Kết quả 1 - 10 của 5431 các kết quả có nội dung Vì sao lấy Hiếu hạnh làm đầu. (4,4473 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu với người con Phật
. vậy mà nhân gian qua kinh nghiệm chia hiếu ra làm ba loại: Một là sinh con trai nối dòng. Hai là phụng dưỡng cha mẹ. Ba, chữ hiếu ... Chữ Hiếu với người con Phật GN - Ta có hiếu với cha mẹ cũng có nghĩa là ta hạnh phúc. 25/08/2012 13:41 (GMT+7) Số lượt xem: 67052Kích cỡ chữ: I Chị là con của người dì, năm nay đã hơn 90 tuổi. Từ lâu chị như đi lạc vào thế giới nào, tên tuổi của mình cũng không nhớ huống chi tên của con
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7ED201_chu_hieu_voi_nguoi_con_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu trong cõi Thiền
, trưởng thành cho đến việc xuất gia, tu hành thành đạo đều bắt đầu từ tâm hiếu hạnh. Và như vậy, từ cõi đời trần tục, mọi người có thể chuyển ... điều kiện làm hóa hiện tâm hiếu hạnh. Bất kể là ai, dù ở vị trí nào, sinh sống ở đâu cũng có thể làm cho dòng suối yêu thương được
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/57C049_chu_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cõi hiếu trong cõi Thiền
Phật. Mà hạnh Phật được thiết lập khởi đầu bằng tâm hiếu hạnh như Đức Phật từng dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu ... đau cho nhau. Bởi trên cõi đời ai cũng được sinh ra và lớn lên, trưởng thành cho đến việc xuất gia, tu hành thành đạo đều bắt đầu từ tâm hiếu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/52D409_coi_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CÕI HIẾU TRONG CÕI THIỀN
. Mà hạnh Phật được thiết lập khởi đầu bằng tâm hiếu hạnh như Đức Phật từng dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu ... trên cõi đời ai cũng được sinh ra và lớn lên, trưởng thành cho đến việc xuất gia, tu hành thành đạo đều bắt đầu từ tâm hiếu hạnh. Và
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/525408_coi_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tội bất hiếu
Tội bất hiếu 17/09/2012 20:40 (GMT+7) Số lượt xem: 70772Kích cỡ chữ: Nếu hiếu thảo được xem như đứng đầu trăm hạnh (Hiếu vi bách hạnh chi tiên) thì bất hiếu là một trọng tội (tội nặng). Đức Phật từng ví cha mẹ như hai vị Phật trong nhà là Phật Thích Ca và Phật Di ... đức chứ không nên khinh hủy”. Hiếu thảo là đạo đức làm người, là nhân sinh về cõi trời, là hạnh của chư Phật, cho nên: Điều lành cao tột
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC249_toi_bat_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám Vu Lan - Kết tinh của sự báo hiếu
Mục Kiền Liên, với chư Tăng và với đức Phật Thích Ca. Tại sao vậy? , tấm gương ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ mãi mãi soi sáng hiếu hạnh ... , mùa báo hiếu, lễ hội xá tội vong nhân, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng Tự tứ . sao gọi là hội: Truyền thống có từ thời Phật còn tại thế
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5AD201_sam_vu_lan__ket_tinh_cua_su_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bàn về chữ Hiếu qua Kinh Vu Lan
, mà quan trọng là pháp này lấy hiếu làm tông chỉ. Đức Thích Ca Mâu Ni, tôn giả Mục Kiền Liên, Địa Tạng Vương Bồ tát, tất ... thông kim ký, 2 quyển, do ngài Phổ Quán thuật. - Vu lan bồn kinh sớ hiếu hạnh sao khoa, 1 quyển, phần Khoa nghi do ngài Ngộ Vinh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5F4443_ban_ve_chu_hieu_qua_kinh_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiếu & cách báo hiếu
là pháp chí đạo, cho nên lấy hiếu làm giới”.Kinh Đại thừa bổn sanh tâm địa quán, quyển thứ 2, phẩm báo ân, nói: “Cha có ân từ ... vị thiện hữu, nhất tâm cúng dường trải qua hết trăm ngàn kiếp, công đức có được cũng không bằng khởi một niệm có hiếu với cha mẹ. vậy, siêng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/724641_hieu__cach_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyển hóa tự thân để trở thành người con hiếu thảo
. cớ sao? rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi dưỡng chúng khôn lớn, giới thiệu chúng vào đời này ... , sống thảnh thơi an ổn là việc làm hết sức thiết thực của người con hiếu hạnh. Bởi khuyến tấn mẹ cha hướng thiện, bỏ tà quy chánh không
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/77D202_chuyen_hoa_tu_than_de_tro_thanh_nguoi_con_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo "Hiếu" ngày nay cũng khác xưa!
hiếu thảo với cha mẹ trong đời này mà thôi; lo lắng, chăm sóc làm cho cha mẹ vui vẻ, phụng dưỡng, an ủi, đó tức là cung kính cha mẹ, cúng dường cha mẹ. Thế nào gọi là viễn hiếu? Tức là kính trọng các bậc thánh hiền xưa kia, lấy mỗi lời nói mỗi công hạnh của họ làm gương
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC253_dao_hieu_ngay_nay_cung_khac_xua.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: