Kết quả 1 - 10 của 5577 các kết quả có nội dung THỜI KHÔNG LÀ GÌ . (2,8662 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thời gian ngoài – chiều thứ tư của không gian 4 chiều và phép phân thân cùng lúc của Đức Phật
Thời gian ngoài – chiều thứ tư của không gian 4 chiều và phép phân thân cùng lúc của Đức Phật 17/11/2012 08:28 (GMT+7) Số lượt xem: 18768Kích cỡ chữ: Chiều thứ tư của không gian 4 chiều ? Đó câu hỏi lớn tốn không ít tâm huyết trí não và giấy mực của các nhà khoa học trên thế giới. Nhiều nhà khoa học cho rằng chiều thứ tư của không gian 4 chiều chiều thời gian, thời gian của
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/5B420A_thoi_gian_ngoai__chieu_thu_tu_cua_khong_gian_4_chieu_va_phep_phan_than_cung_luc_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tình yêu là đem không gian đổi lấy thời gian
cái hữu hình, thời gian cái vô hình. Marcel Proust đã đánh đổi cái hữu hình để lấy cái vô hình hay cái Không cũng thế ... , một thiên thần biết yêu. 2) Không gian cái nhiễu loạn, thời gian cái âm thầm. Nói một năm, một tháng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/dao-van-binh/7BC042_tinh_yeu_la_dem_khong_gian_doi_lay_thoi_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh
, tâm không. Đó Pháp Đẳng Không.(Xin xem Cái Nhìn Bát Nhã qua Lăng Kính Thời Không đăng trong website HLT) Bát Nhã Tâm Kinh - Lý Vô Ngã .Nhận rõ rằng không có ta Duyên từ năm uẩn hợp thôi mà Tạm thời hội tựu xem như thật Ðến lúc nhận chơn huyển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/526458_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những 'khoảng trắng" trong thời biểu
khoảng thời gian không được dự tính cho việc cả. Những «khoảng trắng» chính thời gian dự phòng của bạn, hoặc để không làm cả. Giữ những khoảng thời gian trống này trong thời biểu hàng ngày
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5FC042_nhung_khoang_trang_trong_thoi_bieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC
. Đừng chỉ vì bạn nghĩ mình khôngthời gian, để không làm hết. Lúc nào bạn cũng có thể làm đó. Và làm ... có đủ thời gian! Tôi không thể làm cả!” Nếu bạn cảm thấy như mất phương hướng trước quá nhiều công việc, thì giải pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/576050_thoi_gian_va_tien_bac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hết lòng là thành
Hết lòng thành 24/02/2013 14:11 (GMT+7) Số lượt xem: 9178Kích cỡ chữ: Bạn biết không, công việc thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố mới thành, còn thời gian thì biến diệt, vô thường trong từng khoảnh khắc. Vậy, trong cái tùy thuộc và biến diệt vô thường ấy, bạn thành công với cái ... lòng, còn nghe hay không nghe quyền của người nghe mà không phải quyền của bạn; khi làm công việc bạn hãy làm hết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/567652_het_long_la_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
sao cũng tốt, không quan trọng. Người đời nói phải ta cũng gật đầu, người đời nói quấy ta cũng gật đầu, vì tùy theo thời ... phải không ngơ hay chân không . Không ngơ không hết, tức chấp không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5AC04B_bat_nha_tam_kinh_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài Thơ Phí Nhàn Ca Của Ngài Hám Sơn Đại Sư
bế quan thời gian tu tập bao lâu mới chuyện khó Bế quan mà không chuyên tâm tu hành thì có ích Thân thì bế quan nhưng tâm ... đồ nhiên Diễn nghĩa Nhiễm trần rất dễ, xuất trần thì thật khó Tu hành mà không đạo bỏ được trần lao thì có ích Tình đời tập khí
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5EC041_bai_tho_phi_nhan_ca_cua_ngai_ham_son_dai_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ăn trứng gà có phải là ăn chay không?
Ăn trứng gà có phải ăn chay không? 20/02/2013 16:01 (GMT+7) Số lượt xem: 24771Kích cỡ chữ: Luật Phật dạy, cái có mầm sinh mà mình đoạn tuyệt mạng sống của nó, thì mới có tội. Còn trứng gà, như Phật tử đã nói không có trống, đã không trống, thì ăn có ... tôi, thì người Phật tử tại gia ăn trứng gà vào những ngày ăn chay không tội lỗi cả. Vì sao, vì trứng gà vốn không có trống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/52745A_an_trung_ga_co_phai_la_an_chay_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vô tâm
mai có kính thiên văn đường kính rộng hơn nữa không biết chuyện sẽ xảy ra! Trở lại chuyện Tâm. Căn với trần mới tướng. Ghép thêm chữ ... thích! Làm sao anh biết có thứ thời tiết mà anh thích ? Phải học, thưa ông. Không phải lúc nào tôi cũng có cái tôi muốn nên tôi phải
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/524203_vo_tam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: