Kết quả 1 - 10 của 5660 các kết quả có nội dung Sư bà Diệu Không Bậc tu hành tài đức. (4,0382 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Diệu Đức
- Huế hầu như không có cơ sở để tu học, Diệu Không được chư tôn ủy cử cho mượn chùa Từ Đàm làm nơi ở và tu hành học đạo cho Ni bộ. Thấy được nỗi khó khăn đó, đến năm 1932 cố Diệu Không đã vận động và bỏ tiền ra mua một khu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/76D04A_chua_dieu_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn
thành nam để dễ tu tập và hành đạo như một số đông trong Ni giới mong ước hay không ? trả lời : “ Cuộc đời tu tập ... Ni Viện Diệu Đức . Ban Giáo Thọ trước sau gồm có các Ôn : Mật Hiển , Trí Thủ , Mật Nguyện , Mật Thể . Năm Canh Ngọ ( 1930 ) được
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/777059_tuong_nho_su_ba_tam_hoa_chua_tam_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định
thành nam để dễ tu tập và hành đạo như một số đông trong Ni giới mong ước hay không ? trả lời : “ Cuộc đời tu tập ... Ni Viện Diệu Đức . Ban Giáo Thọ trước sau gồm có các Ôn : Mật Hiển , Trí Thủ , Mật Nguyện , Mật Thể . Năm Canh Ngọ ( 1930 ) được
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/777059_tuong_nho_su_ba_tam_hoa_chua_tam_an_thanh_pho_quy_nhon__binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM NĂM 1963
”(12). Một lần nữa, Diệu Không đã thể hiện cái dũng của người tu với thế lực cầm quyền, nhưng đặc biệt ở lần này chính ... chông gai, nguy hiểm. Làm được như vậy, phải chăng là nhờ Diệu Không có được tài sản bi, trí, dũng của người học Phật?Như
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/776050_ni_truong_thich_nu_dieu_khong_trong_phong_trao_dau_tranh_phat_giao_o_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gian nan bố thí pháp ở nơi nhiều tà đạo, hủ tục
của những bậc vĩ nhân”. cô Thích Diệu Thông: “Khó khăn lớn nhất là hủ tục, ngôn ngữ” Việc Hoằng pháp vùng sâu ... gian khổ, tài pháp nhị thí song hành. Đặc biệt là phải sống gần gũi với con, phải là tấm gương mẫu mực. “Nhưng ngoài những khó
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7BC602_gian_nan_bo_thi_phap_o_noi_nhieu_ta_dao_hu_tuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyện về nhà sư hàng long, phục hổ, tuyệt thực 26 năm để cầu dân an
dân xứ này ngưỡng vọng. Sự ngưỡng vọng xuất phát từ lòng mộ đạo kỳ diệu và cuộc sống đầy bí ẩn đến không tưởng của vị trụ trì có ... thượng Thích Tắc Ngộ, trụ trì chùa Tôn Thạnh nhận định: "Sở dĩ Viên Ngộ nhất quyết theo nghiệp tu hành là vì một đêm nọ, ông nằm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7B424B_chuyen_ve_nha_su_hang_long_phuc_ho_tuyet_thuc_26_nam_de_cau_dan_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng rống sư tử & tuyên ngôn Phật đản sinh
-môn trong quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, công đức lực của thần túc sánh bằng Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng chánh giác ... túc thông. Do các pháp vi diệu như vậy, hành trì có kết quả như vậy, nên biết pháp được khéo thuyết bởi Phật là bậc Chánh đẳng giác.Tôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7B4409_tieng_rong_su_tu__tuyen_ngon_phat_dan_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu
Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta 5 hằng hà sa Phật độ.3/ Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu ... thăm các bậc chân tu, đạo hạnh để được lắng nghe những kinh nghiệm tu tập, những lời dạy cao quý của các ngài, để lấy đó làm kim chỉ nam định
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/766652_y_nghia_dan_duoc_su_that_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Vu Lan nhớ lại câu chuyện Hoà Thượng CUA.......
phải là hình ảnh của vị Thiền , càng không phải của một tu sĩ được vua ban chức Ngự Tiền Chi Quân và áo gấm. Đó là hình ảnh của một bậc ... còn đau đáu ngóng vời đứa con biệt dạng. không thấy rõ mặt , vì giòng lệ nhiều năm đã làm mờ ánh sáng của đôi mắt trong, nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/72C449_le_vu_lan_nho_lai_cau_chuyen_hoa_thuong_cua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hòa thượng "Cua" và tình mẫu tử
phụ trụ trì. Tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, cậu dần trưởng thành, trở nên một vị chân tu thạc đức, được phụ ... có thể gần gũi chăm sóc mẹ, hướng dẫn mẹ tu hành theo chánh pháp, mà mẹ không tổn phước khi sử dụng của tín thí đàn na.
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/5FD608_hoa_thuong_cua_va_tinh_mau_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: