Kết quả 1 - 10 của 5148 các kết quả có nội dung Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật. (3,4822 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Phật 24/02/2013 14:14 (GMT+7) Số lượt xem: 49308Kích cỡ chữ: Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để công đức sanh ra và mạng sống được kéo dài, không gặp tai họa. Dược nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/567653_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Phật 20/03/2013 10:31 (GMT+7) Số lượt xem: 44942Kích cỡ chữ: Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để công đức sanh ra và mạng sống được kéo dài, không gặp tai họa. Dược nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F452_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BTS THPG TP họp triển khai công tác tổ chức Pháp hội Dược Sư
Ban Tổ chức về ý nghĩa cũng như những điều lưu ý khi tham dự Pháp hội Dược -Tiêu tai diên thọ kỳ quốc thái dân an ... Dược Tiêu tai diên thọ kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận có quy mô nhất từ trước đến nay, xin Hòa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77E411_bts_thpg_tp_hop_trien_khai_cong_tac_to_chuc_phap_hoi_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu
Ý Nghĩa Đàn Dược Thất Châu Thượng Tọa Thích Lệ Trang 05/03/2013 10:34 (GMT+7) Số lượt xem: 84924Kích cỡ chữ: Ban Biên Tập kính giới thiệu bài viết “Ý Nghĩa Đàn Dược Thât Châu” của TT Thích Lệ Trang đọc trong Pháp Hội Dược Tiêu Tai Diên Thọ ... tổ chức pháp hội Dược Diên Thọ kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận tại địa điểm chùa Huê Nghiêm quận 2.Vào ba ngày 17
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/766652_y_nghia_dan_duoc_su_that_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược sư Tiêu tai diên thọ kỳ quốc thới dân an
Pháp hội Dược Tiêu tai diên thọ kỳ quốc thới dân an 18/02/2013 21:52 (GMT+7) Số lượt xem: 23252Kích cỡ chữ: GNO - Pháp hội diễn ra vào các ngày 17, 18 và 19 tháng Giêng năm Quý Tỵ (tức ngày 26, 27 và 28-2-2013) tại chùa Huê Nghiêm. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự ... Tiêu tai diên thọ kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”.Chánh điện chùa Huê Nghiêm, nơi diễn ra Pháp hội - Ảnh: Bảo ToànTheo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73E619_phap_hoi_duoc_su_tieu_tai_dien_tho_ky_quoc_thoi_dan_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược Sư hoàn mãn
là Pháp hội Dược Tiêu tai diên thọ - Cầu quốc thái dân an – Nguyện phong điều vũ thuận lần đầu tiên do Ban Trị sự THPG ... hội, với tâm nguyện để ánh sáng của đức Phật Dược soi rọi đến mọi nhà, mọi người, làm tan biến sự tối tăm trong tâm thức, từ đó tuệ giác
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526652_phap_hoi_duoc_su_hoan_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược Sư hoàn mãn
đẩy lùi, tình yêu thương luôn được ban rãi, người với người luôn quý kính nhau. Đây là Pháp hội Dược Tiêu tai diên thọ ... trì tụng kinh Dược , tuyên sớ tổng đàn, cúng Phật và nhiễu đàn hoàn mãn Pháp hội. HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức trong Ban Tổ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72765A_phap_hoi_duoc_su_hoan_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
Phật Dược có thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, tâm bệnh, căn bản phiển não, thành tựu các thiện hạnh thế gian và ... ĐỨC PHẬT DƯỢC Tác giả : Drukpa Việt Nam 23/04/2013 20:08 (GMT+7) Số lượt xem: 58764Kích cỡ chữ: Chủng tử tự: HUNG Tâm chân ngôn: TAYATHA OM BHEKHADZE BHEKHADZE MAHA BHEKHADZE RADZA SAMUGHATE SOHA/ Thứ sáu ngày 19/4, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/73661A_duc_phat_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Phật A Di Đà
là ngày sanh của Đại Vĩnh Minh-Diên Thọ, Tổ đời thứ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh Độ Phật giáo Trung Quốc. Theo Tiểu ... Ngài vốn thong dong tự tại, không thể nghĩ bàn. Đại Vĩnh Minh-Diên Thọ được người đời truyền tụng là hóa thân của Phật A Di Đà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/724041_ngay_via_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
Hạnh nguyện của đức Dược Như Lai 17/02/2013 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 70484Kích cỡ chữ: Nam Mô Dược Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn , Phật, Thế Tôn! Cứ ... hương sắc nhộn nhịp của ngày đầu Tết Nguyên Đán. Theo truyền thống Phật giáo, vào ngày mồng tám đầu năm, lễ hội Dược được tổ chức thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: