Kết quả 31 - 40 của 4988 các kết quả có nội dung T���m quan tr���ng c���a vi���c th��ng hi���u t��i sanh v�� ni���m tin v��o �����y. (2,7902 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
。是父是母能长养我Ị。我ỊỊ父母生身得阿耨đ矶罗三藐三菩嘈提。是净心念?父母。相续入胎。是名正慧入母胎。是菩萨满十月新正慧不失念?。出u胎行七步。发口言逴。是我Ị末后i身。乃至将示相师。汝观我Ị磷Ĩ实有三十二大衖人相不。若o有三十二相具足者。是应笑有二法。若衞在家?当为转轮猆圣王。若ou家?当成佛。诸ỵ相师言O。地天太子I实有三十二大衖人相。若o在家?者当作 转 轮U王。若ou
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT GIÁO qua Những DANH NHÂN TRÍ THỨC TRÊN THẾ GIỚI
để bầy tỏ quan điểm tổng quát của tôi; nhưng hiểu rõ giáo lý Phật Giáo về “Nghiệp Báo”, trên nguyên tắc tôi đồng ý với giáo lý đó.[I am ignorant ... siêu nhiên, rất độc lập và ngay cả đối nghịch với niềm tin về một linh hồn, niềm tin vào Thượng đế, và hi vọng vào một đời sống sau
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/764000_nhan_dinh_ve_duc_phat_va_phat_giao_qua_nhung_danh_nhan_tri_thuc_tren_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni Gia Tuệ 22/12/2012 20:30 (GMT+7) Số lượt xem: 360324Kích cỡ chữ: Phần I: Từ Đản sanh đến Thành đạo A/- Dẫn nhập Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã ... quý trong sự Đản sanh của Đức Mâu Ni. Nhưng chương trình học hàm thụ hẳn có ý nghĩa sắp xếp để đề tài to lớn này được trình
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/526410_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khảo sát về câu chuyện nàng Sujātā & ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana
các Tỳ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujātā Senāndīhitā”. Đây là thông tin quan trọng cần được mở rộng. Cần phải xác định rằng, không ... khổ hạnh Siddhārtha Gotama chỉ là hư cấu. Bởi lẽ, khi đã quy y làm đệ tử, thông tin đó đồng thời xác tín rằng Đức Phật đã thành đạo. Hơn thế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD249_khao_sat_ve_cau_chuyen_nang_sujt__ngoi_thap_gach_ben_bo_song_niranjana.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
văn bản Phật học, chữ cakka (S: cakra) thường được dùng để chỉ cho bánh xe (Trường Bộ III), một loại vũ khí (Bổn Sanh I), hay một trong ba mươi ... phẩm Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương, ngài Pháp Tạng cho rằng nếu y cứ vào quan điểm của pháp sư Huyền Trang và tư tưởng của những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
Gia Tuệ Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni 28/02/2012 21:11 (GMT+7) Số lượt xem: 407305Kích cỡ chữ: Phần I: Từ Đản sanh đến Thành đạo A/- Dẫn nhập Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của ... xuất thế v.v... Từ đây, ta càng thấy rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa thiêng liêng cao quý trong sự Đản sanh của Đức Mâu Ni
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/734043_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tình yêu, hôn nhân và niềm tin tôn giáo
không cùng tôn giáo nhưng nếu yêu thương, hiểu biết và tôn trọng nhau thật sự thì bạn và C có thể tiến tới hôn nhân. Vấn đề đặt ra ở đây là quan ... xét, nếu cần có thể hủy bỏ chuyện hôn nhân. Vì điều này đã bộc lộ sự ích kỷ, xúc phạm và thiếu tôn trọng của C đối với bạn, bởi niềm tin tôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/726451_tinh_yeu_hon_nhan_va_niem_tin_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài dòng giới thiệu về chữ Phật trong Phạn ngữ
Ca Mâu Ni. "Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật", đó là tính nhân bản, tính bình đẳng, tính vô ngã và tính từ ... b ब b u उ, पु u d̪ द d ə अ, प a d̪ʱ ध dh ɑː आ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/735003_vai_dong_gioi_thieu_ve_chu_phat_trong_phan_ngu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
sanh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường Pháp bảo, trước hết chúng ta phải học Kinh, Luật, Luận va nghiên cứu giáo lý để nhận định thế ... Tạng Việt Nam, chúng ta có thể giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh bằng sự diễn giảng hay sáng tác những vấn đề có liên quan đến Phật pháp. Nếu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F560A_tho_phat_lay_phat_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bên bờ suối
cho thái độ sống của Vọng Việt bây giờ. Y vào dòng, tức chọn con đường hữu vi, hữu danh, nhập thế. Tức là đối nghịch lại con đường của chàng ... . Nhưng một lúc sau như một gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng: “thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu”. “Kiếu” có ngĩa là vi tế, cũng có nghĩa là chia
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56460B_ben_bo_suoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: