Kết quả 31 - 40 của 5784 các kết quả có nội dung Từ phong trào chấn hưng (1928 1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam. (2,8032 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Triển lãm tưởng niệm “Ngọn lửa và trái tim”
chùa Long Sơn do Vua Bảo Đại sắc tứ năm thứ 14 (1938).Các văn kiện, sách báo ảnh cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Việt Nam ... và hiện lại một thời lịch sử Phật giáo tranh đấu với tinh thần bất bạo động, làm chấn động lương tri nhân loại.Gian phòng triển
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/566218_trien_lam_tuong_niem_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 5: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO
Nhà Lý) Bài Thứ 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp Theo) (Từ Nhà Trần Ðến Các Vị Vua Ðầu Nhà Nguyễn) Bài Thứ 5 Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Trên thế-giới và ở Việt-Nam hiện- đại Bài Thứ 6 Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7E4212_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_5_lich_su_truyen_ba_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963 13/06/2013 14:29 (GMT+7) Số lượt xem: 73751Kích cỡ chữ: Tại hội thảo khoa học "50 năm phong trào Phật giáomiền Nam" diễn sáng nay, 11-6-2013, tại khu du lịch Phương Nam, do Học viện ... trị. Cao Huy Thuần Chú thích: (1) Minh Thạnh, "Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam" hay
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76E251_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: “50 NĂM PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM (1963-2013)”
xét của anh Minh Thạnh “Yếu kém trong việc truyền thông về HTKH: 50 năm phong trào Phật giáomiền Nam (1963-2013 ... , “việc truyền thông cho hội thảo khoa học 50 năm phong trào Phật giáomiền Nam (1963-2013)” từ phía Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736258_tra_loi_cac_thac_mac_ve_hoi_thao_khoa_hoc50_nam_phong_trao_phat_giao_o_mien_nam_1963_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963 11/06/2013 17:09 (GMT+7) Số lượt xem: 73931Kích cỡ chữ: GNO - Tại hội thảo khoa học "50 năm phong trào Phật giáomiền Nam" diễn sáng nay, 11-6-2013, tại khu du lịch Phương Nam, do Học ... nay mang tên: "Năm mươi năm phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam, 1963-2013". Tên gọi đó lập
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72E259_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TUỔI TRẺ THỜI NAY TRƯỚC CỬA NGÕ VĂN HÓA PHẬT GIÁO
và nhất là Trung Hoa với Thái Hư Đại Sư làm chủ xướng, một phong trào chấn hưng Phật giáo đã hình thành ở Việt Nam. Có thể nói tinh thần cốt lõi trong công cuộc chấn hưng Phật giáo là đem đạo vào đời. Đó
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/56C648_tuoi_tre_thoi_naytruoc_cua_ngo_van_hoa_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đối thoại về bất bạo động với Aung San Suu Kyi
Đối thoại về bất bạo động với Aung San Suu Kyi 02/07/2013 11:03 (GMT+7) Số lượt xem: 70173Kích cỡ chữ: GN - LTS: Hội thảo khoa học “50 năm phong trào Phật giáomiền Nam” do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học ... sư Cao Huy Thuần tại Hội thảo khoa học "50 năm phong trào Phật giáomiền Nam" - Ảnh: V.GLà con người hành động
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576218_doi_thoai_ve_bat_bao_dong_voi_aung_san_suu_kyi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế giới đánh giá, nhìn nhận như thế nào về sự kiện "Phật giáo năm 1963 & HT.Thích Quảng Đức"
Việt Nam thực hiện. Đó, là một trong những nguyên nhân xa đưa đến vụ tranh đấu của Phật giáo 1963 bật khởi ngọn ... đấu tranh của Phật giáo miền Nam 1963 - 2013" tại Bình Dương ngày 11.06.2013)*Hồng Y Spellman và Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52F210_the_gioi_danh_gia_nhin_nhan_nhu_the_nao_ve_su_kien_phat_giao_nam_1963__htthich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hòa thượng Thích Minh Châu - Người cha đỡ đầu của tuổi trẻ dấn thân
và sinh hoạt của sinh viên. Chẳng hạn khi phong trào đấu tranh đòi hòa bình, tự do và dân chủ bùng nổ lớn tại các đô thị miền Nam vào cuối năm 1969-1970, sinh viên Đại học Vạn Hạnh trở thành một trong các mũi nhọn xung kích của phong trào. Vì
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F5240_hoa_thuong_thich_minh_chau__nguoi_cha_do_dau_cua_tuoi_tre_dan_than.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng)
Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng) 29/09/2011 11:02 (GMT+7) Số lượt xem: 169323Kích cỡ chữ: Thiết nghĩ, GHPG Việt Nam cần nghiên cứu và có quy định thống nhất trong cả nước về phẩm phục của tu sĩ, sao cho vừa hội nhập được ... của tu sĩ Phật giáo Đàng Trong.5- Từ thế kỷ XX tới nayCó lẽ do cách mặc khác như vậy mà tháng 5 năm 1927, được tin phong trào
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73C601_phap_phuc_cua_phat_giao_viet_nam_tu_trieu_ly_den_nay_nguyen_dai_dong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: