Kết quả 1 - 10 của 5740 các kết quả có nội dung Tính văn học qua phẩm Dược Thảo Dụ trong kinh Pháp Hoa. (4,2422 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 30/06/2012 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 67898Kích cỡ chữ: KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 Mục lục Lời Mở Đầu PHẦN GIỚI THIỆU 01 Phẩm TỰA 02 Phẩm PHƯƠNG TIỆN 03. Phẩm THÍ DỤ 04. Phẩm TÍN GIẢI 05. Phẩm DƯỢC THẢO DỤ 06. Phẩm THỌ KÝ 07. Phẩm HÓA THÀNH DỤ 08. Phẩm
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/7F444A_kinh_phap_hoa_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trí Quang tự truyện: phác thảo về cuộc đời và sự nghiệp của một danh Tăng
hoa chính văn,4. Pháp hoa lược giải,5. Vạn Phật,6. Tổng tập giới pháp xuất gia,7. Dược sư,8. Địa tạng, 9. Thủy sám,10. Kim cang.và các tiểu phẩm:1. Hành pháp kinh Di đà,2. Vu lan báo ân,3. Tôn kính đức Quan âm.và dự tính đang làm:1. In lại Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/534601_tri_quang_tu_truyen_phac_thao_ve_cuoc_doi_va_su_nghiep_cua_mot_danh_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MẪU HÌNH NGƯỜI CƯ SĨ LÝ TƯỞNG
trợ rất lớn trong lãnh vực hoằng pháp nói chung. Theo kinh Tăng chi, sau khi tự mình hoàn thiện tín, giới, văn, thí xả, tàm quý, tinh ... Các học pháp.(11) Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Đại bát Niết-bàn, số 16, Tụng phẩm 1.(12) Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/737453_mau_hinh_nguoi_cu_si_ly_tuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
Chùa Quang Ân (Thanh Trì, Hà Nội) trong chuyến viếng thăm hoằng pháp của Ngài và Tăng đoàn tại Việt Nam năm 2010. Đức Phật Dược Sư là Tôn ... nhau về đức tin vào Phật tính, nhưng đặc biệt trong Mật thừa có những phương pháp tu tập thiện xảo, giúp hành giả dễ dàng nhận ra Phật tính
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/73661A_duc_phat_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN
cứu giáo lý, lịch sử, văn học nghệ thuật Phật giáo và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm mang tính khoa học được sự ... Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế Tài chánh, Phật giáo quốc tế, Từ thiện xã hội, Nghiên cứu Phật học
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/734241_khai_mac_hoi_thao_ky_niem_30_nam_thanh_lap_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện
tu học biết rồi, tự lực tự đi. Còn Mật giáo, người tu chỉ đem lòng tin trì tụng thần chú. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm ... Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện 26/01/2012 14:19 (GMT+7) Số lượt xem: 134036Kích cỡ chữ: Dược là thuốc, Sư là thầy. Phật tên Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Dươc Sư là ông thầy thuốc. Lưu Ly là một thứ ngọc trong suốt từ trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/52500A_y_nghia_danh_hieu_duc_duoc_su_va_12_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
đến cao, thuyết pháp, diễn giảng, in ấn phát hành kinh sách, báo chí, biên dịch, soạn thuật… Toàn bộ phần tu tập - tu học ấy đều được ... Hán dịch qua các đời. * Ghi chú về các thuật ngữ Phật học nơi Ba tạng Kinh Luật Luận có ít nhiều khác nhau giữa hệ cựu dịch và tân dịch
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Thân, kinh Pháp Hoa… đều lấy Văn Thù Bồ tát làm thượng thủ, cho ... kinh Pháp Hoa thuyết rằng: Bồ tát vì lợi ích chúng sanh trong cõi Ta Bà thế giới, nếu chúng sanh thọ khổ mà nhứt tâm xưng danh
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
một cấu trúc độc đáo, đặc thù, mang tính ẩn dụ cao, hàm chứa nhiều giá trị triết học, văn học. Như vây, đối với kinh ... tính trong vòng 28 giờ. Các bộ kinh ngắn chỉ cần dưới 10 giây đồng hồ. Các bộ kinh lớn như Hoa nghiêm (80 quyển) dịch trong
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
trúc độc đáo, đặc thù, mang tính ẩn dụ cao, hàm chứa nhiều giá trị triết học, văn học. Như vây, đối với kinh Bát-nhã ... Đại sư, học giả Phật giáo Trung Hoa qua các đời. (17B) Tán dương về diệu nghĩa của Bát-nhã Tâm Kinh như ông TKĐ đã làm nơi bài viết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: