Kết quả 1 - 10 của 5615 các kết quả có nội dung Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ. (1,9691 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Lượng Thọ 17/09/2012 08:13 (GMT+7) Số lượt xem: 67077Kích cỡ chữ: HỎI: Gần đây tôi nghe nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến tôi rất hoang mang. Một là, phải quy y Phật A Di ... mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Lượng Thọ thôi” cũng chưa ổn. Riêng vấn đề “không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5BC249_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Lượng Thọ 16/09/2012 18:30 (GMT+7) Số lượt xem: 69043Kích cỡ chữ: HỎI: Gần đây tôi nghe nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến tôi rất hoang mang. Một là, phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ. Hai là, thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5FD041_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO ?
chữa bệnh tim mạch. Không những Thiền, mà Tịnh, Tụng kinh, Niệm Phật cũng có ích lợi như người tu ... PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO ? Hồng Quang 22/08/2012 09:39 (GMT+7) Số lượt xem: 49751Kích cỡ chữ: Câu hỏi nêu trên không phải do tôi đặt ra, nhưng lúc đi thuyết trình về Thiền, có thính giả đặt câu hỏi “Thiền, Tịnh …chúng tôi nên tu theo pháp môn nào?”. Bài nầy sẽ tóm lược
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hong-quang/5AC209_phat_tu_nen_tu_theo_phap_mon_nao_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
, lấy ba thứ kinh : - A Di Đà – Kinh Lượng Thọ - Kinh Quán Lượng Thọ làm Kim Chỉ ... Trung Quốc dựa theo Kinh Di Đà và Kinh Lượng Thọ sáng lập, chứ chẳng phải do Phật Thích Ca sáng lập hay từ Ấn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử nên tu theo Pháp môn nào?
về Cực lạc được. Nói cách khác, người tu Tịnh độ không những không nên có thái độ yếm thế chán đời mà còn phải ... meditation Không những Thiền, mà Tịnh, Tụng kinh, Niệm Phật cũng có ích lợi như người tu thiền. Nhưng người Tây
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hong-quang/7AD209_phat_tu_nen_tu_theo_phap_mon_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử nên tu theo Pháp môn nào?
về Cực lạc được. Nói cách khác, người tu Tịnh độ không những không nên có thái độ yếm thế chán đời mà còn phải ... meditation Không những Thiền, mà Tịnh, Tụng kinh, Niệm Phật cũng có ích lợi như người tu thiền. Nhưng người Tây
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/thien-tap/7AD209_phat_tu_nen_tu_theo_phap_mon_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
đầy hư không vàng, cuộn long giang cát chưa bằng tụng kinh này hoặc kết dòng thơ ngọc vào mật ý như lai tạo lượng ... dường lượng Phật công đức chẳng so bằng người tụng phẩm kinh ngọc nghĩa thâm diệu suy tầm ngã, pháp thể không
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giá trị thực tế của pháp môn Tịnh độ
lời dạy đó, thì chắc chắn không bị sai lầm. Khuyến phát người tu niệm đúng theo tông chỉ Tịnh độphải phù hợp với giáo ... Quán Lượng Thọ; Nhất luận là Vãng sanh Tịnh độ luận.5 Ngũ kinh: Tam kinh và thêm hai phẩm kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E400B_gia_tri_thuc_te_cua_phap_mon_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Phật A Di Đà
Kinh Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn A Di Đà… thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày Đản sanh của Ngài. Thực ... có nơi nương tựa" để xiển dương đường lối tu tập cũng như yếu chỉ của tông Tịnh Độ. Niên hiệu Khai Bảo thứ tám, vào buổi sáng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/724041_ngay_via_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
có sức tự lực tu tập, tức phải có chánh nhân Tịnh độ. Theo kinh Quán lượng thọ, hành giả muốn ... Đề Hy, Ngài tuyên thuyết kinh Quán lượng thọ, chỉ bày mười sáu pháp quán làm nhân tố cầu sanh Tịnh độ, đây
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: