Kết quả 1 - 10 của 5656 các kết quả có nội dung Si mê là khổ trên tất cả các thứ khổ. (3,2102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh
ăn uống, thùy ngủ nghỉ, năm cái này để cho mình tham. Từ những tâm tham này sanh ra các thứ khổ kia. Vậy chúng ... thứ hai “vô thường”. Phật dạy tất cả tài sản của chúng ta bị năm nhà cướp lấy. Năm nhà gì: 1- Nước lụt, 2- Trộm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/724642_phap_phat_la_thuoc_tri_tam_benh_cua_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sắc dục qua cách nhìn của đạo Phật
phải hành động để được thoả mãn. Tâm dục đặt trên các sắc tướng gọi “Sắc dục”. Dục tuy nhiều nhưng không ngoài năm thứ : tài (tiền của), sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ở đây nói về sắc dục tức lòng ham muốn đối với tất cả các hình sắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/767412_sac_duc_qua_cach_nhin_cua_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương
Đức Phật bậc Vô Thượng Y Vương HT.Thích Thanh Từ 27/09/2012 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 82477Kích cỡ chữ: Phật dạy dùng trí tuệ để trị bệnh si . Si bóng tối mà trí tuệ ngọn đèn, ánh sáng. Có đèn thì không tối, còn tối không có đèn ... người mới thì nhiều. Vậy tôi xin có lời thăm tất cả quý vị.Đề tài chúng tôi giảng hôm nay: Đức Phật bậc Vô thượng Y vương. Vô thượng Y
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7BD008_duc_phat_la_bac_vo_thuong_y_vuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quán Từ Bi
khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, các Ngài không còn phân biệt nam hay nữ, không còn quan niệm mình ... Quán Từ Bi HT. Thích Thiện Hoa 22/10/2012 09:15 (GMT+7) Số lượt xem: 51325Kích cỡ chữ: Phật dạy: "Từ năng dữ nhứt thiết chúng sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ". Nghĩa Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi diệt trừ cái khổ cho tất cả
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7AD24B_quan_tu_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Bi và kẻ thù
với tất cả chúng sinh. Ðó cũng dấu hiệu cho thấy sự thành công của chúng ta trên đường tu tập tâm linh. Theo lý nhân quả, vì ... tất cả mọi việc trên đời, khi đủ nhân duyên thì thành tựu. Khi nhân duyên không hội đủ thì chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E4241_tu_bi_va_ke_thu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bước chân của tình thương và trí tuệ.
hình ảnh của năm xưa, không phải hình ảnh của những kẻ si hình ảnh của những bông hoa từ bi đã được từng trồng trên ... trên mảnh đất này. Em mỉm cười và nói với tôi rằng “Âu đó cũng cái nghiệp phải trả thôi. Mình phước mỏng nghiệp dày mà. Đừng trách ai cả
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5ED601_buoc_chan_cua_tinh_thuong_va_tri_tue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỘT CÙNG CỦA LUÂN HỒI LÀ KHỔ ĐAU, TỘT CÙNG CỦA PHẬT PHÁP LÀ AN LẠC
TỘT CÙNG CỦA LUÂN HỒI KHỔ ĐAU, TỘT CÙNG CỦA PHẬT PHÁP AN LẠC Tsenzhab Serkong Rinpoche đời thứ Nhất Longueuil, Quebec, Gia Nã Đại, 19 tháng Tám, 1980 Alexander Berzin dịch 26/11/2012 18:38 (GMT+7) Số lượt xem: 48112Kích cỡ chữ: Tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc ... tu tập những điều giữ gìn ta. Việc này có thể được giải thích theo nhiều cách. Phật pháp giúp ta tránh xa nỗi khổ và chứa đựng tất cả
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD243_tot_cung_cua_luan_hoi_la_kho_dau_tot_cung_cua_phat_phap_la_an_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GẶP GỠ TUỔI TRẺ
thứ nhất chùa được làm trụ sở chung cho cả Phật giáo miền Trung. Các tỉnh miền Trung mỗi năm về đây họp để vạch chương trình hoằng ... chúng ta trên cuộc đời không có những thứ khổ đó? Không nhiều thì ít, không ai tránh được. Cho nên, đức Phật tổng kết lại: đời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/76E259_gap_go_tuoi_tre.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ "Không" trong bài kinh Bát Nhã
ý, rồi không cả sắc thinh hương vị xúc pháp v.v... tất cả đều không. Như vậy tánh Không thực thể không của các pháp. Trên ... các vị tiền bối bảo đừng chấp không. Vậy hai chữ không đó khác nhau chỗ nào? Đây điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả Tăng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7BC249_chu_khong_trong_bai_kinh_bat_nha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vô thường
, đau khổ. Theo lời Phật dạy, con người do nghiệp định đoạt tất cả. Vì vậy: "Con thiên nga chỉ bay được giữa hư không, người ... và đau khổ triền miên. Tất cả mọi sự vật trong thế gian này đều phải biến chuyển không ngừng: chúng luôn luôn sanh, trụ, dị, diệt hoặc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BC408_vo_thuong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: