Kết quả 21 - 30 của 5760 các kết quả có nội dung Sinh sản vô tính và Ðạo Phật. (3,0232 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo
, vì danh từ "triết học - philosophy" có nghĩa là "sự yêu chuộng trí tuệ", con đường của đạo Phật có thể tóm tắt như sau: (1 ... trí tuệ. Hỏi: Phật Giáo giúp tôi bằng cách nào? Đáp: Phật Giáo giải thích mục đích của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5ED203_tom_tat_can_ban_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đồ chay giả .
điều Thầy Truyền Ðạo khám phá. Con trai của Sư Cô làm việc cho một công ty sản xuất đồ chay giả thịt sau khi làm ở đó một ngày đã bỏ ... Đồ chay giả . 08/07/2011 08:34 (GMT+7) Số lượt xem: 70399Kích cỡ chữ: Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả.Ðồ Chay Giả Thịt Ðã Làm Một Người Ăn Chay Ðã 30 Năm Bị Chẩn Ðoán Có Triệu Chứng Bệnh Bò Ðiên "Tại Bằng Ðông, một người mẹ của một Phật Tử bị chẩn đoán có những triệu chứng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-thuc-chay-duong-sinh/7AD21B_do_chay_gia_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỒ CHAY GIẢ
ĐỒ CHAY GIẢ Tran Ho 16/03/2013 01:40 (GMT+7) Số lượt xem: 45415Kích cỡ chữ: Những quý vi ăn chay nên lưu ý:Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả. Ðồ Chay Giả Thịt Ðã Làm Một Người Ăn Chay Ðã 30 Năm Bị Chẩn Ðoán Có Triệu Chứng Bệnh Bò Ðiên"Tại Bằng Ðông, một người mẹ của một Phật ... đề sản phẩm động vật được thêm vào trong đồ chay giả thịt Thầy Truyền Ðạo không thể không cho ý kiến. Thấy chỉ ra rằng có nhiều dạng thức của những
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-thuc-chay-duong-sinh/52F652_do_chay_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA NHÂN BẢN CỦA LỄ VU LAN
. Ðạo Phật là đạo hiếu, lấy tình thương yêu con người ( cả muôn loài) làm đầu. Tình thương này bắt nguồn ... lời Phật đã dạy”(10). Bên cạnh đó, cũng phải sáng suốt để vừa hiếu thuận với cha mẹ lại vừa “lợi lạc, quần sinh”, vừa kế thừa
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7AC008_y_nghia_nhan_ban_cua_le_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Làm sao để có được trí tuệ hơn người? (How to attain transcendental wisdom?)
Làm sao để có được trí tuệ hơn người? (How to attain transcendental wisdom?) 04/10/2011 15:07 (GMT+7) Số lượt xem: 39597Kích cỡ chữ: Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật", phải học hỏi trí tuệ hơn người thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. Vì sao các ngài có thể đạt tới chỗ trí tuệ hơn người? Làm sao các ngài có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt, đó là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/725642_lam_sao_de_co_duoc_tri_tue_hon_nguoi_how_to_attain_transcendental_wisdom.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Làm sao để có được trí tuệ hơn người? (How to attain transcendental wisdom?)
Làm sao để có được trí tuệ hơn người? (How to attain transcendental wisdom?) Hòa Thượng Tuyên Hóa 16/02/2012 18:00 (GMT+7) Số lượt xem: 33555Kích cỡ chữ: Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật", phải học hỏi trí tuệ hơn người thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát.Vì sao các ... Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc, chân thật, lúc nào cũng giữ Giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52C003_lam_sao_de_co_duoc_tri_tue_hon_nguoi_how_to_attain_transcendental_wisdom.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Làm gì để biết được quá khứ, hiện tại, tương lai của mình?
kính thì do tính ngạo mạn lễ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người hạ tiện thấp hèn. Nếu người nào biết phục thiện ... , có người dốt có người trí tuệ? Xin Ngài giảng giải cho con.” Đức Phật trả lời vắn tắt như sau: "Tất cả chúng sinh đều mang theo cái
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5AC00B_lam_gi_de_biet_duoc_qua_khu_hien_tai_tuong_lai_cua_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Địa vị phụ nữ trong Phật giáo được nhìn nhận từ buổi đầu
, các anh em chị em còn nhỏ hơn mình. Người con gái đó có quyền sở hữu tài sản to lớn. Ðức Phật không gán sự quan trọng vào việc sinh ... hoàn cảnh khác nhau Ðức Phật dạy bài học thường cho Khema, người đẹp kiêu kỳ tự đắc. Khema là vợ của Vua Bình Sa Vương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53C24A_dia_vi_phu_nu_trong_phat_giao_duoc_nhin_nhan_tu_buoi_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
là A Di Ðà. Lại này Xá-lợi-phất, mạng sống của Phật kia nhân dân của Ngài, lượng biên a-tăng-kỳ kiếp, cho nên có tên là ... thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên này Xá-lợi-phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta lời chư Phật nói. Này Xá-lợi-phất, nếu có người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5E5202_bo_tranh_phat_thuyet_a_di_da_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật - Tôn giáo của biện chứng và khoa học
chúng ta nên noi gương hành động như người Phật tử chân chính. Chúng ta sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho mọi sinh vật không ... các trường Phật học Bồ Ðề để trường có thể giữ mãi những đứa con Phật của quý vị. Ðạo Phật nhờ vậy sẽ mãi mãi phát huy
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/5AD608_dao_phat__ton_giao_cua_bien_chung_va_khoa_hoc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: