Kết quả 11 - 20 của 5285 các kết quả có nội dung Tẩu hỏa nhập ma khi mở luân xa 6. (2,0371 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vũ Hoàng Chương thấu thị lẽ vô thường
Vũ Hoàng Chương thấu thị lẽ vô thường 12/05/2013 07:55 (GMT+7) Số lượt xem: 160705Kích cỡ chữ: Thi sĩ Vũ Hoàng Chương sinh năm 1916, quê gốc Nam Định. Lớn lên ở Hà Nội, đỗ tú tài 1937. Nho học, Tây học đều thông suốt. Học Luật khoa nửa chừng rồi bỏ. Có một thời làm kiểm soát sở Hỏa xa Đông Dương ... Tuệ giác siêu việt của Hoa Nghiêm, Kim Cang, Bát Nhã quá độ vô cùng vô tận, rạt rào vô lượng vô biên. Tuyệt vời làm sao, khi thi sĩ nhập
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/chan-dung-van-hoc/73E612_vu_hoang_chuong_thau_thi_le_vo_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
trì tụng thần Chú Đại Bi sẽ trở nên phản tác dụng, dễ đưa đến kết quả như Đạo Gia thường nói: “Tẩu hoả nhập ma”, vì kết ... KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI 24/10/2012 08:16 (GMT+7) Số lượt xem: 240421Kích cỡ chữ: DẪN NHẬP Từ Bi, khi nghe nói về hai tiếng Từ Bi, ôi! Sao mà ngọt ngào, sao mà dịu mát. Hai tiếng “Từ Bi” lần đầu tiên đi vào trong tâm khảm con thuở vừa mới lên mười. Lần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỳ bí thiền sư Việt phóng hỏa từ thân mình để tự thiêu
ấy cũng có trường hợp "phát ra để tự thiêu thân mà nhập Niết bàn". Khi đức Phật Thích ca Mâu ni nằm nghiêng hông bên phải an nhiên thị tịch trong rừng Tala song thọ, ngài Ca-diếp từ xa về thấy "Tam muội chân hỏa trong kim quan của Phật cháy đỏ rực với ánh sáng xá lợi chiếu khắp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/56661A_ky_bi_thien_su_viet_phong_hoa_tu_than_minh_de_tu_thieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Tạng Nơi Hội Tụ Những Sắc Mầu Huyền Bí
tháng, 2 năm, 6 năm, 20 năm… Từng đơn vị thời gian nhập thất tăng lên…, đã có vị Lạt ma, qua 12 năm, rồi một ngày nào đó, khi thị ... đi. Bên ngoài khắc 6 chữ: Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Bất kỳ một ngôi chùa nào ở Tây Tạng cũng đều có trang trí bảo bình, bảo cái, pháp luân… Trước
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/766653_tay_tang_noi_hoi_tunhung_sac_mau_huyen_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thủy quái Makara
con lang thang như ma kể từ khi nghi lễ cuối cùng không được cử hành đó. Khi Bhagiratha, một trong những đứa cháu vua Sagara, con của ... nào nhọn có thể đâm xuyên qua vật khác. Pháp khí này đã được dùng trong các nghi thức Phật giáo. Khi các Lạt-ma tu pháp, có thể cắm nó ở bốn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/726450_thuy_quai_makara.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn nghệ Phật Giáo
Nhã Tâm Kinh). Nhưng nào ai cũng đều có thiện duyên trong phút chốc đã làm quen và ngộ được những ngữ nghĩa như thế. Để khỏi phải bị “tẩu hỏa nhập ma” bởi vô vàn bài viết tuyệt hay trên mạng ngày nay; kẻ lan man mới vào cửa Phật thì xin chí ít cũng phải tập đi những bước vở lòng qua
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-truc-lam/7BD442_van_nghe_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Quán Tưởng Trì Tụng Lục Tự Đại Minh Chú
;Bốn, nguyện tùy hỉ công đức, / vui theo việc thiện của người;Năm, cầu xin Phật ở đời, / đến khi luân hồi chấm dứt;Sáu, cầu Phật chuyển Pháp luân ... ý nghĩa của thực tại,Xin hộ trì cho con mau chóng khai mở từ trong dòng tâm thức,Con đường định tuệ bất nhị.Một khi đường tu phổ thông,Con hành trì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/52460B_phap_quan_tuong_tri_tung_luc_tu_dai_minh_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải Về Kiếp
các hàng trí tuệ là những người có trí lự, thường lo thực hành trước khi dứt sanh mạng, hằng lo kiếm phương pháp, đặng lánh xa điều tai hại ... làm cho tiêu hoại mất hết. Ngọn lửa ấy nhập lại cháy cõi Tứ-Đại-Thiên-Vương, cõi trời Đao-Lợi, cõi Dạ-Ma, cõi Đâu-Suất-Đà, cõi Hóa-Lạc, cõi Tha
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/775001_giai_ve_kiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
cảnh luân hồi cũng nên được khắc bên bánh xe. Cũng theo bản kinh này, mỗi khi đến tinh xá, các vị cư sĩ hỏi về ý nghĩa của hình tượng bánh xe ... cho các vị cư sĩ về ý nghĩa trên mỗi khi họ thắc mắc[3]. Hình ảnh vòng luân hồi trên được thể hiện rỏ nét trong các thạch động tại Ấn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Mahāparinibbāna-Sūtra )
(phẩm 6)(chú thích 6). Ngay sau khi đức Phật nhập Bát Niết Bàn, mặt đất bỗng chấn ... vậy, thì phải khởi hành từ Rajagaha khoảng 2 - 3 tháng trước (tháng 6 - 7), vì con đường tới Vesali khá xa. Khi Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/73D602_doc_kinh_dai_bat_niet_ban_mahparinibbna_stra_.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: