Kết quả 61 - 70 của 5686 các kết quả có nội dung Vô Thượng Tự Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng. (2,9282 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
chánh của Phật giáo Việt Nam.2) Nguyện luôn luôn son sắt bền chí với tưởng tranh đấu hợp tình, bất bạo động của Phật giáo ... lợi thiêng liêng nhất của Phật giáo đồ: Cờ Phật giáo quốc tế bị triệt hạ. Quyết định này đã trái với hiến pháp và ngang
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyện về thiền sư Vinh Tây, ông tổ trà Nhật Bản
của Nhật Bản, nói tới Thiền rất quan trọng đối với quốc gia. Phật pháp và vương pháp cùng hỗ trợ cho nhau, chủ chương Phật giáo ... . Sư đến Trung Quốc hai lần và, ông cũng là thầy đầu tiên của Đạo Nguyên Hi Huyền, người khai sáng dòng Thiền Tào Động tại Nhật. Và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5AD20A_chuyen_ve_thien_su_vinh_tay_ong_to_tra_nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời thuyết minh BẢY KỲ QUAN THẾ GIỚI PHẬT GIÁO
Lời thuyết minh BẢY KỲ QUAN THẾ GIỚI PHẬT GIÁO 05/06/2012 06:44 (GMT+7) Số lượt xem: 339856Kích cỡ chữ: Sc.TNCH viết lại Lời Thuyết Minh từ trên Phim, xong ngày 13.04.2012 Tôi, danh, hiệu đính bài viết, xin tự sửa Đức Phật nhập Niết bàn năm 80 tuổi thay vì 84 như thuyết ... hay một điểm trung tâm cho Phật tử từ khắp nơi bốn bể. Bạn có thể khẳng định đó là nơi Phật Giáo bắt đầu. Tôi không phải là
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/tai-lieu/7E5642_loi_thuyet_minhbay_ky_quan_the_gioi_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường
Những hiện tượng tâm linh gần đây ở Trung Quốc nên hiểu thế nào ?Giác tánh hình, tướng, không hạn lượng, mới đích ... duy tâm sở tạo” (Tất cả đều do tâm tạo) là nghĩa như vậy. Tham thiền hay tham thoại đầu là tự mình chứng được, ngộ được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5AD01A_the_luu_bo_tuong_va_cac_hien_tuong_la_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA ĐẠO PHẬT CHO DÂN TỘC, DƯỚI TRIỀU LÝ (1010 - 1225)
NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA ĐẠO PHẬT CHO DÂN TỘC, DƯỚI TRIỀU (1010 - 1225) Hòa Thượng. Thích Đức Nhuận 27/07/2011 10:12 (GMT+7) Số lượt xem: 88733Kích cỡ chữ: Mục lục Về Chính Trị - 03-Về Cơ Cấu Tổ Chức Hành Chính (Ngoại Giao và Quân Sự) 04-Về Luật Pháp 05-Về Kinh Tế và An Sinh Xã ... , do Phật tử Công Uẩn khai sáng, nhưng không vì thế mà nói rằng Phật giáo đã giữ địa vị độc tôn trong mọi sinh hoạt quốc
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/7BD05A_nhung_dong_gop_to_lon_cua_dao_phatcho_dan_toc_duoi_trieu_ly_1010__1225.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản sắc Thiền Việt Nam trong Thơ Thiền Lý Trần
cải cách để thành một quốc giáo mang tâm linh Việt. Thiền phái Thảo Đường thời Thánh Tông và đặc biệt là Thiền phái ... vào sự vật để đệ tử tự đốn ngộ.Trần Tung Tuệ trung thượng sỹ (1230-1290), ông bác có ảnh hưởng tư tưởng sâu đậm đến ông cháu (Trần
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/766453_ban_sac_thien_viet_nam_trong_tho_thien_ly_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học
giáo, từ một tôn giáo có tính quốc gia đến tôn giáo quốc tế, những thành tựu và đóng góp của văn hoá Phật ... chánh đạo; Thập nhị nhân duyên 1.2. Phật giáo truyền bá ra quốc tế - Phật giáo Tiểu thừa và Thế giới Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/7BD403_can_mon_van_hoa_phat_giao_trong_dao_tao_cu_nhan_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
hệ thống kinh điển Đại thừa tối quan trọng như Pháp Hoa, Như Lai Tạng, Giải Thâm Mật…giáo tam tự tánh, tam tánh, Phật ... Đức Phật chuyển vận ngay tại trung tâm văn hoá và tâm linh lớn nhất thời bấy giờ trong vương quốc mà Ngài đang cư trú, đó
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557
VĂN PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni! Kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước!Trong tiết
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/53E61A_dien_van_phat_dan_phat_lich_2557.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương pháp trị bệnh độc đáo trong Phật giáo
cùng phong phú, đến nay vẫn còn lưu truyền và vận dụng rộng rãi. "Ngũ minh phương" của Phật giáo có sự ảnh hưởng qua lại với ... chỉnh và năng lực thích ứng với xã hội. Phật giáo cho rằng căn (sinh ), trần (hoàn cảnh xã hội) và thức (tâm ) là ba duyên
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/thien-tri-lieu/7A4601_phuong_phap_tri_benh_doc_dao_trong_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: