Kết quả 1 - 10 của 5686 các kết quả có nội dung Vô Thượng Tự Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng. (3,0432 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vô Thượng Tự - Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng
Thượng Tự - Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế tưởng Thích Vân Phong 05/11/2011 14:52 (GMT+7) Số lượt xem: 60728Kích cỡ chữ: Thượng Tự (Musangsa) - Hàn Quốc, là một Thiền viện Quốc ... Thượng Tự (Musangsa) được xem là Trung tâm Thiền Phật giáo quốc tế, được người dân Hàn quốc
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/53440A_vo_thuong_tu__trung_tam_thien_phat_giao_quoc_te_ly_tuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm Giác linh HT. Thích Thanh Tứ của Trung ương GHPGVN
Lời Tưởng niệm Giác linh HT. Thích Thanh Tứ của Trung ương GHPGVN GHPGVN 29/11/2011 07:31 (GMT+7) Số lượt xem: 190050Kích cỡ chữ: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ------------------------------ LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ... lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi Giáo hội được thành lập, Hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết, công sức để làm cho
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/565208_loi_tuong_niem_giac_linh_ht_thich_thanh_tu_cua_trung_uong_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm Giác linh Đại lão HT.Thích Từ Nhơn của GHPGVN
III (1992) cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012) Hòa thượng được suy cử vào ngôi vị Ủy viên Hội đồng Trị sự rồi Phó ... ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật. Với những cống hiến to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57E452_loi_tuong_niem_giac_linh_dai_lao_htthich_tu_nhon_cua_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền phái Tào Khê tổng kết từ thiện 13 Quốc gia trên thế giới
thư ký Phật giáo Hàn Quốc cùng Trung tâm Phúc lợi xã hội, Thiền phái Tào Khê đã tổ chức tổng kết Phúc lợi xã hội ... Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc : Thượng tọa Wonjangsang Bộ phận điều hành Phúc lợi xã hộiTrung tâm Phúc lợi xã
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/52D001_thien_phai_tao_khe_tong_ket_tu_thien_13_quoc_gia_tren_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
Sư Thánh Nghiêm tại Mỹ Quốc; Cố Hòa Thượng Tâm Cẩn tại chùa Diên Hựu, Thiền Sư Thanh Từ và Thiền Sư Thông Lạc tại Việt ... Nguyên Diệu Tâm bên Trung Hoa. Chuyên thực hành Thiền Tông Trung Hoa, trải nhiều thời gian tu tập tại những thiền
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra”
cho Trung tâm Phật giáo Quốc tế của Thái Lan nhằm tìm cho mình những mối quan hệ mang tính “quốc tế” (sic ... Tuệ cũng có một xuất phát điểm như “ thượng sư” Thanh Hải, đó là tiếp cận các nhà sư và tìm hiểu giáo đạo Phật, sau
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C04B_cai_kim_boc_trong_gie_lau_ngay_cung_loi_ra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU
Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tam thế, Tường Vân Tổ đình Trú trì, Vạn Hạnh Thiền viện khai sơn, Việt Nam Phật giáo Giáo ... ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 04/09/2012 10:39 (GMT+7) Số lượt xem: 80768Kích cỡ chữ: Tại Kim Thành, Quảng Nam, năm Mậu Ngọ Trưởng lão chào đời, xứ xứ mừng vui Danh gia vọng tộc, Nho giáo truyền trao Kinh sử chuyên cần, tài năng vượt trội. Hưởng ứng phong
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F4249_dieu_van_tuong_niemtruong_lao_hoa_thuong_thich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm giác linh cố HT. Minh Châu của GHPGVN
Việt Nam có tầm cở cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.Theo thường có sinh có diệt, Trưởng lão Hòa thượng đã ... VIỆT NAMHỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINHTRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂUcủa Trung ương Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F4201_loi_tuong_niem_giac_linh_co_ht_minh_chau_cua_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
ấn của Thiền phái Lâm Tế, là bậc đống lương của Phật pháp sau này, Hòa thượng được Hòa thượng nghiệp sư gởi sang đất ... giờ. Sau khi tham học, nghiên tầm giáo điển tại các Phật học đường, nghĩa đã tinh sâu, Hòa thượng trở về chốn tổ An Phước tiếp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
ấn của Thiền phái Lâm Tế, là bậc đống lương của Phật pháp sau này, Hòa thượng được Hòa thượng nghiệp sư gởi sang đất ... giờ. Sau khi tham học, nghiên tầm giáo điển tại các Phật học đường, nghĩa đã tinh sâu, Hòa thượng trở về chốn tổ An Phước tiếp
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/tin-mung-tin-buon/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: