Kết quả 1 - 10 của 5588 các kết quả có nội dung Tân Tây du ký: Nhiều khác biệt so với 2 phiên bản cũ. (3,8472 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Buddha đến Bụt và Phật
Ma-hô-mét là Ma-hô được. Như vậy từ Buddha được phiên âm thành Phật hẳn phải bắt nguồn từ nguyên nhân khác. Như đã nói trên, rất nhiều ... không phải Phật là cách đọc tắt của Phật Đà. Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc sống sau thời Hậu Hán, khi đối chiếu nguyên bản Phạn văn với
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7ED040_tu_buddha_den_but_va_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia
Tây Thiên cầu pháp. Mặc dù không thể tự mình mang kinh trở về nhưng cũng nhờ chuyến đi ấy mà câu chuyện “Tây du” của Chu Sỹ Hành trở nên ... lại cũng không dùng phép tu từ, nên bản dịch chưa đạt được về cả văn lẫn chất. Sử chép lại rằng, Chu Sỹ Hành than vãn với các đệ tử rằng: “Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76564A_nguoi_trung_quoc_dau_tien_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
tiếng Phạn Milinda (cũng như tiếng Pali) so với các các phiên âm khác như Tất Lân Đà 畢鄰陀 hay Mân Lân Đà 旻鄰陀. Di Lan Đà còn gọi tắt ... trở thành rất dài hay nhiều âm tiết, so sánh với tiếng Việt thuộc loại ngôn ngữ đơn lập (isolating language). Thí dụ như từ Vimalakīrti
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56540A_a_di_da_phat_hay_a_mi_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lộ diện kinh đô Phật giáo
Lộ diện kinh đô Phật giáo 28/11/2012 17:53 (GMT+7) Số lượt xem: 44850Kích cỡ chữ: Ông Liễu Văn Chanh, một người dân ở xã Tân Lĩnh kể: “Chúng tôi trồng ngô, lúa ở cánh đồng này đã mấy chục năm nay... Chúng tôi đã đi qua nhiều vùng đất, nhiều bản làng trên khắp miền Tây Bắc ... của vua chúa ngày xưa. Tuy nhiên những đồ vật đó ông đã bán lại cho một người khác với giá chỉ đủ mua vài cút rượu. Càng về sau này, có nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5FC243_lo_dien_kinh_do_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ
thỉnh kinh gian khổ thì hoàn toàn khác hẳn với những sự mô tả trong cuốn Tây Du K‎‎ý do Ngô Thừa Ân viết. Vì vậy, để mọi sự được ... TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ Cư sĩ Tuệ Đăng 19/01/2012 18:14 (GMT+7) Số lượt xem: 151882Kích cỡ chữ: Có câu hỏi như sau: "Trong lễ Hồng Danh Sám Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật". Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/565243_tac_hai_cua_tay_du_ky.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ
thỉnh kinh gian khổ thì hoàn toàn khác hẳn với những sự mô tả trong cuốn Tây Du K‎‎ý do Ngô Thừa Ân viết. Vì vậy, để mọi sự được ... TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ Cư sĩ Tuệ Đăng 30/05/2012 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 139652Kích cỡ chữ: Có câu hỏi như sau: "Trong lễ Hồng Danh Sám Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật". Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7BC609_tac_hai_cua_tay_du_ky.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
cho biết phương pháp và tiêu chí làm việc của ngài. Sử chỉ cho biết cách làm việc của ngài so với lề lối cổ điển rất khác biệt ... phiên dịch của La Thập. Trong khi đó nhiều vị khác trẻ hơn như Tăng Triệu thì đã âm thầm đến tận Cô Tang tìm gặp La Thập ngay từ ngày ngài
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
Diễn, tác giả sách luận đề về Dương Khuê đã công bố một phiên bản (từ chữ Nôm sang quốc ngữ) có vài tiểu tiết khác với bản ... gương Tây Hồ” Do không sành địa danh cho nên nhà sưu tập Trần Trung Viên đã phiên âm và ghi chép theo ngôn ngữ của phiên bản từ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D400_nguon_goc_cau_ca_dao_gio_dua_canh_truc_la_da_tieng_chuong_thien_mu_canh_ga_tho_xuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khảo sát về câu chuyện nàng Sujātā & ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana
diệu rất gần với tên gọi Uruvela của văn bản Nidanakatha cũng như nhiều bản văn khác. Thứ hai, mục đích cúng dường cháo ... Tây nam so với cây Bồ-đề, nơi Phật thành đạo. Hơn thế nữa, trong bản đồ mô tả chi tiết, Cunningham đã xác định vị trí Bồ tát thọ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD249_khao_sat_ve_cau_chuyen_nang_sujt__ngoi_thap_gach_ben_bo_song_niranjana.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
: A-mi-ta-(bơ)ha. Vậy rõ ràng khi đọc theo âm Hán Việt của phiên âm từ Phạn ra Hán thì đã lệch xa âm Phạn rất nhiều so với đọc phiên ... tôi chia sẻ mối quan tâm của tác giả Huệ Minh và nhiều người khác về việc một số Tăng, Ni sau khi du học ở nước ngoài về đã có những
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: