Kết quả 1 - 10 của 5702 các kết quả có nội dung Tôn giáo và Giáo dục nhà trường. (2,3381 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
động đào tạo tăng tài, đào tạo tu sĩ luôn luôn như vậy, thì sẽ không có một nền giáo dục toàn diện. Khi đó, hàng loạt trường ... giáo giáo dục toàn dân ngày càng đào sâu. Đây là điều đáng quan tâm lo ngại trong khi một số tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hội thảo khoa học : Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển
Hội thảo khoa học : Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng phát triển 06/06/2012 17:45 (GMT+7) Số lượt xem: 52943Kích cỡ chữ: Hôm nay, ngày 09/05/2012, tại Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội- xã Phù Linh- huyện Sóc Sơn- TP Hà Nội, Ban Giáo ... Phật giáo; chư Tôn đức Ban Giáo dục Tăng Ni các Tỉnh, Thành hội Phật giáo. - Cùng đông đảo Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7E4442_hoi_thao_khoa_hoc__giao_duc_phat_giao_viet_nam_dinh_huong_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục xã hội Phật giáo: cốt lõi của vấn đề là nhận thức
Giáo dục xã hội Phật giáo: cốt lõi của vấn đề là nhận thức Minh Thạnh 19/10/2012 08:14 (GMT+7) Số lượt xem: 66903Kích cỡ chữ: Thành quả xây dựng đưa vào hoạt động trường phổ thông tư thục trung tiểu học Bồ Đề của Phật giáo Long An cho thấy hiện nay vấn đề của sự phát ... xã hội Phật giáo ở bậc phổ thông so với hệ thống giáo dục cùng bậc mà tôn giáo khác đã xây dựng được vẫn còn rất lớn. Trường
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5AC24A_giao_duc_xa_hoi_phat_giao_cot_loi_cua_van_de_la_nhan_thuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôn giáo và Giáo dục nhà trường
Tôn giáo Giáo dục nhà trường Trung Ngôn 19/06/2012 07:43 (GMT+7) Số lượt xem: 63040Kích cỡ chữ: Tất cả Việt kiều về nước đều cực kỳ đau khổ vì con cái bất hiếu, hỗn xược, ngang bướng. Nhà trường đã dạy con của họ rằng cha mẹ, chỉ là người sinh ta ... trường cổ xuý cho việc bất hiếu thì ta biết Bộ giáo dục ảnh hưởng tôn giáo đến từ Tây phương. Nếu nhà trường
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/giao-duc-tam-ly/5ED40B_ton_giao_va_giao_duc_nha_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôn giáo và Giáo dục nhà trường
Tôn giáo Giáo dục nhà trường 27/04/2013 07:34 (GMT+7) Số lượt xem: 49164Kích cỡ chữ: Tất cả Việt kiều về nước đều cực kỳ đau khổ vì con cái bất hiếu, hỗn xược, ngang bướng. Nhà trường đã dạy con của họ rằng cha mẹ, chỉ là người sinh ta ra, nuôi ... dục mà ta biết ảnh hưởng của tôn giáo nào đang chiếm ưu thế ở quốc gia đó. Nếu nhà trường cổ xuý cho việc bất hiếu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53F653_ton_giao_va_giao_duc_nha_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày 01/01/2013, nghị định 92 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực
nhiệm quản lý hành chính đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo trên địa bàn; b) Bộ Giáo dục ... ; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan nhà
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52E659_ngay_01012013_nghi_dinh_92_quy_dinh_chi_tiet_thi_hanh_phap_lenh_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 1-1-2013
chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tổ chức tôn giáo; trách nhiệm ... của công dân Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E650_nghi_dinh_ve_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc_tu_1_1_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự phát triển giáo dục Phật giáo
các nhà nghiên cứu Phật học. Những trung tâm giáo dục như thế thường được vua, quan giới thương gia nhiệt tình ủng hộ về mọi ... Sự phát triển giáo dục Phật giáo TT. Thích Giác Hiệp 28/05/2012 08:03 (GMT+7) Số lượt xem: 88776Kích cỡ chữ: Giáo dục Phật giáo là lý tưởng hoàn thiện xã hội con người. Lý tưởng này vẫn được truyền thừa qua nhiều thế hệ nhằm đem lại hài hoà, thịnh vượng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5BC601_su_phat_trien_giao_duc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chính sách “tôn giáo truyền thống” Nga và kinh nghiệm có thể tham khảo
không phải “tôn giáo truyền thống” buộc phải xin phép, tùy theo từng trường hợp, có trường hợp có thể bị từ chối.Ở đây ... sâu sắc hơn bằng quyết định đưa “tôn giáo truyền thống” vào giảng dạy ở nhà trường. Điều này cũng làm cho Phật giáo có cơ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/72564A_chinh_sach_ton_giao_truyen_thong_nga_va_kinh_nghiem_co_the_tham_khao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từng bước hoàn thiện mô hình giáo dục Phật giáo đặc thù
nào. Nhờ cơ sở vật chất hoàn toàn độc lập nên Ban Giám hiệu nhà trường hội đủ thuận duyên thực hiện đúng theo đường lối giáo dục ... tịnh, an hòa. Quan trọng nhất là sự hòa hợp xuyên suốt của chư tôn đức Ban Giám hiệu lãnh đạo nhà trường. HT.Thích Quang
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/72F051_tung_buoc_hoan_thien_mo_hinh_giao_duc_phat_giao_dac_thu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: