Kết quả 1 - 10 của 5648 các kết quả có nội dung TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIỚI LUẬT. (3,9102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật
đàn đã dành cho Giác Ngộ cuộc trò chuyện về tầm quan trọng của giới luật, việc giữ giới và tâm hướng cầu giới ... : Bảo Thiên Bạch Hòa thượng, Đức Phật dạy, đối với người xuất gia, giới luật có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Ngay từ khi còn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/774403_gioi_luat_luon_la_le_song_cua_nguoi_hoc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
năm giới căn bản của đạo Phật. Trên mặt lý thuyết, Giới giữ một vị trí quan trọng đến nỗi một phần ba của Tam ... bổn để trở thành Tỳ-kheo (bhikkhu) hoặc Tỳ-kheo ni (bhikkhuni). Mặc dù quan trọng như vậy nhưng Giới Luật rất ít khi được đề cập
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
năm giới căn bản của đạo Phật. Trên mặt lý thuyết, Giới giữ một vị trí quan trọng đến nỗi một phần ba của Tam ... bổn để trở thành Tỳ-kheo (bhikkhu) hoặc Tỳ-kheo ni (bhikkhuni). Mặc dù quan trọng như vậy nhưng Giới Luật rất ít khi được đề cập
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới tử Đại giới đàn Hạnh Trụ 2011 thực tập nghi thức Tuần chiểu
Giới tử Đại giới đàn Hạnh Trụ 2011 thực tập nghi thức Tuần chiểu 09/11/2011 17:33 (GMT+7) Số lượt xem: 22914Kích cỡ chữ: GNO - Bên cạnh việc các giới tử tại Đại Giới đàn Hành Trụ 2011 phải tu tập và tham gia các buổi thuyết giảng về thanh quy giới luật thì việc thực hành nghi thức Tuần chiểu cũng hết sức quan trọng. Do đó, vào 21g các ngày, sau khi thực hiện các quy định của giới trường xong
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77460B_gioi_tu_dai_gioi_dan_hanh_tru_2011_thuc_tap_nghi_thuc_tuan_chieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trước những vấn nạn xã hội (*)
tà dâm (tôn trọng hạnh phúc) 4. Không nói dối (tôn trọng sự thật) 5. Không uống rượu (tôn trọng trí tuệ) Hay các điều luật của ... tích kỹ 5 giới cấm của cư sĩ và những điều luật của GĐPT thì chúng ta thấy những giáo lý căn bản của Phật đã được thể hiện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/77C008_truoc_nhung_van_nan_xa_hoi_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Cúng và Lễ Bái
cho độc giả hiểu biết rõ ràng hơn tầm quan trọng của sự Thờ Cúng và Lễ Bái. Nhà Xuất Bản Nguồn Sống chúng tôi xin được hân hạnh ... CÚNG và LỄ BÁI” được đặt ra. Đây là phương pháp hay phong cách giáo hóa rất quan trọng của đời sống nhân loại; cũng lại là một giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534409_tho_cung_va_le_bai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đường Chiêu Đề Tự Đạo Tràng Tổ Đình Luật Tông Phật Giáo Nhật Bản
Ngài Giám Chân. Và một lần nữa khẳng định địa vị quan trọng của văn hóa Phật Giáo cũng như sự đóng góp tích cực của Phật ... Đường Chiêu Đề Tự Đạo Tràng Tổ Đình Luật Tông Phật Giáo Nhật Bản Thích Tâm Mãn 23/07/2011 10:31 (GMT+7) Số lượt xem: 115631Kích cỡ chữ: Đường Chiêu Đề Tự Đạo Tràng Của Ngài Giám Chân Luật Sư Tổ Đình Luật Tông Phật Giáo Nhật Bản (chuaminhthanh.com)Đường Chiêu Đề Tự do Ngài Giám Chân
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/nhiep-anh/5FD252_duong_chieu_de_tu_dao_trang_to_dinh_luat_tong_phat_giao_nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một Thời Truyền Luật
Phật không thể chỉ nói, “tôi cốt tu tâm; còn giới luật là phụ.” Vì sự tu tập của mỗi người có những quan hệ ảnh hưởng đến nhiều ... là hành trì từ thấp lên cao, chứ không phái kéo giới luật Phật chế xuống ngang tầm thời đại, cho hợp khẩu vị thời đại. Thủa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/57440B_mot_thoi_truyen_luat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng Việt đang méo mó: Thay đổi thói quen xấu
Việt. Vị trí của luật này quan trọng ngang tầm với các luật khác, như luật Đất đai, luật Giáo dục ... Tiếng Việt đang méo mó: Thay đổi thói quen xấu 14/04/2012 21:20 (GMT+7) Số lượt xem: 76831Kích cỡ chữ: Những thói quen và quan niệm sai lệch trong việc tiếp nhận ngôn ngữ của giới trẻ khiến các chuyên gia đề nghị cần phải ban hành luật ngôn ngữ. Sách
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5ED608_tieng_viet_dang_meo_mo_thay_doi_thoi_quen_xau.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: