Kết quả 1 - 10 của 5050 các kết quả có nội dung Sa Môn Quả (Sàmannaphala sutta) – Kinh Trường Bộ. (3,9102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
. Kinh Tạng (Sutta Pitaka) Gồm 5 bộ chính (Nikaya): Trường Bộ ... thập lúc đó, Kinh Tạng được phân chia làm 4 Bộ chính: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, và Tăng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
dĩ của mình. Kinh Trường bộ ghi rằng, đó là món Sùkara-maddave (một loại mộc nhĩ). Điều cực kỳ bất hạnh là bữa ăn đó không phù hợp với ... ) Kinh Trường bộ, kinh Đại bát Niết-bàn, số 16, tụng phẩm III, NXB. Tôn giáo, 2013, tr.309. (3) Kinh Trường bộ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/56F259_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
dĩ của mình. Kinh Trường bộ ghi rằng, đó là món Sùkara-maddave (một loại mộc nhĩ). Điều cực kỳ bất hạnh là bữa ăn đó không phù hợp với ... ) Kinh Trường bộ, kinh Đại bát Niết-bàn, số 16, tụng phẩm III, NXB. Tôn giáo, 2013, tr.309. (3) Kinh Trường bộ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/577010_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới hạnh người tu
Giới hạnh người tu 11/11/2012 09:52 (GMT+7) Số lượt xem: 39832Kích cỡ chữ: Thế nào là Tỳ-khưu giới hạnh cụ túc? Ở đây, Tỳ-khưu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý... Trích: Kinh Sa-môn quả (Sāmannaphala Sutta), Trường bộ 2 Thế nào là Tỳ-khưu giới hạnh cụ túc? Ở đây, Tỳ-khưu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7F5043_gioi_hanh_nguoi_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển
?Chương IV: Tạng Kinh - Trường Bộ Kinha. Phẩm Giới 1. Kinh Phạm Võng 2. Kinh Sa Môn Quả 3. Kinh ... V: Trung Bộ Kinh(a) Năm Mươi Bài Kinh Bản, Tập Số 1 (Mūlapaṇṇāsa Pāḷi)I. Phẩm Pháp Môn Căn Bản 1. Kinh Pháp Môn
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/766419_huong_dan_doc_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đón phái đoàn Phật giáo thăm Trướng Sa trở về
Đón phái đoàn Phật giáo thăm Trướng Sa trở về 14/05/2013 15:43 (GMT+7) Số lượt xem: 48428Kích cỡ chữ: Hôm nay, BBT Vẻ Đẹp Phật Pháp đón phái đoàn đi công tác từ Trường Sa trở về tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân số 01 – Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các phái đoàn Phật giáo, các ... Lạc, Thích Pháp Quả, Thích Đạo Đế, Thích Nguyên Pháp, Thích Tâm Hạnh, Thích Tâm Vinh, Thích Hữu Nhân, Thích Minh Tuệ, v.v… cùng Ban kinh sư…, ông
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/567250_don_phai_doan_phat_giao_tham_truong_sa_tro_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật nói về những cái thấy của thế gian
Bộ, TẬP I - 9. Potthapàda Sutta) Sau đây, tôi xin giới thiệu một trong những bài kinh nổi tiếng trong đó đức Phật đã đưa ra ... đức Phật đã xác định điều này trong Kinh Tương Ưng Bộ, Tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương I-12. Tương Ưng Nhân Duyên-XX. Duyên (Tạp 12.14, Ðại 2
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/726453_duc_phat_noi_ve_nhung_cai_thay_cua_the_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ thuật giao tiếp trong kinh điển Phật giáo
Tập, chương 3, Đại phẩm, kinh Kokaliya, câu 657. (6) Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Sa môn quả. (7 ... Trường bộ, tập 1, kinh Sa môn quả. (30) Kinh Trung bộ, tập 2, kinh Brahmayu. (31) Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76D20A_nghe_thuat_giao_tiep_trong_kinh_dien_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gặp người sưu tập kho bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa
Gặp người sưu tập kho bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa 05/08/2012 10:08 (GMT+7) Số lượt xem: 56719Kích cỡ chữ: Cả tập bản đồ dày cộp đều không đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa, cực Nam Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam, Trần Thắng thở phào sung sướng điện ... đẹp rực rỡ của biển trời Trường Sa Cộng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/5A4209_gap_nguoi_suu_tap_kho_ban_do_trung_quoc_khong_co_hoang_sa_truong_sa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan hệ Phật giáo và chính quyền: câu trả lời có trong Kinh Phật
Vi Đề Hy). Bản kinh rất có giá trị trong tạng Nam truyền, là Kinh Sa Môn Quả, là bài kinh thuyết riêng cho Vua ... kinh Nam truyền, thí dụ Kinh Sa môn quả, chúng ta thấy kinh cứ lặp đi lặp lại cụm từ “Ajatasatu, con bà Videhi, vua nước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/56F45A_quan_he_phat_giao_va_chinh_quyen_cau_tra_loi_co_trong_kinh_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: