Kết quả 1 - 10 của 5937 các kết quả có nội dung Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ cổ đại. (2,3131 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ cổ đại
Số đếm số thứ tự trong Hán ngữ cổ đại 19/07/2012 15:01 (GMT+7) Số lượt xem: 57001Kích cỡ chữ: Về cơ bản, cách sử dụng số đếm số thứ tự không khác nhau lắm giữa Hán ngữ cổ đại Hán
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/han-van/5BC402_so_dem_va_so_thu_tu_trong_han_ngu_co_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người tìm nguồn tên 12 con giáp
các tiếng Việt cổ chỉ súc vật trong vốn từ Hán (thường bị đào thải trở nên hiếm dùng). Tại hội thảo quốc tế về Việt Nam học ... Người tìm nguồn tên 12 con giáp 31/01/2012 16:08 (GMT+7) Số lượt xem: 47253Kích cỡ chữ: Một kỹ sư gốc Việt tại Australia gần 20 năm nghiên cứu tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy tên gọi của 12 con giáp bắt nguồn từ tiếng Việt cổ. Ông Nguyễn Cung Thông (ngoài cùng bên trái)
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/72500B_nguoi_tim_nguon_ten_12_con_giap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
là Thố, nghĩa thứ 2 là vị chua (Toan vị) --> Hán Ngữ Đại Tự Điển. Ngoài ra, nơi các bộ luận lớn như Luận A-tỳ-đạt-ma ... hành, Đài Bắc, 1998; b. Hán Ngữ Đại tự điển, Kiến Hoành xuất bản xã, Đài Bắc, 1998; c. Từ Hải: Tối Tân Tàng Đính Bản, Đài Loan Trung
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
, nghĩa thứ 2 là vị chua (Toan vị) --> Hán Ngữ Đại Tự Điển. Ngoài ra, nơi các bộ luận lớn như Luận A-tỳ-đạt-ma Đại ... mềm của những chương trình chuyên dịch tinh tế hiện đại của vi tính vào công trình phiên dịch. Tất cả 2.372 bộ kinh trong Hán
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
): Trong Tạng kinh Tạng luận theo ĐTK/ĐCTT, hiện có một số bản Hán dịch chưa đạt. Hán dịch không đạt nên người Việt dịch ... cư sĩ Chi Khiêm (thế kỷ thứ 3 TL) được xem là vị dịch giả Hán dịch thành công nhất trong thời kỳ đầu, xét về mặt ngôn ngữ, cách thế
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
hai ngôn ngữ dịch được dịch.Từ trong khái niệm sâu xa nhất của ngôn từ Hán Việt, kinh Phật được xem như là Thơ (Thi = Ngôn + Tự ... trình chuyên dịch tinh tế hiện đại của vi tính vào công trình phiên dịch. Tất cả 2372 bộ Kinh trong Hán Tạng được phiên âm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/52400B_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
hiện đại của vi tính vào công trình phiên dịch. Tất cả 2.372 bộ kinh trong Hán tạng được phiên âm lược dịch bằng máy ... . Từ trong khái niệm sâu xa nhất của ngôn từ Hán Việt, kinh Phật được xem như là Thơ (Thi = Ngôn + Tự). Ngôn ngữ thơ là sự cô đọng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77E418_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
cả những thứ bốn chân như vậy, tôi có thể đếm số lông trong mỗi thân đã có. Thiện – Nam – Tử ! Phước ... KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI 24/10/2012 08:16 (GMT+7) Số lượt xem: 230595Kích cỡ chữ: DẪN NHẬP Từ Bi, khi nghe nói về hai tiếng Từ Bi, ôi! Sao mà ngọt ngào, sao mà dịu mát. Hai tiếng “Từ Bi” lần đầu tiên đi vào trong tâm khảm con thuở vừa mới lên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
thường dùng con số 84.000 pháp môn để tượng trưng là nhiều. Tịnh Độ Tông là một trong các pháp môn của Phật giáo Đại thừa. Những ... thuật ngữ đặc biệt các câu thần chú trong Phật giáo. Chẳng hạn, nên niệm “‘Nam Mô A Di Đà Phật” hay “ Nam Mô A Mi Đà Phật” đã được
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thuyết kinh Pháp diệt tận
của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ Bản dịch Anh ngữ: Tỷ-khưu THÍCH HẰNG ... nay khi nào Thế tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế tôn đều tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/727650_duc_phat_thuyet_kinh_phap_diet_tan.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: