Kết quả 31 - 40 của 5760 các kết quả có nội dung Sinh sản vô tính và Ðạo Phật. (2,8882 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật - Tôn giáo của biện chứng và khoa học
huy đứng vững. Tôi đang hoạt động ở các nước phương Tây để chuyển hóa đạo Phật đến với họ. Còn quý vị đang sinh hoạt ở phương Ðông làm ... Đạo Phật - Tôn giáo của biện chứng khoa học 29/10/2012 11:25 (GMT+7) Số lượt xem: 77819Kích cỡ chữ: Người ta cho rằng–theo Kinh Phật–ai hiểu được Thập Nhị Nhân Duyên, người đó mới hiểu được Giáo Pháp của Như Lai. Nhưng nếu vị đó không hiểu 12 nhân duyên tức là vị đó chưa hiểu Phật
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/5EC20B_dao_phat__ton_giao_cua_bien_chung_va_khoa_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa thiền của hoa sen
bong ) Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Phật ra đời vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” nghĩa là dạy cho chúng sinh thấy được Phật ở trong cái thân thường của chính mình . Tri kiến Phật là sáng suốt , thanh tịnh giống như hoa sen nở . Đạo Huệ có bài kệ: “Sắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/577658_y_nghia_thien_cua_hoa_sen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Bi và kẻ thù
Phật Ðạo” thì tại sao bạn lại ghen tức khi người ấy đến bờ giác ngộ được người đời kính nể? Tại sao chúng ta lại sinh tâm ... , trước khi chúng ta tạo nên quá nhiều nghiệp ác. Theo giáo lý của Ðạo Phật, đức nhẫn nhục cực kỳ quan trọng trong hạnh nguyện của Bồ Tát,
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E4241_tu_bi_va_ke_thu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhị Khóa Hiệp Giải (Thời khóa tụng khuya và thời khóa tụng chiều)
bức biểu đồ ấy là tượng trưng những pháp tướng tâm tướng của 4 câu trên ở Kinh Hoa Nghiêm, do “tri kiến của Phật” Ngài thuyết ... tăm hơi ấy, cái tin tức ấy, đây gọi là Ðạo chăng? Ðạo lại có “thị đạo” có “phi đạo” là hai bề mặt trái. Với phi đạo
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/5F4012_nhi_khoa_hiep_giaithoi_khoa_tung_khuya_va_thoi_khoa_tung_chieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðạo Phật với thanh niên
Ðạo Phật với thanh niên Tuệ Sỹ 14/09/2011 07:41 (GMT+7) Số lượt xem: 105040Kích cỡ chữ: Mỗi người trong chúng ta sống đi tìm một cái gì đó, một ý nghĩa nào đó, cho sự sống hay lẽ sống của mình. Với tuyệt đại đa số, tình yêu hạnh phúc là lẽ sống, hoặc là tài sản, hoặc danh vọng, hoặc quyền lực, là lẽ sống. Các anh chị thân mến, Ðề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là "Ðạo Phật với
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/574608_ao_phat_voi_thanh_nien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ai cũng có một ngày tận thế
ngày". Phật nói: "Ông chưa hiểu Ðạo". Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác "Sinh mạng con người tồn tại bao lâu?". Ðáp rằng: "Thưa, trong khoảng một bữa ăn". Phật nói: "Ông chưa hiểu Ðạo". Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác nữa: "Sinh mạng con người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5EC401_ai_cung_co_mot_ngay_tan_the.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chung tay cho một giai đoạn chuyển mình
thập niên 50 đến thập niên 60, các tổ chức Giáo hội như Hội Phật giáo tỉnh hình thành sinh hoạt, tu tập ngày càng quy củ hơn ngày ... phát triển Có thể nói, nhiệm kỳ thứ III vừa qua là một nhiệm kỳ mang tính ổn định của Phật giáo tỉnh Gia Lai sau nhiều khó khăn thử
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-gia-lai/7FC408_chung_tay_cho_mot_giai_doan_chuyen_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo
bỏ minh chứng đạt trí tuệ. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật thuyết: "Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng ... luật Tứ phần lịch Tàu, mùa An cư lại được ấn định là từ ngày 16 tháng 4 âm lịch (tức là sau ngày Phật Đản) cho đến
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565641_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về Lòng Hiếu Thảo
thống, bảo vệ tài sản thừa tự, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời." Thêm vào đó, Ðức Phật cũng giảng: "Có năm trách nhiệm cha mẹ ... tham thực hành bố thí rộng lượng, từ bỏ minh chứng đạt trí tuệ. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật thuyết: "Những ai đền ơn bằng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4603_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích 11/11/2011 21:53 (GMT+7) Số lượt xem: 103692Kích cỡ chữ: Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là bậc Ðại Ðạo Sư, Thiên Nhân Sư, thầy của Trời Người trong thế giới Ta Bà. Những sự kiện liên quan cuộc đời Ngài là bài học vàn ... sự kiện của Ðức Phật "đản sinh" thị hiện vào đời là do lòng đại từ, đại bi hạn của Ðức Phật đói với chúng sanh, thương xót chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: