Kết quả 21 - 30 của 4469 các kết quả có nội dung Tr��� em S��i G��n qua ���ng k��nh ng�����i Ph��p. (4,0642 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trần Nhân Tông - Sở đắc giải thoát và Tư tưởng Phật học
Điều Ngự Giác Hoàng càng nổi bật nét đặc thù rất đáng được thời đại tham cứu." I. Tổng quát Về cuộc đời và sự nghiệp lịch sử, giải thoát của ... Nam Sử Luận”, tập I, nhà xuất bản Văn học - Hà Nội, 1994, và sử liệu trong “Thơ văn Lý Trần”, tập II, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội, 1989
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/56F412_tran_nhan_tong__so_dac_giai_thoat_va_tu_tuong_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lê Quý Đôn với Phật giáo
Lê Quý Đôn với Phật giáo Thích Nhuận Thịnh 08/03/2013 14:27 (GMT+7) Số lượt xem: 243468Kích cỡ chữ: Qua nghiên cứu thiên Thiền dật của Lê Quý Đôn, điều chúng ta có thể khẳng định ngay rằng, ông là một Nho sĩ có thiện cảm với Phật giáo. Lê ... Hậu Lê. Ông không những ba lần thi đều đỗ đầu, kinh qua nhiều chức quan, đã từng đi sứ sang Trung Quốc, mà còn là một nhà bác học, đã để lại một gia
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/526612_le_quy_don_voi_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài suy nghĩ về Phật giáo Nghệ An từ phế tích của quá khứ
:153- Vũ Ngự Chiêu “ Các Vua Cuối Nhà Nguyễn 1883 – 1945” Tập I:Đại Nam Mất Tự Chủ, 1858-1884 NXB Văn Hóa, Houston,1999, tr 343 và 361)********* Bài ... rạng danh cho đất nước. Tôi chỉ biết vùng đất địa linh nhân kiệt này qua câu ca “Đường vô xứ Nghệ loanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/duong-kinh-thanh/7AD248_vai_suy_nghi_ve_phat_giao_nghe_an_tu_phe_tich_cua_qua_khu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MÂY TRẮNG CHẠM LÒNG EM
trắng là em. Không những vậy, mà em còn là đại dương và đại dương đang có mặt trong em, em hãy nhìn em qua đại dương và em hãy nhìn đại dương qua em; rồi em hãy nhìn em qua những chiếc lá, em hãy nhìn những chiéc lá qua
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56C240_may_trang_cham_long_em.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hồn Việt qua mâm ngũ quả đêm rằm Trung Thu
! Theo Thúy Hằng - LĐ http://chuaphuclam.vn/index.php?/van-hoa/hn-vit-qua-mam-ng-qu-em-rm-trung-thu.html ... Hồn Việt qua mâm ngũ quả đêm rằm Trung Thu 18/09/2012 13:58 (GMT+7) Số lượt xem: 59685Kích cỡ chữ: Việt Nam cùng các nước ở Đông Á sắp đón Tết trông trăng. Cùng với một ý nghĩa đoàn viên, mang hạnh phúc, vui vẻ cho trẻ em, tết trông trăng của người Việt còn mang riêng màu sắc, hồn cốt quê hương
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/5FC240_hon_viet_qua_mam_ngu_qua_dem_ram_trung_thu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÍNH CHẤT BẠO ĐỘNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO VÀ TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO
1987 p. 463.[20] Tương Ưng Bộ Kinh I, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt trang102[21]Majjhima-Nikāya. III. 204. Ñāṇamoli & Bodhi (tr ... một thế giới tươi đẹp chỉ có một màu hòa bình, an lạc và giải thoát.Chính vì vậy Tiến sĩ K. N. Jayatilleke nói rằng: "Chính nhờ lòng từ bi mà Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D449_tinh_chat_bao_dong_giua_cac_ton_giao_va_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GÀ CON MUÔN MÀU HAY SỰ HÀNH HẠ SÚC VẬT
GÀ CON MUÔN MÀU HAY SỰ HÀNH HẠ SÚC VẬT Bác Sĩ Thú Y Nguyễn Thượng Chánh 29/09/2011 10:20 (GMT+7) Số lượt xem: 44061Kích cỡ chữ: Từ trước nay, chuyện thú vật như chó, mèo, thỏ, bị nhuộm màu để bán cũng không còn lạ gì với ai. Nay, gà con và vịt con mới nở cũng bị đem nhuộm màu để bán cho trẻ em chơi. *** Lòng ... tại nhiều quốc gia gà con và vịt con mới nở ra thường bịđem nhuộm màu để bán cho trẻ em như một món đồ chơi không hơn không kém. Chuyện sản xuất gà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/77C609_ga_con_muon_mau_hay_su_hanh_ha_suc_vat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phạm Công Thiện Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
sơn hà Bây giờ ta mới tới Gặp lại em hôm qua Phạm Công Thiện vốn nổi tiếng giỏi ... chính tại nơi đây anh đã từng trải qua những giấc mơ tuyệt đẹp: Trong mơ em vẫn còn bên cửa Tôi đứng trên đồi mây trổ bông Người em
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F505B_pham_cong_thienhiu_hat_que_huong_ben_co_hong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phạm Công Thiện Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
sơn hà Bây giờ ta mới tới Gặp lại em hôm qua Phạm Công Thiện vốn nổi tiếng giỏi ... chính tại nơi đây anh đã từng trải qua những giấc mơ tuyệt đẹp: Trong mơ em vẫn còn bên cửa Tôi đứng trên đồi mây trổ bông Người em
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-phuoc-an/7F505B_pham_cong_thienhiu_hat_que_huong_ben_co_hong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Âm nhạc trong kinh Phật
em của mẹ. Dì làm công quả hàng tuần dưới bếp một ngôi chùa ở Santa Ana. Mỗi ngày dì tụng hai thời kinh sáng tối, và nghĩ như thế là đủ. Có khi ... ngữ gốc, khỏi qua chuyển ngữ. Những lúc đó, tôi cũng suy nghĩ, phải chi có những bộ phim nào về Phật Pháp hay hơn phim bộ Hàn Quốc... Nhu cầu sử dụng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/7EC608_am_nhac_trong_kinh_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: