Kết quả 51 - 60 của 5686 các kết quả có nội dung Vô Thượng Tự Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng. (3,7332 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sức mạnh của Giáo hội nhờ vào sự tận tụy vì lý tưởng Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân (*)
Sức mạnh của Giáo hội nhờ vào sự tận tụy vì tưởng Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân (*) 12/10/2011 19:00 (GMT+7) Số lượt xem: 126569Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - Văn phòng II Trung ương Giáo hội vừa công bố diễn văn của Hòa ... tưởng Phật giáo của chư Tăng Ni và Phật tử, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân. Sức mạnh ấy căn bản vốn ở những
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/765603_suc_manh_cua_giao_hoi_nho_vao_su_tan_tuy_vi_ly_tuong_phat_giao_cua_tang_ni_phat_tu_su_ung_ho_cua_chinh_quyen_va_nhan_dan_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DÂNG HOA MÙA AN CƯ KIẾT HẠ
để tồn tại. Trong lúc Phật giáo Việt Nam xiển dương tín Đại Thừa, khởi tâm Thiền Tịnh song tu. Thế nhưng những hiện tượng ... – chư tăng ni – theo truyền thống đạo Phật Bắc Tông như ở Trung Quốc và Việt Nam. Đức Phật đã phát huy tinh hoa của tư tưởng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7AD212_dang_hoa_mua_an_cu_kiet_ha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM (1897 - 1969)
lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết Phật giáo, bài kệ trên đã gieo vào tâm thức ông một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật, mặc ... . Vào thời điểm này, ở Trung Quốc, ngài Thái Hư Đại sư đang phát động công cuộc chấn hưng Phật giáo nên đã tác động mạnh đến Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7AD600_tuong_niem_cu_si_tam_minh__le_dinh_tham_1897__1969.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Triệt Ngộ đại sư–vị tổ thứ 12 dòng Tịnh Độ Tông
sư Triệt Ngô Nhờ đó, Triệt Ngộ ngày càng đọc rộng kinh tạng, hiểu ra rất nhiều giáo Phật giáo ... sảo trong việc giải các vấn đề giáo thiền tông. Chính vì vậy, Triệt Ngộ rất được Túy Như Thuần thiên sư yêu quý, cho là
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F5403_triet_ngo_dai_suvi_to_thu_12_dong_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tự tình về Phật giáo ở nhân gian
con người chết sẽ thành "quỷ". Người Trung quốc tuy chịu ảnh hưởng thuyết luân hồi của Phật giáo, nhưng vẫn tin tưởng "quỷ" có ... chắc chắc cũng bị thần thánh hóa. Đây không những chỉ có Phật giáo Trung quốc chịu ảnh hưởng tư tưởng tử “Quỷ” của tín ngưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/576259_loi_tu_tinh_ve_phat_giao_o_nhan_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao Phật giáo không tôn thờ đấng sáng thế
khổ đau đang hiện hữu. Trong văn học Phật giáo, xuyên qua giáo ngã, không có một thực thể cố định (unsubstantiality ... thần” đối với những người có tư tưởng độc lập hay những nhà Hữu thần, chỉ vì Phật giáo không tin tưởng vào một đấng sáng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/72560A_tai_sao_phat_giao_khong_ton_tho_dang_sang_the.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tâm lý học Phật giáo
đề tâm giáo dục của thời đại. Đức Phật dạy rằng: "Các hành thường", "các pháp là ngã ... lăng kính Duyên khởi, thường, ngã, Phật giáo đã đề cập đến khá rõ về các vấn đề tâm giáo dục như
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/7F4213_tam_ly_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lê Quý Đôn với Phật giáo
hiếu chứ không phải Phật giáo chủ trương bác bỏ hiếu đễ và đi ngược lại truyền thống của Trung Quốc. Ông dẫn đoạn “Ta nhờ xưa biết ... còn bảo tồn được, đã chú trọng đến việc giải thích (hoặc sao chép lại sách Phật giáo từ Trung quốc) các Pháp số của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/526612_le_quy_don_voi_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma.
truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến Tánh thành Phật. nghĩa là : Không lập văn tự Truyền ngoài giáo , Chỉ thẳng ... nhà Phật khai tâm, nhưng quá ham mê phần thuyết mà không thực hành, nay cần sự chỉ dẫn để có thể tự tu tự độ. Quốc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7A564B_to_thien_tong_bo_de_dat_ma.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CƯ SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM (1897 - 1969)
lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết Phật giáo, bài kệ trên đã gieo vào tâm thức ông một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật, mặc ... . Vào thời điểm này, ở Trung Quốc, ngài Thái Hư Đại sư đang phát động công cuộc chấn hưng Phật giáo nên đã tác động mạnh đến Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7AD600_cu_si_tam_minh__le_dinh_tham_1897__1969.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: