Kết quả 1 - 10 của 5289 các kết quả có nội dung Sắc tức thị không, không tức thị sắc,. (3,9872 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI
BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC, THỌ, TƯỞNG ... THỊ KHÔNG, không chấp cái KHÔNG là thật thì KHÔNG TỨC THỊ SẮC. Hai cái vốn không khác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5E4643_bat_nha_ba_la_mat_da_tam_kinh_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Này Xá-lợi-phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tứckhông, không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5AC04B_bat_nha_tam_kinh_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thời gian ngoài – chiều thứ tư của không gian 4 chiều và phép phân thân cùng lúc của Đức Phật
không. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Đối với thế giới 3 chiều của chúng ta sắc ... các pha chết, tức là chưa tồn tại trong các pha này. Khi đó người trong không gian 4 chiều Rk (k > 2) có thể đi qua các mặt bê tông của ngôi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/5B420A_thoi_gian_ngoai__chieu_thu_tu_cua_khong_gian_4_chieu_va_phep_phan_than_cung_luc_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ghi chép lõm bõm Thấp thoáng lời kinh
với đám thanh niên thì có “thần tượng” Duy Ma Cật, đại gia, không cần xuống tóc, xuất hiện… Ngũ uẩn cũng là một phương tiện. Thị hiện vậy thôi ... tấn, thiền định, trí tuệ… ba – la – mật và dĩ nhiên mới có “tri kiến” Phật sau khi đã được “khai thị” mà “ngộ nhập”! Nhưng hình như không chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/7A4203_ghi_chep_lom_bom_thap_thoang_loi_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Dạy Và Tôn Ảnh Của Sáu Đức Phật cổ.
có hai người đệ tử xuất sắc : Một người tên là Kiển Trà, một người tên là Đề Xá. Một người thị giả tên là Vô Ưu và một người con tên là Phương ... đệ tử xuất sắc, một người tên là Phù Du, một người tên là Uất-Đa-Ma. Lại có một người thị giả tên là Tịch Diệt và một người con tên là Diệu Giác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5BD442_loi_day_va_ton_anh_cua_sau_duc_phat_co.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Dạy Và Tôn Ảnh Của Sáu Đức Phật quá khứ
có hai người đệ tử xuất sắc : Một người tên là Kiển Trà, một người tên là Đề Xá. Một người thị giả tên là Vô Ưu và một người con tên là Phương ... đệ tử xuất sắc, một người tên là Phù Du, một người tên là Uất-Đa-Ma. Lại có một người thị giả tên là Tịch Diệt và một người con tên là Diệu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5BD642_loi_day_va_ton_anh_cua_sau_duc_phat_qua_khu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ghi chép lõm bõm Thấp thoáng lời kinh
nặng 70kg đã có 10kg là Calci (vôi), 7 kg Phospho, 1kg muối (Natri)… Không “tùng địa cũng xuất” ư?Chúng sanh“Chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng sanh”. Chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh nên mới gọi là…chúng sanh. “Tức phi/ thị danh” thật tuyệt vời! Để thấy cái không
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72F258_ghi_chep_lom_bom_thap_thoang_loi_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
, chứ không phải do ‘tự nhiên’ sanh. Trong cụm từ kế tiếp “chỉ biến từ dạng này sang dạng khác”, chữ “dạng” ở đây tức là hình dạng, vóc dáng ... -element/realm) và arūpadhātu (Vô sắc giới - Formlessness-element). Sau khi chết, theo Jünjiro Takakusu, không phải là hết, mà nó là sự bắt đầu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53540A_vay_tra_tra_vay_tam_ly_hoc_sieu_hinh_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những câu đối trong cửa thiền (1)
Triều tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan âm thị hiện Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính pháp như lai Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/5AC402_nhung_cau_doi_trong_cua_thien_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”
Bát-nhã còn được gọi là cửa Không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao chúng ta ... vật chất, nhưng bên trong trống rỗng. Nắm cái sắc thì trong đó đã có cái không rồi. Đây là nghĩa sắc tức thị không. Nếu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/526259_y_nghia_duy_nga_doc_ton.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: