Kết quả 1 - 10 của 5729 các kết quả có nội dung Tinh Hoa Của Đại Thừa Là. (3,1682 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC
Hoa Nghiêm Luận Huyền Nghĩa. Thời đại của Thầy Vô Trước trong đó Duy Thức chưa được gọi thực sự Đại thừa ... thì chúng ta sẽ cùng được tiếp xúc với một tác phẩm rất nổi tiếng của Thầy Vô Trước tên Nhiếp Đại Thừa Luận (Mahayanasangrahasastra
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/52560B_giang_luan_duy_bieu_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Câu chuyện một Con Đường...
quy định bởi các kinh sách xưa hay chính thống gọi Tam Tạng Kinh, trong khi đó thì kinh sách của Đại Thừa gồm chung cả Tam Tạng ... . Thật ra thì đấy cũng không phải cách loại bỏ Phật Giáo Nguyên Thủy khi đã bước được vào Đại Thừa, bởi vì sự chính xác và tinh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/76424A_cau_chuyen_mot_con_duong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông 14/09/2011 20:52 (GMT+7) Số lượt xem: 140429Kích cỡ chữ: Huệ Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn. Đại sư Huệ Viễn Huệ Viễn Đại sư (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông
Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông Thích Định Quang (dịch) 11/03/2013 13:37 (GMT+7) Số lượt xem: 198814Kích cỡ chữ: Mật tông một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa ... hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/767612_nguon_goc_va_dac_diem_cua_phat_giao_mat_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ ra mắt bộ "Trí Tịnh Toàn Tập"
Đại thừa đều do ngài phiên dịch. Với công đức to lớn như vậy mà chúng con chưa làm được điều gì để gọi tuyên dương công đức của ... một viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Công trình dịch thuật kinh điển Đại thừa mà ngài đã làm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72C002_le_ra_mat_bo_tri_tinh_toan_tap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Bình Đẳng Đại Trí của Như Lai, lúc ấy trong chúng có vị trưởng giả tên Tinh Tú Quang nghe pháp Đại Thừa Bình ... Tường, Diệu Lạc, Pháp Vương Tử… 1 trong Tứ Đại Bồ tát của Phật Giáo, có liên hệ mật thiết với kinh điển Bát Nhã (trí tuệ). Vị Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
hình tượng đức tướng của Đức Phật được thần thánh hóa "Đại Thừa Hóa Thân Phật tượng".Thời kỳ thứ I "Chân thân Phật tượng", đây thời ... Kỳ thứ IV thời kỳ "Đại Thừa Hóa Thân Phật tượng", hình tượng đức tướng của Đức Phật được thần thánh hóa theo các Kinh Điển của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa của Trai đàn Chẩn tế
Ngài. Mỗi mạn đà la đều dựa trên một số chủ điểm tư tưởng của Đại thừa giáo... Trong các lễ cúng thí Cô hồn, Trai đàn Chẩn tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC400_y_nghia_cua_trai_dan_chan_te.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một số tồn nghi về các bài kệ truyền thừa Phật giáo
Hoa Yên, đệ tử của Thiền sư Minh Lương, Ngài có đệ tử thiền sư Như Văn, tổ sư khai phái chùa Muống (Hải Dương) cũng truyền thừa ... đầu tiên sang Đàng Ngoài của nước Đại Việt thiền sư Chuyết Chuyết, thế danh Lý Thiên Tộ, pháp danh Hải Trừng
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/73C609_mot_so_ton_nghi_ve_cac_bai_ke_truyen_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại diện IOP dự hội nghị chuyên đề về học giả Phật giáo Trần Huyền Trang
Huyền Trang (344-413) - một cao tăng đồng thời học giả Phật giáo (PG) của Trung Quốc, và một dịch giả vĩ đại nhất đã biên dịch ... , và ông Matsuhisa Yamada - giáo sư danh dự của Đại học Osaka Kyoiku và cũng nhà nghiên cứu của IOP, trong số 27 người thuyết
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/775403_dai_dien_iop_du_hoi_nghi_chuyen_de_ve_hoc_gia_phat_giao_tran_huyen_trang.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: