Kết quả 1 - 10 của 5652 các kết quả có nội dung Từ Điển Thiền Học Tiếng Việt, Thích Duy Lực. (3,0652 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
nội lực ở đây là bàn về Đại tạng kinh Việt Nam cùng những hệ luận và khai triển: Thánh điển Phật giáo Việt Nam, Tục tạng Phật học Việt Nam, Bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn học Phật giáo Việt Nam, Bộ Từ điển bách khoa Phật giáo Việt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hòa thượng Thích Minh Châu Nhà giáo dục Phật giáo lỗi lạc
Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa VII đến khóa X, đã viên tịch vào lúc 9g5 ngày 1-9-2012 tại thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn ... tại Đại học Phật giáo nổi tiếng thế giới Nalanda (1961), được mời giảng dạy tại Đại học Bihar. Hòa thượng Thích Minh Châu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7B4240_hoa_thuong_thich_minh_chaunha_giao_duc_phat_giao_loi_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ta nói tiếng Việt mà ta không biết
tiếng Việt - Từ dầu thập niên 1970 khi người viết bắt đầu đặt vấn đề và đi học thêm về Ngôn Ngữ Học (bên Úc - cho đến ngày ... Lực (1957/1958), Bùi Đức Tịnh … 4.3 Tiếng Việt liên hệ đến tiếng Môn theo học giả Kari Himy 4.4 Tiếng Việt liên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/735409_ta_noi_tieng_viet_ma_ta_khong_biet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vầng sáng từ phương Đông
Thích Nhuận Châu là người đã từng chuyển dịch khá nhiều bài giảng của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 từ tiếng Anh sang tiếng Việt ... Vầng sáng từ phương Đông Tác giả: Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, Thích Nhuận Châu dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính NXB: Lao Động 22/08/2011 20:52 (GMT+7) Số lượt xem: 84428Kích cỡ chữ: Vầng sáng từ phương Đông LỜI GIỚI THIỆU Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, Tenzin Gyatso, có thể nói là một trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56C441_vang_sang_tu_phuong_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
hơn một ngàn năm mất nước và kiên trì đấu tranh giành lại nước, từ đó thâu thái tinh hoa của thiền học, thiền tông, thì trí tuệ Việt ... ĐTK tiếng Việt của ĐTK Tuệ Quang. Trong buổi họp mặt ấy, Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh cũng có nói qua về phần Việt dịch kinh Phật từ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
ngàn năm mất nước và kiên trì đấu tranh giành lại nước, từ đó thâu thái tinh hoa của thiền học, thiền tông, thì trí tuệ Việt ... tiếng Việt của ĐTK Tuệ Quang. Trong buổi họp mặt ấy, Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh cũng có nói qua về phần Việt dịch kinh Phật từ Hán tạng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ
hóa Việt trong những thế hệ trẻ gốc Việt, lớp học Phật Pháp nhằm đào tạo giáo thọ dành cho người nói tiếng Anh đã được hình thành ... Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ Thích Trí Hoằng 12/01/2012 16:35 (GMT+7) Số lượt xem: 130100Kích cỡ chữ: Tất cả học tăng thuộc Phật Học Viện Trung Phần đều mang ơn sâu xa những bậc ân sư đã dày công giáo dưỡng trong đó nổi bật là nhị vị Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Hòa Thượng Thích
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C200_dao_tao_giao_tho_su_tai_my.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
Ứng dụng Phật học Việt Nam.- Thiền Minh Triết đã phát thanh trên Đài tiếng nói Việt Nam 12 buổi liên tiếp trong chương trình ... Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 05/09/2012 14:51 (GMT+7) Số lượt xem: 154165Kích cỡ chữ: Duy Tuệ đã dùng công cụ của lý trí bất toàn đầy tham vọng cùng với những sở tri chắp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Dũ & Thiền sư Đại Điên Bảo Thông
, tr.87. (2) Việt Nam Phật giáo sử luận T.2, sđd, NXB. Văn Học, 1992, tr.259. (3) Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm (751-834) là ... qua lại”. * Đại từ điển Phật Quang, mục Thiền sư Bảo Thông (732-824) đã tham khảo tài liệu từ Cảnh đức truyền đăng lục, quyển
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5EC609_han_du__thien_su_dai_dien_bao_thong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra”
hoàng Trần Nhân Tông, Duy Tuệ cũng nhanh nhảu tiếp cận và mượn vào “Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam” để trao ... không còn biết tin Nhân quả. Bài học về một “giáo sư Phật học”, “nhà sư chém gió” Thích Minh Tâm với tôn chỉ “Chấn hưng nước Việt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C04B_cai_kim_boc_trong_gie_lau_ngay_cung_loi_ra.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: