Kết quả 1 - 10 của 4056 các kết quả có nội dung SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC. (3,9322 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY
Giới thành tựu hợp pháp: 4.10 Nghi lớn nêu ít dụ: 5 Mười Quy Tắc Bố Tát 5.1 Luật Thiện Kiến 5.2 Lược rõ pháp Yết Ma sám ... BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc xuất bản PL. 2552 DL 2008 20/07/2011 18:37 (GMT+7) Số lượt xem: 147228Kích cỡ chữ: BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luat/7B401A_bach_truong_tong_lam_thanh_quy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghịch cảnh đẩy đưa…
với nếp tu tập trang nghiêm, oai nghi giới luật một cách khá khắt khe theo pháp quy của tu viện, trong đại chúng khoảng 40 vị, từ Hòa thượng trị sự đến thầy quản chúng cùng các vị Tỳ kheo, Sa di và anh em khu ô Sa di như chúng tôi. Tất cả đều sống chan hòa, thân ái, không có
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/764602_nghich_canh_day_dua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
ngàn mắt và nắm giữ bằng ngàn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Ðại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này nổi tiếng là hiệu quả. một ... ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
người ấy, ta soi thấy bằng ngàn mắt và nắm giữ bằng ngàn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Ðại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này ... rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh
” san lược những phần phồn tạp, soạn thành “Tu Tập Du-già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi”, thường được gọi là “Thiên Cơ Diệm Khẩu”. Sau, Đại ... càng hưng thịnh. Đương thời cuốn Du-già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi, 1 quyển (không rõ dịch giả) là tác phẩm được lưu hành rộng rãi nhất
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/52C20A_nguyen_du_va_van_te_thap_loai_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Vi Diệu Pháp, hay Luận Tạng). Sau đây là sơ lược về các tạng nầy: 1. Luật Tạng (Vinaya Pitaka) Tạng nầy bao gồm các giới luậtnghi lễ cho nam tu sĩ (Bhikkhu, Tỳ khưu) và nữ tu sĩ (Bhikkhuni
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một Thời Truyền Luật
, cho là Nguyễn Du không hiểu luật xuất gia cho nên nói như vậy, vì người xuất gia, theo luật, thấp nhất là thọ mười giới sa-di ... cũng dám không tự nhận. Như luật Trùng trị Tỳ-ni sự nghĩa tập yếu của ngài Trí Húc đời Minh có kể chuyện: Có người hỏi Thiền sư Thọ Xương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/57440B_mot_thoi_truyen_luat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi 15/07/2011 14:44 (GMT+7) Số lượt xem: 266242Kích cỡ chữ: Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp Tôn giả Tứ Minh Tri Lễ [1], biên tập nghi quỹ. Luật sư Hoa Sơn Độc Thể [2], sửa văn chỉnh lời. Sa môn Gia Hòa Tịch Xiêm [3], thêm tranh khắc bản. Việt ... Quyết định tin, không nghi Nguyện con ở vị lai Thành tựu nhất thiết trí Đem tâm đại bi này Rộng lớn làm việc Phật Cúng dường hằng sa Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
của Hóa địa bộ (hay Di-sa-tắc, Mahisasaka), 4) Tăng Kỳ Luật của Đại chúng bộ (hay Ma-ha-tăng-kỳ,Mahasanghika), 5) Hữu Bộ Luật ... trong đời sống Tăng đoàn. Một người muốn xuất gia đi tu thì đầu tiên phải thọ giới Sa-di (samanera) hoặc Sa-di ni (samaneri), rồi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
của Hóa địa bộ (hay Di-sa-tắc, Mahisasaka), 4) Tăng Kỳ Luật của Đại chúng bộ (hay Ma-ha-tăng-kỳ,Mahasanghika), 5) Hữu Bộ Luật ... trong đời sống Tăng đoàn. Một người muốn xuất gia đi tu thì đầu tiên phải thọ giới Sa-di (samanera) hoặc Sa-di ni (samaneri), rồi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: