Kết quả 1 - 10 của 5784 các kết quả có nội dung Từ phong trào chấn hưng (1928 1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam. (2,7332 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày mai 11-6: Hội thảo 50 năm phong trào Phật giáo 1963
đấu tranh của Phật giáomiền Nam VN; Ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào ... làm việc với 4 nội dung chính, gồm: Từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76F050_ngay_mai_11_6_hoi_thao_50_nam_phong_trao_phat_giao_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963
trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào đấu tranh của Phật giáo ... trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào đấu tranh của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/52E218_nhin_lai_phong_traophat_giao_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc hội thảo 50 năm phong trào Phật giáo miền Nam
hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963; Bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, văn học... trong phong trào đấu tranh của Phật giáomiền Nam
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E059_khai_mac_hoi_thao_50_nam_phong_trao_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” hay “Pháp nạn lịch sử 1963”?
Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” hay “Pháp nạn lịch sử 1963”? Minh Thạnh 02/04/2013 18:49 (GMT+7) Số lượt xem: 33008Kích cỡ chữ: Sử dụng cụm từPhong trào đấu tranh của Phật giáo miền ... nên dùng cụm từ “Pháp nạn lịch sử 1963” hơn là “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/76E41B_phong_trao_dau_tranh_cua_phat_giao_mien_nam_hay_phap_nan_lich_su_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam
Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam 04/07/2013 06:27 (GMT+7) Số lượt xem: 143101Kích cỡ chữ: NSGN - Những diễn biến của lịch sử Phật giáo Việt ... (1928 - 1945)Diễn biến của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam dấy khởi khắp ba miền
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576011_tu_phong_trao_chan_hung_1928_1945_den_phong_trao_tranh_dau_cua_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truyền thông Phật giáo & Tái khởi động công cuộc chấn hưng Phật giáo
âm, Khai hóa, Đông Pháp… Chuyên luận Phong trào chấn hưng Phật giáomiền Bắc Việt Nam (1924 - 1954 ... : Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nammiền Bắc Việt Nam (1924 – 1954, nhà xuất bản Sự Thật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5A5249_truyen_thong_phat_giao__tai_khoi_dong_cong_cuoc_chan_hung_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
Nam lúc bấy giờ, phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam còn nhắm đến ... trong thương tâm, đã “đổ dầu vào lửa” phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo, góp phần dẫn đến
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TP.HCM: Tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Hoa và HT.Thích Thiện Hòa
Phật giáo Viêt Nam gắn liền với phòng trào chấn hưngphong trào đấu tranh Phật ... , hành đạo và cống hiến cho Phật giáo Việt Nam của nhị vị cố Hòa thượng. Qua đó, HT. Thích Nhật Quang cho rằng, những đóng góp
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73D201_tphcm_tuong_niem_co_htthich_thien_hoa_va_htthich_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc: Vai trò của trí thức cư sĩ
Tâm Đắc, tác giả quyển “Phong trào chấn hưng Phật giáomiền Bắc Việt Nam (1924 - 1954)”, nhà xuất bản ... Chấn hưng Phật giáomiền Bắc: Vai trò của trí thức cư sĩ Minh Thạnh 12/08/2012 21:10 (GMT+7) Số lượt xem: 54753Kích cỡ chữ: Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, người trí thức cư sĩ đã giữ một vai trò quan
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5AD249_chan_hung_phat_giao_o_mien_bac_vai_tro_cua_tri_thuc_cu_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội
trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo miền Nam đã vượt khỏi ranh giới đơn thuần mà hình thành một phong ... sử như thế giúp chúng ta hiểu hơn cuộc tranh đấu do Phật giáo khởi xướng không những của toàn dân miền Nam Việt
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727250_ngon_lua_thich_quang_duc_dau_tranh_vi_muc_tieu_cong_bang_xa_hoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: