Kết quả 1 - 10 của 3077 các kết quả có nội dung Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm. (3,6602 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
25. Phẩm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN 26. Phẩm ĐÀ-LA-NI 27. Phẩm DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ 28. Phẩm PHỔ HIỀN ... KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 30/06/2012 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 64974Kích cỡ chữ: KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 Mục lục Lời Mở Đầu PHẦN GIỚI THIỆU 01 Phẩm TỰA 02 Phẩm PHƯƠNG TIỆN 03. Phẩm THÍ DỤ 04. Phẩm TÍN
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/7F444A_kinh_phap_hoa_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm. 23/08/2011 20:57 (GMT+7) Số lượt xem: 83597Kích cỡ chữ: Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lúc ... Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài, thì phải biết công đức người đó không nhỏ." Khi Phật thuyết phẩm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ môn chiều thứ Sáu
MÔN. Tìm Phổ môn ở đâu?Tại chúng hội kinh Hoa Sen (Diệu Pháp Liên Hoa kinh), Đức Phật Thích Ca đã dành hẳn một phẩm để nói về công hạnh và lòng từ ái bao dung của vị Bồ-tát Lắng Nghe. Và phẩm ấy có tựa là PHỔ MÔN. Ngài dạy rằng cứ mỗi khi con
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/576611_pho_mon_chieu_thu_sau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm tại tháp Hoà Bình - Nhật Bản
Hình Ảnh: Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm tại tháp Hoà Bình - Nhật Bản chuaminhthanh.com 23/03/2013 15:54 (GMT+7) Số lượt xem: 21449Kích cỡ chữ: Tuỳ Duyên Ứng Hiện là phương tiện để hoá độ chúng sanh của Đại Thừa Bồ Tát trên căn bản Từ Bi và Trí Tuệ. Cho nên Phẩm Phổ Môn Bồ tát Quán Thế Âm đã tuỳ ... người Phật tử phải tu tập theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, thường phát nguyện rằng: "đẳng Quán Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải, tha
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/nhiep-anh/52F41B_hinh_anh_tam_thap_tam_than_quan_the_am_tai_thap_hoa_binh__nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
như bất động. Phổ nguyện: Thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Thượng thiện đăng cửu phẩm liên hoa, Trung lưu nhập ... vức, nghiệp tạ trần lao. Liên khai cửu phẩm chi hoa, Phật thọ nhất thừa chi ký. Phổ nguyện: Tang môn hiếu quyến, phước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
Đông Lô Sơn lập chùa tên Đông Lâm Thần Vận tự. Tại chùa Đông Lâm, Đại sư Huệ Viễn đã lập Bạch Liên xã, xiển dương pháp môn niệm Phật, trước tác kinh ... Chiêu Khánh, thành lập Liên xã. Nhân việc trích máu chép phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm nên đổi tên Liên xã thành Tịnh Hạnh xã. Đại sư
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát hiện mới về đậu nành
Phát hiện mới về đậu nành 15/04/2012 10:42 (GMT+7) Số lượt xem: 23368Kích cỡ chữ: Cho đến nay, con người đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác nhau về đậu nành, thực phẩm rất phổ biến đối với người dân châu Á, đặc biệt là tác dụng trong việc ngăn ngừa ung thư và dưới đây là một số phát hiện mới ... cuối đời giảm được tới trên 60% rủi ro ung thư vú so với nhóm khi còn nhỏ không ăn loại thực phẩm này. Với những kết luận mới nói trên, giới chuyên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-thuc-chay-duong-sinh/5ED400_phat_hien_moi_ve_dau_nanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1
trang nghiêm cõi nước Phật. Nhưng một phẩm Phổ Hiền Tam muội trong hội đầu tiên, trình bày chủ yếu về toàn thể Phật Hoa Nghiêm. Kinh ... thì thấy chỗ nào cũng đều là cõi nước Phật, lúc nào cũng đều là Phật sự. Phẩm Phổ Hiền Tam muội này quán triệt toàn kinh, tìm trong văn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/524601_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN
số (cũng gọi là “danh số”). Trong ba tạng kinh điển, những pháp số như vậy rất nhiều. Các pháp số chúng tôi trình bày trong sách này là các pháp môn có tính cách căn bản, không những chúng xuất hiện bàng bạc trong cùng khắp kinh luận mà còn là những pháp môn nền tảng cho công phu tu
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/7F4013_luoc_giainhung_phap_so_can_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người phác họa Bồ-tát Quán Âm qua 12 lời nguyện
Người phác họa Bồ-tát Quán Âm qua 12 lời nguyện 06/08/2012 08:08 (GMT+7) Số lượt xem: 54834Kích cỡ chữ: GN - Hãy lần giở từng trang họa phẩm này, để cùng chiêm nghiệm và thực hành theo hạnh của Bồ-tát Quán Âm. Phổ môn là một trong những kinh văn được nhiều người ... Phổ môn, Họa tập kinh A Di Đà, Họa tập kinh Vu lan - Báo hiếu… Sư cô Minh Triều muốn cống hiến đến người thưởng lãm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5E4209_nguoi_phac_hoa_bo_tat_quan_am_qua_12_loi_nguyen.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: