Kết quả 1 - 10 của 5217 các kết quả có nội dung THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH (Viên tịch). (4,5233 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
. Hòa thượng Thạch Hà - Cà Mau66. Thượng tọa Thích Minh Thiện - Long An67. Hòa thượng Thích Huệ Đức ... Nguyên - Cà Mau146. Đại đức Thích Phước Nghiêm - Tiền Giang147. Đại đức Thích Thiện Minh - Tp. Hồ Chí Minh148. Thượng tọa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5BC042_danh_sach_chu_ton_duc_tang_ni_cu_si_uy_vien_hoi_dong_tri_su_ghpgvn_nhiem_ky_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HT.Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, viên tịch
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam II. Phó ban: 1. Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 2. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/724241_htthich_thanh_tu__pho_chu_tich_thuong_truc_hdts_ghpgvn_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Danh sách BTC lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn
Danh sách BTC lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn 21/04/2013 10:44 (GMT+7) Số lượt xem: 38819Kích cỡ chữ: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG BAN CHỨNG MINH: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng ... Thích Viên Đạt Hòa thượng Thích Như Quang Đại đức Thích Nhuận Trí Ông Dương Thanh Bình - Phó chủ tịch UBMTTQVN
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576412_danh_sach_btc_le_tang_co_truong_lao_ht_thich_thien_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Phật thành đạo năm 2011
HĐTS, Phó văn phòng 2, Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng ... minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Trưởng ban trị
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/57C248_dem_hoi_hoa_dang_kinh_mung_ngay_phat_thanh_dao_nam_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đón phái đoàn Phật giáo thăm Trướng Sa trở về
Chính phủ, bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao và người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Phái đoàn Phật giáo có HT Thích Thiện Chiếu (T.p Hồ Chí Minh), HT Thích Minh Tâm (Long Thành Đồng Nai), Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thượng tọa Thích Huệ Thông (Bình
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/567250_don_phai_doan_phat_giao_tham_truong_sa_tro_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chư tôn giáo phẩm TW GHPGVN kính viếng Giác linh cố HT.Thích Giác Dũng
Chư tôn giáo phẩm TW GHPGVN kính viếng Giác linh cố HT.Thích Giác Dũng 11/04/2013 10:53 (GMT+7) Số lượt xem: 28526Kích cỡ chữ: (PGVN) Hay tin cố HT.Giác Dũng thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch, nên lúc 19h tối qua (1/03/Quý Tỵ) phái đoàn Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa ... Phó pháp chủ Thích Giác Nhường; nhị vị Hòa thượng thành viên HĐCM GHPGVN: HT.Thích Giác Cầu, HT.Thích Giác Lai; cùng chư tôn đức trong
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73745B_chu_ton_giao_pham_tw_ghpgvn_kinh_vieng_giac_linh_co_htthich_giac_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy niệm và Di quan cố Hòa thượng Thích Giác Lâm
kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lâm, thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Giáo phẩm ... : Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – phó
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F4643_le_truy_niem_va_di_quan_co_hoa_thuong_thich_giac_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỷ niệm nghe Hòa thượng Thích Minh Châu thuyết pháp
Kỷ niệm nghe Hòa thượng Thích Minh Châu thuyết pháp Minh Thạnh 04/09/2012 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 31332Kích cỡ chữ: Trước tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, tôi xin thành kính có bài ghi lại kỷ niệm phước duyên được nghe ngài thuyết ... phép được gọi theo giáo phẩm lúc bấy giờ) là Thượng tọa Thích Hộ Giác và Thượng tọa Thích Minh Châu. Thượng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/7F4049_ky_niem_nghe_hoa_thuong_thich_minh_chau_thuyet_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh: Cung rước di ảnh HT. Thích Thanh Tứ an vị tại chùa Bái Đính
Đàm - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự THPG Ninh Bình, HT. Thích Thiện Nhơn - Phó chủ tịch kiêm Tổng ... Chùm ảnh: Cung rước di ảnh HT. Thích Thanh Tứ an vị tại chùa Bái Đính Cẩm Vân 29/11/2011 18:59 (GMT+7) Số lượt xem: 44127Kích cỡ chữ: Sáng nay, chư Tôn đức Ban lễ tang đã tổ chức trang nghiêm lễ rước di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thành viên Hội đồng Chứng minh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/525201_chum_anh_cung_ruoc_di_anh_ht_thich_thanh_tu_an_vi_tai_chua_bai_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh chúc Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh
; HT.Giác Tường, Thành viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích ... 2 TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tăng sự THPG; cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73E450_khanh_chuc_truong_lao_htthich_tri_tinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: