Kết quả 1 - 10 của 5371 các kết quả có nội dung Quy y cho... r���ng. (3,1802 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử cần trực tiếp tham dự Lễ quy y
Tam bảo. Khi đó, vì tôi bận làm việc ở Sài Gòn, nên mẹ có hỏi thầy liệu có thể quy y cho tôi được không (dù tôi không có mặt) thì thầy nói là được. Và sau đó tôi được hướng dẫn điện thoại cho thầy để được nghe ngũ giới. Tôi đã được chùa cấp phái quy y với pháp danh là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/73F41A_phat_tu_can_truc_tiep_tham_du_le_quy_y.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quy y Tăng
Quy y Tăng 28/08/2011 13:12 (GMT+7) Số lượt xem: 55697Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi là người đang tìm hiểu đạo Phật. Tôi được biết, có ý kiến cho rằng việc quy y Tam bảo có thể đến bất cứ chùa nào quy y cũng được. Có ý kiến khác lại cho rằng phải chọn thầy giỏi, đức hạnh để quy y. Theo tôi hiểu, đã là con Phật thì dù thầy truyền giới cho mình (bổn sư) hay bất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56D400_quy_y_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUY Y TĂNG
QUY Y TĂNG 03/10/2011 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 53071Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi là người đang tìm hiểu đạo Phật. Tôi được biết, có ý kiến cho rằng việc quy y Tam bảo có thể đến bất cứ chùa nào quy y cũng được. Có ý kiến khác lại cho rằng ... giới cho mình (bổn sư) hay bất cứ vị thầy (hoặc sư cô) nào cũng đều là thầy của mình cả. Có người nói rằng khi đã quy y thầy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/564642_quy_y_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Băn khoăn về Tam quy, ngũ giới
chứ chưa nghĩ đến việc giúp cho họ hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của việc quy y, thọ giới thì còn biết trách ai bây giờ? Đem đạo đến với trí ... Băn khoăn về Tam quy, ngũ giới 11/11/2011 21:29 (GMT+7) Số lượt xem: 95509Kích cỡ chữ: Tam quyquy y Tam bảo (quay về nương tựa ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng) còn ngũ giới (là năm nguyên tắc sống đạo đức gồm không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53D442_ban_khoan_ve_tam_quy_ngu_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hơn 1.000 người quy y Tam Bảo ngày Phật đản
Tăng giảng cho các giới tử (người xin quy y - PV) về ý nghĩa của việc Quy ... Hơn 1.000 người quy y Tam Bảo ngày Phật đản 04/05/2012 14:05 (GMT+7) Số lượt xem: 58101Kích cỡ chữ: (Kienthuc.net.vn) - Quy y Tam Bảo là bước đầu tiên trong quá trình tu tập hàng ngày và cũng là nền tảng của việc hành trì các giới do đức Phật chế ra mà Tăng Ni cũng như người tu tại
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5601_hon_1000_nguoi_quy_y_tam_bao_ngay_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh Hòa: Chùa Mỹ Long tổ chức Lễ Quy y
, tỉnh Khánh Hòa quy y cho thiện nam tín nữ. Được ... duyên hội đủ, chùa đã thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tính về quy y cho hơn 150 thiện nam tín nữ. Hôm nay có hơn 500 Phật tử về dự tu và quy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5F5402_khanh_hoa_chua_my_long_to_chuc_le_quy_y.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên lành thờ Bồ tát Quán Thế Âm
: Bạn Lê Anh Thái thân mến! Bạn đã hội đủ duyên lành nên được quy y Tam bảo, trở thành Phật tử. Từ nay cho đến trọn đời, Phật-Pháp-Tăng là ba ngôi quý báu cho bạn quy ngưỡng và nương tựa. Sau khi quy y Tam bảo và thọ trì năm giới, bạn phát tâm thờ Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/53540B_duyen_lanh_tho_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ cũng có năm bảy đường
lại nhưng vì ham thích tu học tại đây nên tôi ậm ừ về lời đề nghị quy y cho qua chuyện. Sau đó tôi có tham dự lễ quy y, được ... Tu Tịnh độ cũng có năm bảy đường 27/03/2013 06:38 (GMT+7) Số lượt xem: 47290Kích cỡ chữ: GN - Phật tử không nên quy y lại, vì làm như thế sẽ dư thừa, không đúng với Chánh pháp. HỎI: Tôi là Phật tử thuần thành, chuyên tu học theo pháp môn Tịnh độ. Trong đời sống tu tập hàng ngày, được biết ở đâu có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/52E613_tu_tinh_do_cung_co_nam_bay_duong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ăn chay trường không tốt cho trẻ sơ sinh
Ăn chay trường không tốt cho trẻ sơ sinh 19/02/2012 21:13 (GMT+7) Số lượt xem: 67017Kích cỡ chữ: HỎI: Cháu ngoại tôi mới được 2 tháng tuổi nhưng bà sui (ăn chay trường) đã đưa cháu lên chùa quy y và quyết định cho cháu ăn chay trường. Tôi nghĩ rằng quy y và ăn chay ... cho trẻ sơ sinh mới 2 tháng tuổi quy y chỉ đáp ứng nhu cầu mong được Tam bảo che chở cho con cháu của người lớn mà thôi, chứ không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/76C00A_an_chay_truong_khong_tot_cho_tre_so_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hà Tĩnh: Gần ngàn người đội mưa rét phát tâm Quy y Tam Bảo tại chùa Giai Lam
chuyến Phật sự dài ngày ở các tỉnh miền bắc, tại Tịnh Thất Pháp Quang TT đã quang lâm làm lễ Quy y cho các Phật tử nơi đây, và hôm nay ngày 15/12/2011 (Âm lịch) TT lại về bổn tự Giai Lam Hà tĩnh để truyền giới làm lễ Quy y cho gần 600 Phật tử. Giai Lam Tự là ngôi chùa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/57D009_ha_tinh_gan_ngan_nguoi_doi_mua_ret_phat_tam_quy_y_tam_bao_tai_chua_giai_lam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: