Kết quả 41 - 50 của 5050 các kết quả có nội dung Sa Môn Quả (Sàmannaphala sutta) – Kinh Trường Bộ. (1,9941 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Học Khái Luận
ba Tăng Bảo -I- Đời Sống Của Chư Tăng II Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ III Quả Vị Sa-Môn IV Ngũ Minh Chương hai: Pháp Bảo [2.01] Duyên ... Bảo [3.01] Ðời sống của chư Tăng [3.02] Liên hệ giữa chư Tăng và cư sĩ [3.03] Quả vị Sa-môn [3.04] Ngũ minh Lời
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7F4012_phat_hoc_khai_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
lại.2/ Hỏi: Ông muốn hoằng dương pháp môn niệm Phật, sao chẳng lấy các kinh Tịnh độ làm chủ đạo mà lại cực lực tôn sùng kinh Hoa Nghiêm. Nếu luận theo Nhân quả, e rằng không hợp?Đáp: Ông không có đọc kinh Vô Lượng Thọ sao! Trong phần tựa của kinh ấy, đầu tiên thuật lại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nói lời lợi ích
kinh Sa môn quả, Trường Bộ và sự nhận xét đánh giá của quốc vương Pasenadi ở kinh Pháp trang nghiêm ... ; các đệ tử của Sa-môn Gotama là những người ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh, được tu tập về an tịnh”11. Chú thích: 1. Kinh Những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77F65B_noi_loi_loi_ich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MẪU HÌNH NGƯỜI CƯ SĨ LÝ TƯỞNG
thể được coi là những quan tâm cuối cùng của Đức Phật, đối với hàng cư sĩ tại gia, được kinh Trường bộ11 và kinh Tiểu bộ(12) đồng ... , kinh Nghèo khổ.(6) Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Cứu La Đàn Đầu, số 5.(7) Kinh Tăng chi, chương Năm pháp, phẩm Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/737453_mau_hinh_nguoi_cu_si_ly_tuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về chiếc áo Cà Sa
triển tâm Từ. Kinh Bi Hoa (Từ Bi Liên Hoa), đã mô tả năm công đức thánh thiện của áo cà sa. Năm công đức đó là kết quả của năm lời nguyện ... người tu sĩ Phật giáo vẫn nhận ra nhau khi gặp nhau. Áo vuông là chiếc áo cà sa đắp ngoài của các tu sĩ Phật giáo. Theo kinh sách
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/766659_tim_hieu_ve_chiec_ao_ca_sa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sư phạm hoằng pháp: một số điểm bàn luận
, có tính chất bắt buộc, là một trong những cơ sở để đánh giá hoạt động giảng dạy. Khi giảng dạy bộ môn Phương pháp giảng dạy trong nhà trường ... giáo đã có bộ môn “sư phạm hoằng pháp” thì chúng ta cần lưu ý đến vấn đề sư phạm này. Tùy trường hợp, người giảng sư có thể phải di
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5E444B_su_pham_hoang_phap_mot_so_diem_ban_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo
ban phát của nhà nước mới có kết quả và góp phần làm tiến bộ kinh tế cá nhân và quốc gia. Nói tóm lại, để chấm dứt ... Luân Vương còn nhắm đến đạo đức trong sự tiến bộ vật chất của loài người. Kinh dạy chúng ta rằng sự nghèo nàn đưa đến nạn trộm cắp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/76C402_kinh_te_tu_cai_nhin_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghiên cứu so sánh học thuyết về nghiệp trong Bà la môn, Kỳ na, và Phật giáo
phải thọ nhận quả báo xấu hơn. Phật cũng dạy thuyết nghiệp liên hệ với tái sanh. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Cūlakammavibhaṅga Sutta) chép ... đã được sắp đặt để phát sinh những kết quả của nó. Do đó, cái Nghiệp trong Bà La Môn giáo không liên quan gì đến tái sanh. Người ta nói đến tốt đẹp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/52564B_nghien_cuu_so_sanh_hoc_thuyet_ve_nghiep_trong_ba_la_mon_ky_na_va_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những ngôi chùa ở Trường Sa
Những ngôi chùa ở Trường Sa 19/03/2012 14:56 (GMT+7) Số lượt xem: 46642Kích cỡ chữ: Trường Sa thân yêu giờ đây đã thay da đổi thịt, thật mạnh mẽ và tự hào biết bao. Những nhà sư với tấm lòng cao cả sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để sống đúng đời sống của người Việt chân chính, "Chúng ... lạc trên hòn đảo xa nhất trong toàn quần đảo Trường Sa, chùa Song Tử Tây có quy mô hoành tráng cùng cảnh quan thoáng đãng, trong
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/77D00B_nhung_ngoi_chua_o_truong_sa.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: