Kết quả 11 - 20 của 4257 các kết quả có nội dung TT Huế: Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán. (3,2652 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát Hiện Bản "Lịch Truyện Tổ Đồ" tại Chùa Thiên Hòa
đoạn trống, từ “Tạ thị tử” bỏ khoảng đến “Bát nguyệt tuất thời sinh” là thiếu năm9. Đối chiếu với văn bia tháp tổ được Thiền Liễu ... đời của quốc Từ Minh - Liễu Triệt, chùa Giác Hoàng và tổ 11 đời của bổn Thanh Minh - Tâm Truyền, chùa Diệu Đế, đệ tử Trừng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774402_phat_hien_ban_lich_truyen_to_do_tai_chua_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tháp: Biểu tượng văn hóa cửa Thiền giữa dòng thế tục
Bồ Đề chùa Từ Hiếu, tháp Nguyên Thiều chùa Quốc Ân, tháp Liễu Quán chùa Thuyền Tôn... và bảo tháp mới nhất ở Huế là tháp ... sự phân định rạch ròi: Đâu nơi thờ Phật (tháp Quán Thế Âm), đâu là nơi thờ Tổ khai sáng (tháp Đá), đâu là nơi phổ độ vong linh đại
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/7AD602_bao_thap_bieu_tuong_van_hoa_cua_thien_giua_dong_the_tuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Phái Liễu Quán – Chùa Thuyền Tôn – Huế
(1747), nhưng theo tài liệu về cuộc đời của Tổ LIỄU QUÁN, được khắc trên Bia đã dựng tại tháp Ngài, thì Tổ LIỄU QUÁN ... “THIÊN THAI THUYỀN TÔN TỰ”, cạnh có 4 chữ nhỏ “Cảnh Hưng bát niên”. Hòa Thượng LIỄU QUÁN là vị Tổ khai sơn chùa Thiền Tôn, họ Lê, húy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76D402_phap_phai_lieu_quan__chua_thuyen_ton__hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
Chân Nguyên và Đàng Trong có Thiền Liễu Quán thì Đạo Phật mới dần dần có màu sắc Việt Nam. Thiền Chân Nguyên thế danh là ... Di Thập Giới, Hai Mươi Bốn Thiên Oai Nghi… Sách Tam tổ Thực Lục cũng do những hậu duệ trong pháp phái trùng san năm 1765. Thiền Liễu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ Sư Nguyên Thiều Với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch
, tức năm 1677, Tổ đã đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập chùa Di Đà Thập Tháp truyền ... kính của chúng con, ngưỡng vọng Tổ phủ thùy chứng giám. Tư liệu tham khảo - Quốc Sử Quán – Đại Nam Nhất Thống Chí – Duy Tân Tam Niên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53C64A_to_su_nguyen_thieu_voi_hanh_tung_va_thi_ke_thi_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 7 Hoa sen trên sông Hương, biểu tượng Phật đản Huế
thăm đi qua các đường phố Huế như Minh Mạng, Điện Biên Phủ, Liễu Quán, Phan Bội Châu, Lê Lợi đã đánh thức niềm vui Phật đản trong tâm ... Giác Quang, Thích Hải Ấn, Thích Quang Nhuận, Thích Quán Chơn, Ni Thích Nữ Như Minh đã đến chia sẻ, động viên, khích lệ thể hiện một đạo
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5F4449_7_hoa_sen_tren_song_huong_bieu_tuong_phat_dan_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 7 hoa sen, biểu tượng Phật đản Huế đã về sông Hương
hồng tươi thắm đi qua các đường phố Huế như Minh Mạng, Điện Biên Phủ, Liễu Quán, Phan Bội Châu, Lê Lợi đã đánh thức niềm vui Phật ... Hòa thượng Thích Giác Quang, Thích Hải Ấn, Thích Quang Nhuận, Thích Quán Chơn, Ni Thích Nữ Như Minh đã đến chia sẻ, động viên, khích lệ thể
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5F4641_7_hoa_sen_bieu_tuong_phat_dan_hue_da_ve_song_huong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công chúa Long Thành - Từ chính sử đến giai thoại
đang hoằng hóa tại Nam Bộ như các ngài Phật Ý Linh Nhạc, Tổ Tông Viên Quang, Tổ Ấn Mật Hoằng, Tiên Giác Hải Tịnh… và đặc biệt với Thiền ... đó, bà vâng lời bổn ủng hộ trùng tu các tổ đình thuộc môn phái của Tổ Nguyên Thiều, như chùa Từ Ân (Gia Định), Quốc Ân (Thừa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F544A_cong_chua_long_thanh__tu_chinh_su_den_giai_thoai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một số tồn nghi về các bài kệ truyền thừa Phật giáo
Nguyên Tuệ Đăng Hoà thượng truyền thụ cho Như Thích Thiền , là khai sơn thuỷ tổ của chùa (Bụt Mọc). Môn nhân đệ tử Như Bảo tháp Sa di ... Như Văn, tổ khai phái chùa Muống (Hải Dương) cũng truyền thừa theo bài kệ trên. Qua quyển Cúng Tổ Khoa và các văn bia tháp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/73C609_mot_so_ton_nghi_ve_cac_bai_ke_truyen_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Các nơi lưu giữ xá-lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông
tháp tại Ngọa Vân: Am - chùa Ngọa Vân dưới thời Trần thuộc An Sinh, vốn là đất thang mộc của An Sinh vương Trần Liễu, thời Lê thuộc xã An Sinh ... ) lưu giữ một phần xá-lợi của ngài. Đến thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII), tòa bảo tháp do Pháp Loa xây dựng bị đổ nát, năm 1707 Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/767411_cac_noi_luu_giu_xa_loi_cua_phat_hoang_tran_nhan_tong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: