Kết quả 1 - 10 của 5800 các kết quả có nội dung Tiếng nói đạo Phật trong thời đại của smartphone . (2,7802 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO
trên địa cầu. Thiền sử ghi : Trong thời đại của Đức Phật, Ma Ha Ca Diếp, Quân Đồ Bát Thán, Tân Đầu Lô, La Hầu La, đều nhận ... Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO 18/03/2012 15:58 (GMT+7) Số lượt xem: 138990Kích cỡ chữ: Bất nhị là không phải hai hay nhiều, cũng không phải một, mà là vô lượng hay không có số lượng. Số lượng là số đếm chỉ có trong thế giới tương đối, nhị nguyên. Thế giới đó bị hạn chế về không
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53C202_y_nghia_cua_bat_nhi_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ AI ?
gian vô cùng, thời gian không giới hạn. Các ý nghĩa này là muốn hiển thị Tâm linh bất nhị của Đạo Phật. Bất nhị cũng không ... Phật giáo thì không mới vì đã được nói tới từ lâu trong kinh điển. Ngày nay chúng ta chẳng những giải ngộ được không gian, thời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7EC21B_duc_phat_a_di_da_la_ai_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚNG TA CÓ THỂ HOÀN TOÀN DỰA VÀO KHOA HỌC CHĂNG ?
. Triết lý Đạo Phật nói rằng các cặp mâu thuẫn là một, đồng thời cũng không phải là một, nên miễn cưỡng gọi là bất nhị. Bất nhị là ... Einstein rất nhiều. Vì vậy trong một bài trước, tôi mới bầu chọn Đức Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Khoa
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53C201_chung_ta_co_the_hoan_toan_dua_vao_khoa_hoc_chang_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một nét âm thanh văn hóa Phật giáo Việt Nam
chuông lúc này nghe như đại ngã bao dung…” Tiếng chuông Thiên Mụ quả là một bậc thềm của không gian nghệ thuật Phật giáo ... chuông là tiếng kinh vô tự, vô ngôn, không nóinói rất nhiều, trong ngôn ngữ của đất trời sông núi Việt Nam. Nó đi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/77C443_mot_net_am_thanh_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày 27-11, khai mạc Đại hội Phật giáo thế giới tại Ấn Độ
giáo toàn cầu (trên tinh thần cuộc họp sơ bộ ngày 27, 28-8 vừa qua) để từ đó có tiếng nói chính thức trong các Phật sự, cũng như của ... Ngày 27-11, khai mạc Đại hội Phật giáo thế giới tại Ấn Độ 24/11/2011 20:29 (GMT+7) Số lượt xem: 47392Kích cỡ chữ: GNO - TT.Thích Nhật Từ vừa cho GNO biết về thông tin của Đại hội Phật giáo thế giới diễn ra ba ngày (từ 27 đến 29-11-2011) tại thủ đô Ấn Độ do Hội truyền giáo Asoka
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/725248_ngay_27_11_khai_mac_dai_hoi_phat_giao_the_gioi_tai_an_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một nét âm thanh văn hóa Phật giáo Việt Nam
trong sâu thẳm vẫn sừng sững một nỗi cô đơn nhân từ của trời cao, và tiếng chuông lúc này nghe như đại ngã bao dung…” Tiếng ... đến quý bạn đọc một hình thức tồn tại của văn hóa Phật giáo Việt Nam: Tiếng chuông chùa Thiên Mụ, qua sự cảm nhận của nhà văn Nguyễn
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/57D643_mot_net_am_thanh_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TẬP QUÁN (THÓI QUEN) CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ĐỐI VỚI VŨ TRỤ VẠN VẬT ?
Không được trình bày trong bộ Trung Quán Luận của Long Thọ Bồ Tát. Huệ Năng cũng có nói “Bản lai vô nhất vật” cũng là ý đó. Vật chất chỉ là thói quen nhận thức của Tâm, điều này cũng được trình bày tường tận trong bộ Thành Duy Thức Luận của ngài Hộ Pháp mà Đại
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/77560B_tap_quan_thoi_quen_co_y_nghia_the_nao_doi_voi_vu_tru_van_vat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đài Loan: Đại lễ Lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà
hoa chính của Kỷ Niệm Quán Phật Đà. Bên trong cất giữ những văn vật có đủ tính kỷ niệm và tính hiện đại. 48 địa cung này dự ... . Đại sư Tinh Vân - Tông trưởng khai sơn Phật Quang Sơn nói: "Đức Phật rất vĩ đại, Pháp thân của ngài khắp cả
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/73D240_dai_loan_dai_le_lac_thanh_ky_niem_quan_phat_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng rống sư tử & tuyên ngôn Phật đản sinh
rống sư tử" trong kinh điển Đại thừa thường được dùng để chỉ cho tiếng nói của đại trí. Tiếng nói ... tử hống"."Tiếng rống sư tử", như vậy, là tiếng nói không sợ hãi, không do dự, không mơ hồ, nói với niềm xác tín, kiên quyết.Một thời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7B4409_tieng_rong_su_tu__tuyen_ngon_phat_dan_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Có Phải Là Tôn Giáo Có Tính Thế Giới Hay Không ?
giáo đại thừa, nhưng chính trong những khu vực thịnh hành của Đại chúng bộ, đã xuất hiện ra Phật giáo đại thừa ... theo đường biển đến Trung Quốc cũng là Đại thừa giáo. Ngược lại, trong Phật giáo Bắc truyền cũng có thế lực khá mạnh của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5B4440_phat_giao_co_phai_la_ton_giao_co_tinh_the_gioi_hay_khong_.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: