Kết quả 11 - 20 của 5050 các kết quả có nội dung Sa Môn Quả (Sàmannaphala sutta) – Kinh Trường Bộ. (3,3092 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
Đông Lô Sơn lập chùa tên Đông Lâm Thần Vận tự. Tại chùa Đông Lâm, Đại sư Huệ Viễn đã lập Bạch Liên xã, xiển dương pháp môn niệm Phật, trước tác kinh luận hoằng dương Phật pháp như các bộ: Đại trí luận yếu lược, Pháp tánh luận, Sa môn bất bái vương giả luận… cho đến ngày vãng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
Tùng thư tập hợp gồm nhiều kinh dài, vừa, ngắn. Như bốn bộ Kinh A Hàm (Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm) thuộc ... có được một vài hiểu biết sơ bộ về Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu (ĐTK/ĐCTT)(3), cũng như có được chút ít kinh nghiệm trong công việc dịch
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới thiệu Kinh Điềm lành
Giới thiệu Kinh Điềm lành Viết bởi Bình Anson 21/08/2011 06:19 (GMT+7) Số lượt xem: 67852Kích cỡ chữ: Giới thiệu Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) còn có tên là kinh Phước Đức hay kinh Hạnh Phúc - là bài kinh số 5 trong Tiểu Tụng (Khuddakapātha), thuộc Tiểu Bộ (Khuddhaka Nikāya). Đây là một bài kinh rất phổ thông tại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/52D640_gioi_thieu_kinh_diem_lanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận về vấn đề phóng sanh
Trường bộ, tập 1, kinh Sa môn quả, số 2. (8) Kinh Tương ưng, tập V, tương ưng dự lưu, phần a, phẩm Veludvara, kinh Những người ở Veludvara. (9) Kinh Trường bộ, kinh Sa môn quả, số 2. (10) Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD603_luan_ve_van_de_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chiêm bái "món quà đặc biệt" Thủ tướng tặng chùa Trường Sa
chùa Trường Sa, sáng sớm tinh mơ, giữa thinh không lại vẳng tiếng kinh, lời kệ, chuông chùa. Những âm thanh của cõi thiền khiến cán bộ ... Thích Giác Nghĩa rưng rưng với từng lời kinh cầu xin đức Phật độ trì cho quốc thái, dân an, cho Hoàng Sa - Trường Sa vĩnh viễn
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F4401_chiem_bai_mon_qua_dac_biet_thu_tuong_tang_chua_truong_sa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIÁO LÝ PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
tiện nhân là do hành vi của mình, Trở thành một Bà-la-môn là do hành vi của mình” Trong bộ kinh 2, kinh Assalàyana, ghi có một ... giáo lý Phật giáo chấp nhận (có nhiều kinhTrường Bộ và Trung Bộ lập lại chủ trương này của đức Phật). III. GIÁO LÝ PHẬT GIÁO
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5B504B_giao_ly_phat_giao_va_cac_van_de_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
sau, Sàriputta chứng quả A La Hán, nhân nghe bài kinh Vedanà Pariggha mà Đức Phật giảng cho đạo sĩ Dìghnakha (Trường Trảo). Ngài ... tự ngã của ta)" - xem Anattalakkhana Sutta, bài II. Và sau khi nghe kinh Cùla Ràhulovàda Sutta, Ràhula chứng quả A La
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/734043_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
sau khi nghe kinh Cùla Ràhulovàda Sutta, Ràhula chứng quả A La Hán. Ngài nhập diệt trước cả Đức Phật và ngài Sàriputta ... rãi..." (Sutta-Nipata, Kinh tập, 101) Và ông khóc là vì tuổi đã quá cao, không còn sống được bao lâu nữa để trực tiếp được
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/526410_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Câu chuyện nhân văn dưới bóng bồ đề...
đây là môn học rất phù hợp cho cuộc sống hiện đại, hơn nữa bản thân tôi cũng có chút ít kiến thức về ngoại ngữ. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả ... tích xuất sắc ở nhà trường và tiến bộ rõ nét. Em Nguyễn Thị Hiền (sinh viên năm 2 Trường Đại học Nông nghiệp Huế) tâm sự: “Em biết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5BC440_cau_chuyen_nhan_van_duoi_bong_bo_de.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT GIẢNG VỀ NGUỒN GỐC CON NGƯỜI
hỷ tín thọ lời giảng Thế Tôn.27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta) Trường Bộ Kinh Hòa thượng Thích Minh Châu dịch ... ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc đầu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/72745B_duc_phat_giang_venguon_goc_con_nguoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: