho Thành hội Phật giáo quản ... Tiểu sử Đại lão HT. Thích Từ Nhơn VP 2 TWGH 26/04/2013 19:34 (GMT+7) Số lượt xem: 115187Kích cỡ chữ: Thế rồi, theo duyên tan họp, Hòa thượng đã thuận thế thường, thu thần viên tịch vào lúc 07 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự, đường
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53F452_tieu_su_dai_lao_ht_thich_tu_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới 26/02/2012 17:51 (GMT+7) Số lượt xem: 259199Kích cỡ chữ: Phật giáo Việt Nam trong gần 2.000 năm tồn tại và phát triển đồng hành cùng với dân tộc, đã luôn nói đến cũng như cố gắng thực hiện hai yếu tố: khế và khế cơ ... thành tựu rất đáng phấn khởi: a. ĐTK Việt Nam - Phần Phật giáo Nam truyền: * Bốn bộ Nikàya (Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về từ "Vô vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền sư Pháp Thuận
Về từ " vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền sư Pháp Thuận Đào Nguyên 22/12/2011 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 131161Kích cỡ chữ: Chúng tôi, qua bài viết này, với tư cách là người học Phật, có những nghiên cứu về Văn học Phật giáo Việt Nam, xin được góp phần biện minh ... : Phật giáo truyền vào Trung Quốc, các nhà dịch thuật kinh điển Phật giáo trong buổi đầu hẳn là đã mượn từ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/735049_ve_tu_vo_vi_trong_bai_ke_quoc_to__cua_thien_su_phap_thuan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TAM QUANG TỰ NÉT VĂN HÓA PHẬT GIÁO HÀN
giao lưu nghệ thuật văn hóa Phật giáo và lưu trữ các sự kiện văn hóa trong nước và Quốc tế, cũng như cơ hội cho người dân để tìm hiểu ... TAM QUANG TỰ NÉT VĂN HÓA PHẬT GIÁO HÀN 28/07/2011 23:36 (GMT+7) Số lượt xem: 202404Kích cỡ chữ: Tam Quang Tự (SamGwangsa), 131, Cho-eup, BusanJin gu, Busan, núi Bạch Dương (BaekYang) rừng cây xanh tươi bóng mát. Ngôi Tự viện này có lối kiến trúc truyền thống, đậm nét bản sắc văn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/7BC05A_tam_quang_tu_net_van_hoa_phat_giao_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Quốc : Hưng Quốc Cổ Tự mở Trung tâm trợ cấp Trẻ em nghèo địa phương
cùng Bổn tự Chùa Hưng Quốc (Heungguksa - 흥국사) mở Trung tâm Trung tâm trợ cấp trẻ em nghèo, nhằm mục tiêu giáo ... Hàn Quốc : Hưng Quốc Cổ Tự mở Trung tâm trợ cấp Trẻ em nghèo địa phương 10/12/2011 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 57237Kích cỡ chữ: Ngày 7 tháng12 năm 2011, tại Hưng Quốc Cổ Tự (Heungguksa - 흥국사), thị trấn Hạnh Tín Đồng (Haengsin-dong - 幸 信 洞), Quận Đức Dương (deokyang
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/72C240_han_quoc__hung_quoc_co_tu_mo_trung_tam_tro_cap_tre_em_ngheo_dia_phuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo VN là tôn giáo có truyền thống yêu nước
dịp để mỗi người con Phật tưởng nhớ về Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni và những triết nhân sinh sâu sắc của Phật giáo ... Phật lịch 2556-Dương lịch 2012 do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Thành hội Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7B5608_phat_giao_vn_la_ton_giao_co_truyen_thong_yeu_nuoc.aspx

Các trang kết quả: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: