Kết quả 1 - 10 của 5727 các kết quả có nội dung Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. (3,1402 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tính nhân bản trong các tác phẩm của Nguyễn Du [3]
tu của mỗi con người mới là yếu tố quyết định. - Hình ảnh Giác Duyên: Hình ảnh Giác Duyên xuất hiện trong truyện Kiều ... . 7. Nhất Hạnh: Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ, nxb VHSG. 8. Thích Chơn Thiện: Những hạt sương, nxb TG,HN
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5F504B_tinh_nhan_ban_trong_cac_tac_pham_cua_nguyen_du_3.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Hôn Lễ
lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương (C) Nhất tâm kính lễ đức Bổn Bụt Thích Ca Mâu Ni (C) Nhất ... Đệ tử đem lòng thành kính Cúng dường chư Bụt mười phương Giới luật chuyên trì nghiêm mật Công phu thiền định tinh cần Tuệ giác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534600_nghi_thuc_hon_le.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bàn về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam
thành vị tổ thứ nhất sáng lập ra phái thiền Trúc Lâm. Trong bài phú Nôm "Cư trần lạc đạo" ông viết: Bụt ở cuông nhà, Chẳng ... Bàn về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam Minh Chi 17/12/2011 18:59 (GMT+7) Số lượt xem: 234543Kích cỡ chữ: Ông Bụt hiền, ông Bụt lành... đó là hình tượng đức Phật Thích Ca trong dân gian Việt Nam, là một kết quả rất đặc sắc của Phật giáo hội nhập vào nền văn hóa dân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/72C208_ban_ve_su_hoi_nhap_cua_phat_giao_vao_nen_van_hoa_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giảng kinh Chiếc Lưới Ái Ân
. Đó là do chính mình làm ra, đó là vì mình muốn như vậy chứ không ai bắt ép mình. Trong Truyện Kiều, lúc Giác Duyên tham ... trả lời của con như thế này: cái quan trọng nhất anh cần phải làm là đào cho tận gốc ái dục trong bản thân.” Thầy rất hạnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/574401_giang_kinh_chiec_luoi_ai_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh người áo trắng: Bụt dạy phương pháp sống hạnh phúc ngay trong hiện tại
thấy trong Kinh Giáo Hóa Người Bệnh (Tăng Nhất A Hàm, phẩm 51, Kinh số 8.) Niệm Bụt lại còn có công năng khai mở nguồn tuệ giác ... Kinh người áo trắng: Bụt dạy phương pháp sống hạnh phúc ngay trong hiện tại 28/10/2011 09:32 (GMT+7) Số lượt xem: 170917Kích cỡ chữ: (Ưu Bà Tắc Kinh, Kinh số 128 của Bộ Trung A Hàm, Gotama Sanghadeva đời Đông Tấn (397-398) dịch từ Phạn ra Hán. Nhất Hạnh dịch ra Quốc Văn, năm 1992
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72C603_kinh_nguoi_ao_trang_but_day_phuong_phap_song_hanh_phuc_ngay_trong_hien_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NÉT CHÍNH CỦA TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA TRUYỆN KIM VÂN KIỀU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO QUA THI PHẨM NÀY - HT. Thích Chơn Thiện
NÉT CHÍNH CỦA TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA TRUYỆN KIM VÂN KIỀU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO QUA THI PHẨM NÀY - HT. Thích Chơn Thiện HT. Thích Chơn Thiện 14/07/2011 19:09 (GMT+7) Số lượt xem: 128007Kích cỡ chữ: Về mặt lịch sử, thi hào Nguyễn Du không vĩ đại như thiên tài Nguyễn Trãi, nhưng về ... Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" Về Những ảm hưởng Của Phật Giáo Trong Thi Ca Truyện Kiều: Ngoài việc chịu ảnh hưởng thuyết nhân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F4053_net_chinh_cua_tu_tuong_nguyen_du_qua_truyen_kim_van_kieu_va_anh_huong_cua_phat_giao_qua_thi_pham_nay__ht_thich_chon_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Hiền như Bụt”
hưởng năng lượng an bình và dễ gần gũi. Cụm từ “hiền như Bụt” đã xuất hiện rất sớm trong dòng văn học dân gian Việt Nam. Các nhà nghiên cứu sử học đều ghi nhận rằng, khoảng từ đầu thế kỷ thứ nhất của Tây lịch, người Việt Nam đã gọi Buddha là Bụt. Trong kho tàng ca dao tục ngữ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56E452_hien_nhu_but.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhất Phật nhất thần tiên
một câu thơ” Nhất Phật nhất thần tiên”( Một Phật một thần tiên) qua bài kệ tán thán Thiền Giác Hải và Chân ... đó, ta có thể có hạnh phúc thật sự và ồ lên: “Thì ra cảnh đời đã hóa thành cảnh Bụt, cảnh trần gian hóa thành cảnh thần tiên trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72C042_nhat_phat_nhat_than_tien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Phân kinh thạch đài
, không hình tướng, tâm này thường định vào ý thiền). Còn trong truyện Kiều thì nghiệp và mệnh trời bổ sung cho nhau, nhân ... trong truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du được Cụ đưa vào để phủ định thuyết Thiên mệnh của Nho Giáo để trả lại sứ mệnh của con người
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/72C04A_nguyen_du_va_phan_kinh_thach_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ông Bụt giữa chúng ta
lạnh, trong hang hết củi, vị Thiền chẻ bức tượng Phật bằng gỗ ra, bỏ vào đống lửa, thì vị đồ đệ cuối cùng ấy mới bỗng nhiên giác ... cầm bình bát, bước theo nhịp độ của câu kinh đang niệm. Một vị Thiền vừa trong chợ bước ra, có người hỏi ngài đi đâu về, ngài đáp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E4441_ong_but_giua_chung_ta.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: