Kết quả 1 - 10 của 4469 các kết quả có nội dung Tr��� em S��i G��n qua ���ng k��nh ng�����i Ph��p. (3,2692 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cái Đẹp Qua Một Số Bài Thơ Thời Lý - Trần
, Tiề n Lê, Lý , Trầ n đã tiế p thu Phậ t giá o như mộ t hệ tư tưở ng chí nh thố ng. Cũ ng chí nh thờ i kì nà y, giớ i trí thứ c tăng lữ có tiế ng nó i lớ n trên vũ đà i chí nh trị
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72540B_cai_dep_qua_mot_so_bai_tho_thoi_ly__tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY
dụng củ a 14 điề u Phậ t dạy cho việ c hà nh trì tu tậ p và sinh hoạt trong đờ i số ng hằ ng ngà y.Kính chúc ... đạ o đứ c, ngườ i ứ ng dụ ng hà nh trì sẽ cả m thấy có nhu cầu hướng tớ i, bởi điều đạo đức luôn mang đế
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/567458_muoi_bon_dieuphat_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về hội họa Phật Giáo Việt Nam
Kinh Địa Tạng (Tác giả Trọng Đức). Tuy không phải đọc nhiều nh­ưng qua những hình ảnh tranh vẽ của cuốn sách, các Phật tử có thể hiểu đ­ược ... chỗ phẩy đột ngột và mạnh mẽ đòi hỏi ng­ười viết phải nghiên cứu, tay và mắt phải luyện nh­ư tập vẽ mới để lại cho hậu thế một tác phẩm chữ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/my-thuat-hoi-hoa/577411_vai_net_ve_hoi_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bông Hồng Cài Áo(A Rose for Your Pocket)
in these simple and direct ways. For me, a mother is like a "ba hu+o+ng" banana of the highest quality, like the best "ne^'p mo ... treasure. Each night I pray for my mother, but it is no longer possible for me to savour the excellent "ba hu+o+ng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/525609_bong_hong_cai_aoa_rose_for_your_pocket.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da Phá Tăng Sự, quyển 4, T24n1450, tr. 118a.[4] S. Strong, Relics of the Buddha, New Jersey: Princeton University Press, 2004, p ... , p. 433b-c.[24] T 25n1509, tr. 79a.[25] B. Faure, “Quand L’habit Fait Le Moine: The Symbolism of the Kāṣāya in Sōtō Zen” in Chan Bud­dhism in Ritual
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về Thành đạo
Thánh Cầu, Trung bộ I, tr 163, ĐHVH 1973.[2] Phật Thuyết Tam chuyển pháp luân kinh, số 110, Đại Chính 2.[3] Tham khảo Kinh Thánh Cầu, Kinh ... Như Vậy, Tiểu Bộ I, Tu Thư PHVH 1982.[5] Kinh Mật Hoàn, Trung Bộ I, tr109A, ĐHVH 1973[6] Kinh đã dẫn như trên tr 111A.[7] Kinh Xà Dụ, Trung
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/735008_huong_ve_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về THÀNH ĐẠO
Cầu, Trung bộ I, tr 163, ĐHVH 1973. [2] Phật Thuyết Tam chuyển pháp luân kinh, số 110, Đại Chính 2. [3] Tham khảo Kinh Thánh Cầu, Kinh ... Thuyết Như Vậy, Tiểu Bộ I, Tu Thư PHVH 1982. [5] Kinh Mật Hoàn, Trung Bộ I, tr109A, ĐHVH 1973 [6] Kinh đã dẫn như trên tr 111A
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/735201_huong_ve_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên Khởi và Vô Ngã
sinh tính hay Vô ngã tính. Trung Bộ Kinh I, số 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48, chép lời Thế ... thường." (Ibid, tr. 31). Trong Kinh Phật Tự Thuyết (Tiểu Bộ I, tr. 291), nguyên lý Duyên khởi đã được Thế Tôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FD003_duyen_khoi_va_vo_nga.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SÔNG HẰNG VÀ PHẬT GIÁO
. 606a-b.6. J. Strong, The Buddha A Short Biography, Oxford: Oneworld, 2002, pp. 128-129. 7. T4n192, tr. 41b.8. G..P. Malalasekera ... . Theo kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, sau khi thành đạo, trên đường đến xứ Ba-la-nại để độ cho năm anh em tôn giả Kiều-trần-như, đức Phật đã đi qua
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/5BD01B_song_hang_va_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thấy gì qua câu chuyện hộ niệm đám tang?
xong, người này lại có vẻ càng bực tức thêm “ chị có biết không nhà em phải trả cho họ 10 tr đấy”. Cho đến khi ngồi kể với tôi đám tang đã qua ... Thấy gì qua câu chuyện hộ niệm đám tang? 16/03/2013 19:18 (GMT+7) Số lượt xem: 86513Kích cỡ chữ: Chỉ có ta, chính bản thân ta hãy sống và làm ngay những việc lành mà ta có thể làm được ngay trong hiện tại cho chính ta, cho người thân, cho cộng đồng và xã hội. Chỉ như thế thì ngay khi chết đi, ta đã được tái
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/56F452_thay_gi_qua_cau_chuyen_ho_niem_dam_tang.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: