Kết quả 1 - 10 của 5238 các kết quả có nội dung Sự tích Giới Luật. (3,9232 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật
viện và cả hệ thống Giáo hội cần phải có sự nghiêm ngặt. Không nên có sự thông cảm hay nể vì đối với những hành vi vi phạm giới luật ... Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật 10/11/2011 14:02 (GMT+7) Số lượt xem: 117318Kích cỡ chữ: Nhân Đại giới đàn Hành Trụ do Thành hội PG TP.HCM tổ chức từ ngày 12 đến 18-10-Tân Mão (7 đến 13-11-2011), HT.Thích Minh Thông - Giáo thọ kiêm Tuyên Luật sư Đại giới đàn đã
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/774403_gioi_luat_luon_la_le_song_cua_nguoi_hoc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đường Chiêu Đề Tự Đạo Tràng Tổ Đình Luật Tông Phật Giáo Nhật Bản
Tế cầu Ngài Hằng Cảnh Luật sư thọ giới Cụ Túc, đương thời hai vị Luật Sư mà Ngài cầu thọ giới đều là những bậc tòng lâm danh đức của ... , Ngài đã hết sức khai giảng Luật học và kiến đàn truyền giới, danh tiếng lừng lẫy khắp trong vùng, đệ tử theo học rất đông, kiến lập rất nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/nhiep-anh/5FD252_duong_chieu_de_tu_dao_trang_to_dinh_luat_tong_phat_giao_nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
đóng góp vào sự hiểu biết thêm về Giới Luật, chúng tôi xin dựa lên một số tài liệu căn bản, đặc biệt của HT Thiện Siêu (§1), HT Trí ... cho đến nay. Chúng được gọi như vậy là vì thọ giới nào thì được sự lợi ích, sự giải thoát của giới đó, cũng như theo luật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
đóng góp vào sự hiểu biết thêm về Giới Luật, chúng tôi xin dựa lên một số tài liệu căn bản, đặc biệt của HT Thiện Siêu (§1), HT Trí ... cho đến nay. Chúng được gọi như vậy là vì thọ giới nào thì được sự lợi ích, sự giải thoát của giới đó, cũng như theo luật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Đạo Phật. .Nguyên Thủy và Phát Triển.
, đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai được tổ chức để thảo luận một số vấn đề giới luật. Sau ba tháng Thế Tôn viên tịch không có sự thay đổi về mặt giới luật bởi vì trong suốt thời gian đó không có sự thay đổi về mặt kinh tế, chính trị và xã hội diễn ra. Nhưng 100 năm sau, một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/56E613_dao_phatnguyen_thuy_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đón nhận bằng Di sản ký ức thế giới
: y học, văn học, bùa chú, luật giới nhà Phật... Bản khắc lớn nhất có chiều dài hơn 1m, rộng 40-50cm với những chạm khắc hoa văn độc đáo. Chùa ... chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện ý nghĩa này, tỉnh Bắc Giang cũng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt cho cụm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/7A504B_moc_ban_chua_vinh_nghiem_don_nhan_bang_di_san_ky_uc_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa tổ chức lễ tác pháp ACKH tập trung 2012
theo pháp Hạ chư Tăng. Hòa thượng Chánh yết ma hoan hỷ chứng nhận. Buổi tác pháp an cư kiết giới viên mãn trong sự trang nghiêm, thanh tịnh ... bạch Phật, khai chung bảng, chư Ni được thỉnh thọ giáo giới. Sau phần nghi thức chính thức, HT Giám Luật đã sách tấn chư Ni chúng: "Y luật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5E560A_tinh_hoi_phat_giao_khanh_hoa_to_chuc_le_tac_phap_ackh_tap_trung_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011
cầu sự ủng hộ quốc tế của các lãnh tựu Phật giáo lớn trên thế giới. Phản hồi rất tích cực. Nhiều vị tăng thống và chủ tịch các giáo ... Phật giáo tại Ấn Độ, trong đó có đức Dalai Lama và cộng đồng Phật giáo thế giới tại các Phật tích đã có nhiều nỗ lực đáng khích lệ trong việc
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53D640_lien_minh_phat_giao_the_gioi_se_ra_mat_vao_thang_11_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một Thời Truyền Luật
chỉ nói, “tôi cốt tu tâm; còn giới luật là phụ.” Vì sự tu tập của mỗi người có những quan hệ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Trong ... phản đối, cho là Nguyễn Du không hiểu luật xuất gia cho nên nói như vậy, vì người xuất gia, theo luật, thấp nhất là thọ mười giới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/57440B_mot_thoi_truyen_luat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: