Kết quả 1 - 10 của 5740 các kết quả có nội dung Tổ Sư Nguyên Thiều Với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch. (1,8751 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ Sư Nguyên Thiều Với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch
Tổ Nguyên Thiều Với Hành Tung Thi Kệ Thị Tịch Thích Thái Hòa 12/11/2011 21:45 (GMT+7) Số lượt xem: 83538Kích cỡ chữ: Tổ họ Tạ, húy Nguyên Thiều, tự Hoán Bích, sinh giờ Tuất, ngày 15 tháng ... bài cảm niệm về hành tung thi kệ thị tịch của Ngài với tất cả lòng thành kính của chúng con, ngưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53C64A_to_su_nguyen_thieu_voi_hanh_tung_va_thi_ke_thi_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát Hiện Bản "Lịch Truyện Tổ Đồ" tại Chùa Thiên Hòa
Đạo Mân - Mộc Trần. Ngài là ông của tổ Nguyên Thiều - Thọ Tông6, người đã phát triển kệ phái dòng Thiên Đồng ... san khắc. mùa thu năm Tân Mùi (1691), ngài Nguyên Thiều có gởi một phong thư đến Quảng Châu, muốn khắc bản để lưu hành tại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774402_phat_hien_ban_lich_truyen_to_do_tai_chua_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
nơi sinh cơ lập nghiệp của Tổ tiên mình. Ðối với người Phật Tử cũng vậy. Ðức Phật thị hiện tại thế gian để khai thị ... , pháp tự Hoán Bích, hiệu Nguyên Thiều, thuộc đời pháp thứ 33 dòng Lâm Tế chánh tôn. Tại phủ Quy Nhơn, Ngài mở trường truyền pháp khai
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Pháp Danh và Người Phật Tử
bài kệ, vị Bổn để nguyên không cần thay đổi, hoặc tên không thể tìm được chữ ghép thì có thể lấy chữ trong tên của các ... phái chùa Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại dùng bài kệ của Ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau: Âm Hán Việt Chữ Hán Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534403_y_nghia_phap_danh_va_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
thứ ba vào năm 1712 tại đất Quảng Nam khi tổ Tử Dung ngài cùng dự lễ Toàn Viện, lần nầy ngài đã trình bài kệ Tắm Phật với ... thị tịch. Chúa Nguyễn Phúc Khoát sắc làm bia ký dựng tháp phụng thờ ngài trên núi Thiên Thai cạnh tổ đình Thuyền Tôn, xóm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÙA THIẾU LÂM Ở BÌNH ĐỊNH
Tế. Trên đường hành đạo từ Trung Quốc sang nước ta, thiền Nguyên Thiều của phái Lâm Tế đã dừng lại ở Bình Định, khai lập nên ... Nguyên Thiều đến khai nghiệp, đây vẫn còn là vùng đất sơ khai, hoang dã, tổ cùng những vị tăng kế tiếp đã
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/5A501A_chua_thieu_lam_o_binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành kính cảm niệm Giác Linh HT. Thích Minh Châu: Nhặt lá Bồ Đề
: Giáo lý Phật Pháp, Việt Văn, Anh Văn). Phụ con cùng với Ban Giám Hiệu Phật Học Viện Nguyên Thiều bàn tính đồng ... đêm nữa bàng hoàng thổn thức, tiếc thương đưa tiễn một bậc Cao Tăng Ân ra đi. Con có duyên phước xuất gia tu học tại Tu Viện Nguyên Thiều
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F4248_thanh_kinh_cam_niem_giac_linh_ht_thich_minh_chau_nhat_la_bo_de.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảm niệm Ân Sư - Cố HT. Thích Tịnh Nhãn
dịp về thăm quê năm đó. Ban Tổ Chức Lễ Phật Đản đã thỉnh Thầy với vai trò giảng , nhưng sau đó lại bàn bạc thay đổi ... , đang xem vé xếp đặt chuyến về quê hương thăm thân phụ, Tu Viện Nguyên Thiều, Trường Trung Cấp Phật Học Bình Định, thăm những vị Ân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/73E45A_cam_niem_an_su__co_ht_thich_tinh_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Sư nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên
Tiểu sử nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên 30/03/2013 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 159587Kích cỡ chữ: nữ Phù Cừ cùng bước song hành với đoàn người đi mở đất, dưới sự chủ trương của Quốc Chúa Bồ tát Nguyễn Phúc Chu, chủ trương lấy tinh thần Phật pháp định hướng cho đời sống dân ... Dung Cổ Tự cùng tứ chúng phật tử địa phương, thành tâm tổ chức lễ tưởng niệm ngày viên tịch của nữ Phù Cừ lần thứ 252 (1720-1761), bậc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72F61A_tieu_su_su_nu_phu_cu_phu_dung_co_tu_ha_tien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - XƯNG TÁN HÒA THƯỢNG TÁNH THIÊN NHẤT ĐỊNH
viên tịch, Ngài cư tang để hầu Thầy cũng trong năm này Ngài được Tông môn cung thỉnh trú trì chùa Thiên Thọ. Trong suốt ... Lý tính Hành sự, cả tự lực tha lực nữa. Đối với thể tính hay tự lực, Ngài dạy: “Nếu không làm bung vỡ cốt tử Di Đà, thì
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/567659_xung_tan_hoa_thuong_tanh_thien_nhat_dinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: