Kết quả 1 - 10 của 5931 các kết quả có nội dung Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic quy ngưỡng Đức Phật. (3,2152 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic quy ngưỡng Đức Phật
Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic quy ngưỡng Đức Phật 02/07/2013 20:38 (GMT+7) Số lượt xem: 18071Kích cỡ chữ: Novak Djokovic bị cuốn hút bởi thiền và lời dạy của Đức Phật suốt thời gian thi đấu ... Phật giáo mà tay vợt số 1 thế giới thường đến thực tập thiền và nạp “năng lượng” giữa các trận đấu của giải
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/576010_tay_vot_so_1_the_gioi_novak_djokovic_quy_nguong_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
đẳng tôn giáo, bách hại Phật tử, cấm treo cờ Phật giáo thế giới trong ngày đại lễ Phật đản, Bồ-tát Thích Quảng Đức đã ... cuộc dân tộc và Phật giáo: “Cờ Phật giáo bị triệt hạ bởi Công điện số 9159. Đã điện cho Phật giáo thế giới can thiệp và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ chức Lễ Hằng Thuận theo nghi thức Phật Giáo
tâm đảnh lễ nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo (1 lạy). Xướng Thiên thượng thiên hạ vô như Phật Thập phương thế giới ... Tổ chức Lễ Hằng Thuận theo nghi thức Phật Giáo 01/04/2013 14:40 (GMT+7) Số lượt xem: 131746Kích cỡ chữ: LỜI DẶN: - Trước khi cử hành nghi thức Cầu an Lễ thành hôn, hai họ có mặt tại chùa sắp hai hàng nam giới đứng bên trái, nữ giới bên phải (từ trong chánh điện nhìn ra). Cô dâu chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/72F613_to_chuc_le_hang_thuan_theo_nghi_thuc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ thuật lịch sử tạo hình của Đức Phật
Nghệ thuật lịch sử tạo hình của Đức Phật 21/06/2013 19:55 (GMT+7) Số lượt xem: 133253Kích cỡ chữ: Ngày nay, người tin Phật, tu theo Phật được tiếp xúc với tranh tượng ảnh Phật gần như hàng ngày. Hình tượng Phật hầu như có mặt khắp nơi, có khi treo dưới kính chiếu hậu ... vậy, nghệ thuật tạo hình Phật giáo đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau với những cống hiến âm thầm của thế hệ tiền nhân.Từ xưa, hình tượng Đức
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/537251_nghe_thuat_lich_su_tao_hinh_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
lạy). Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy). Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan thế âm 1à A di đà như lai (1 lạy). Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan thế âm bài chú Tinh túy của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
thỉnh đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát ... . Ngưỡng nguyện đức đại bi Quan thế âm cùng Phật Pháp Tăng vô thượng tam bảo mật thùy chứng minh da hộ. ba, Ðảnh lễ Kính lạy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng)
Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng) 29/09/2011 11:02 (GMT+7) Số lượt xem: 195140Kích cỡ chữ: Thiết nghĩ, GHPG Việt Nam cần nghiên cứu và có quy định thống nhất trong cả nước về phẩm phục của tu sĩ, sao cho vừa hội nhập được với Phật giáo quốc tế, Phật ... . Cà sa; 2. Đạo phục, áo của người tu đạo Phật; 3. Thế phục, áo của người xa rời cách biệt thế tục; 4. Pháp y, áo theo đúng pháp quy
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73C601_phap_phuc_cua_phat_giao_viet_nam_tu_trieu_ly_den_nay_nguyen_dai_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Âm là người xứ nào? Đạo tràng của Ngài ở đâu? Kỳ thật, Quán Thế Âm là Đức Phật quá khứ hiện sinh trở lại thế giới này ... -tát Quán Thế Âm là thị giả của Đức Phật A Di Đà và hiện ở bên thế giới Tây phương Cực lạc, tùy duyên giáo hóa chúng sanh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Loay hoay tìm cách quản lý tiền công đức
Loay hoay tìm cách quản lý tiền công đức 25/06/2013 16:39 (GMT+7) Số lượt xem: 43203Kích cỡ chữ: (PGVN) Minh bạch tiền công đức thu được tại chùa chiền đang là vấn đề làm nóng dư luận thời gian qua, Tuy nhiên quản lý tiền công đức thế nào lại là vấn đề không hề dễ. Hòa thượng Thích ... phong, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thí điểm việc quản lý tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng bằng văn bản dự thảo quy định về việc tiếp
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/777251_loay_hoay_tim_cach_quan_ly_tien_cong_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để trở thành một Phật tử
Để trở thành một Phật tử HT. Thích Trí Thủ 23/10/2012 09:16 (GMT+7) Số lượt xem: 130108Kích cỡ chữ: Muốn cho công đức thành tựu viên mãn, điều cốt yếu vẫn là phải giữ ý nghĩ trong sạch, không làm các điều ác, siêng tu các điều lành, như bài kệ Phật dạy trong Gi ới Kinh 1 ... để tìm chỗ nương tựa, nên gọi là quy y. 25) HỎI: Thế nào gọi là quy y Phật bảo? ĐÁP: - Là quay về nương tựa Đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7AD043_de_tro_thanh_mot_phat_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: