Kết quả 1 - 10 của 5760 các kết quả có nội dung Sinh sản vô tính và Ðạo Phật. (5,1043 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cuộc sống và những giáo lý căn bản của Phật giáo
. Với Ðạo Phật, tín ngưỡng bao hàm ý nghĩa đức tin, đức tin ở đây không phải là giáo điều, mang tính áp đặt trong quá trình học hành đạo. "Ðức Tin" ở đạo Phật bao hàm ý nghĩa trí tuệ phải được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52D243_cuoc_song_va_nhung_giao_ly_can_ban_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo
Ðạo Phật, tín ngưỡng bao hàm ý nghĩa đức tin, đức tin ở đây không phải là giáo điều, mang tính áp đặt trong quá trình ... : Duyên gần gũi nhất, điều kiện gần gũi nhất, làm cơ sở, cái này là tiền đề để sinh ra cái khác. Chẳng hạn nguyên liệu sản phẩm, hạt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56F650_cuoc_song_va_nhung_giao_ly_can_ban_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
học thuyết nhân bản cao thượng một di sản văn hóa cùng tế nhị. Bài thuyết pháp đầu tiên do đức Phật dạy ... Phật Lịch Sử" này phối hợp một công trình nghiên cứu uyên thâm về Kinh Tạng Pàli cũng như lịch sử Ấn Ðộ tính cách
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_su_the_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
học thuyết nhân bản cao thượng một di sản văn hóa cùng tế nhị. Bài thuyết pháp đầu tiên do đức Phật dạy ... Phật Lịch Sử" này phối hợp một công trình nghiên cứu uyên thâm về Kinh Tạng Pàli cũng như lịch sử Ấn Ðộ tính cách
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_suthe_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHÓA THỨ 1: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO
bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của Ðạo Phật lòng tin làm sao vững chắc được? Nóng lòng vì tình *cảm ấy, chúng tôi bạo dạn cố gắng soạn ra chương trình "Phật Học Phổ Thông" này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của Ðạo, để cho
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7E4052_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_1_nhan_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả.
Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả. 02/10/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 87619Kích cỡ chữ: Ðồ Chay Giả Thịt Ðã Làm Một Người Ăn Chay Ðã 30 Năm Bị Chẩn Ðoán Có Triệu Chứng Bệnh Bò Ðiên "Tại Bằng Ðông, một người mẹ của một Phật Tử bị chẩn đoán có những ... đến vấn đề sản phẩm động vật được thêm vào trong đồ chay giả thịt Thầy Truyền Ðạo không thể không cho ý kiến. Thấy chỉ ra rằng có nhiều dạng thức
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/5A5043_nhung_cau_chuyen_ben_trong_nhung_cong_ty_san_xuat_o_chay_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH PHÚC
QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC Nguyễn Thế Đăng 05/01/2013 10:35 (GMT+7) Số lượt xem: 49555Kích cỡ chữ: Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc sống con người, thế mà chúng ta thấy có một sự khác biệt lớn lao giữa ... ta thấy muôn loài đều đi tìm hạnh phúc. Ðạo Phật cũng thế, cùng chung với mọi người, đạo Phật đi tìm hạnh phúc. nếu dùng chữ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/76E651_quan_niem_cua_phat_giaove_cuoc_doi_va_hanh_phuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tích truyện Pháp Cú
rắc rối, nên đi theo Tissa, đến đảnh lễ đức Ðạo cung kính ngồi một bên. Tissa nghe Phật hỏi liền đáp: - Bạch Thế Tôn, những ... lại dâng tổ mật lên Phật Ngài hoan hỷ độ. Khỉ vui sướng chuyền từ cành này sang cành khác nhảy nhót hân hoan kể. Nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/56E610_tich_truyen_phap_cu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân Quả
những đệ tử của Phật sẽ thành Phật mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, dù phải trải qua lượng số kiếp. Cuộc đời ... thánh nhân như Phật, Chúa các vị Ðạo Sư. Mục đích chân chính của người đời là phải học hỏi để hiểu tiến hoá đến mức toàn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/52F059_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiền bạc & tài sản đối với người cư sĩ
Tiền bạc & tài sản đối với người cư sĩ HT.Thích Trí Quảng 18/12/2011 16:45 (GMT+7) Số lượt xem: 64749Kích cỡ chữ: Đối với người xuất gia sống đời phạm hạnh thì tiền bạc, tài sản không quan trọng, nhưng tiền bạc tài sản là phương tiện cần thiết trong việc sinh sống của người ... báo cho mình. Với những việc làm vì mục đích tốt đẹp như trên, người cư sĩ quản lý tiền bạc tài sản không bị lãng phí ích không sử dụng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72C001_tien_bac__tai_san_doi_voi_nguoi_cu_si.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: