Kết quả 1 - 10 của 5315 các kết quả có nội dung SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC GIÁO KHOA THƯ. (4,7683 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục Phật giáo - Sự kế thừa và phát triển
hữu hiệu, mang tính khoa học hơn. Đối với Phật giáo, từ khi Hội Liên Hữu Phật tử Thế giới hình thành năm 1950, có một bộ phận ... giáo dục Phật giáo cấp Cao đẳng và Đại học luôn luôn tự hoàn thiện và tìm tòi, kết thân với các môi trường giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7FD641_giao_duc_phat_giao__su_ke_thua_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAM LUẬN VỀ MỘT MÔ HÌNH HỌC VIỆN PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM
ở các “khoa”, “ban” của Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cũng ở tại ... khi đó Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh thì có 9 khoa: 1. Khoa Hoằng pháp học, 2. Khoa Triết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F560B_tham_luanve_mot_mo_hinh_hoc_vien_phat_hoc_tai_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN
tạm thời quản lý các Lớp Cao đẳng trong khi chờ đợi việc mở trường Cao đẳng Phật học; đó là chưa kể các lớp cấp Phật ... cá nhân, đoàn thể, tổ chức vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì đất nước và nhân dân. Chư tôn đức Thư ký đoàn Hiện nay, trong
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/734241_khai_mac_hoi_thao_ky_niem_30_nam_thanh_lap_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng nhớ một người Thầy trong Đạo: TK Thích Minh Châu
tinh thần.Sau một năm dạy về khoa học và tôn giáo, tôi dạy về tôn giáo khai và tôn giáo tiền sử, tức là một chương ... đậu Tiến Sĩ Phật Học ở tu viện Nalanda Ấn Độ, lúc ấy đang là giáo sư. Một trong hai vị này và là người đầu tiên trong thời nay đã đi chiêm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F4209_tuong_nho_mot_nguoi_thay_trong_dao_tk_thich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Yếu kém trong truyền thông về Hội thảo Khoa học “50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963-2013)”?
Yếu kém trong truyền thông về Hội thảo Khoa học “50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963-2013)”? Minh Thạnh 17/06/2013 18:48 (GMT+7) Số lượt xem: 52186Kích cỡ chữ: Hội thảo khoa học có đề tài liên hệ đến Phật giáo là một hoạt động đem lại lợi ích cho Phật giáo. Tiếc rằng, những hội thảo như thế được tổ chức chưa nhiều. Hội thảo Khoa học “50 năm phong trào Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72F219_yeu_kem_trong_truyen_thong_ve_hoi_thao_khoa_hoc_50_nam_phong_trao_phat_giao_o_mien_nam_1963_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
Việt Nam, Bộ Văn học Phật giáo Việt Nam, Bộ Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Bộ Giáo khoa Phật ... sâu thì tham khảo nơi ĐTK Việt Nam - trích dẫn, giảng dạy, diễn giảng… Thư viện của các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỐI CHIẾU KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO
ĐỐI CHIẾU KHOA HỌCPHẬT GIÁO Truyền Bình 21/07/2011 20:09 (GMT+7) Số lượt xem: 18372Kích cỡ chữ: ĐỐI CHIẾU KHOA HỌCPHẬT GIÁO DOI_CHIEU_KHOA_HOC_VA_PHAT_GIAO_(1).doc(120,00KB)
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/5FD05B_doi_chieu_khoa_hoc_va_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bách khoa toàn thư Phật giáo được xuất bản tại Nga
Bách khoa toàn thư Phật giáo được xuất bản tại Nga 28/05/2012 17:34 (GMT+7) Số lượt xem: 34821Kích cỡ chữ: Quyển bách khoa toàn thư đầu tiên của triết học Phật giáo đã được xuất bản ở Nga, nơi mà Phật giáo đang tìm thấy sự hồi sinh sau ... bản quyển Bách khoa toàn thư Kỳ Na giáo bằng tiếng Nga và hứa sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của Đại sứ quán Ấn Độ cho dự án này. Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/7BD409_bach_khoa_toan_thu_phat_giao_duoc_xuat_ban_tai_nga.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
Chí Minh để kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2013 của Giáo ... hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2013 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Thư ký trình bày và những ý kiến phát biểu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576219_nghi_quyet_hoi_nghi_ban_thuong_truc_hdts_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: “50 NĂM PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM (1963-2013)”
TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: “50 NĂM PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM (1963-2013)” Thích Ngộ Dũng 25/06/2013 21:57 (GMT+7) Số lượt xem: 65128Kích cỡ chữ: Kính gửi Chư Tôn Đức và quý Phật tử:TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: “50 NĂM PHONG TRÀO ... và cảm nhận được. Hỏi: Theo anh Minh Thạnh, “việc truyền thông cho hội thảo khoa học 50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963-2013
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736258_tra_loi_cac_thac_mac_ve_hoi_thao_khoa_hoc50_nam_phong_trao_phat_giao_o_mien_nam_1963_2013.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: