Kết quả 1 - 10 của 5168 các kết quả có nội dung Phật Học Khái Luận. (4,3292 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chọn một hướng đi thích hợp
“y nguyên”, càng không vướng mắc vào cái “tôi” và cái “của tôi” như các học giả, nhà nghiên cứu thường giải thích. Các Kinh luận Phật học đều dạy "Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức". Thật đơn giản, nhưng để nhận biết, thì việc vận dụng tri thức khái niệm là chưa đủ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/737018_chon_mot_huong_di_thich_hop.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Học Khái Luận
Phật Học Khái Luận Thích Chơn Thiện 21/07/2011 09:11 (GMT+7) Số lượt xem: 91564Kích cỡ chữ: Mục LụcLời giới thiệuChương một: Phật Bảo [1.01] Lược sử đức Phật [1.02] Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng [1.03] Ðức tướng và Ðức tánh của Thế Tôn [1.04] Tuệ giác ... , dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học có giá trị. Tôi nghĩ rằng cuốn Phật Học Khái luận này phản ảnh một
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7F4012_phat_hoc_khai_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lợi ích việc tổ chức các lớp học Phật
giảng dạy này, ví dụ lớp mới học Phật thì dạy “Phật pháp Khái luận”, lớp cao hơn dạy về “Kinh A Hàm” hoặc “Nikaya”, rồi học ... Lợi ích việc tổ chức các lớp học Phật Quán Như 15/04/2012 22:06 (GMT+7) Số lượt xem: 71119Kích cỡ chữ: Thông thường, những học sinh sau khi tốt nghiệp cấp III sẽ tiếp tục theo học các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao Đẳng, Đại học và sau Đại học, sau đó được tuyển dụng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5AC408_loi_ich_viec_to_chuc_cac_lop_hoc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Việt Nam cần một bộ sử mới
yếu từ các cá nhân. Sau nhiều bộ sử có tầm vóc xấp xỉ Việt Nam Phật giáo sử luận, công trình mới đây của nhà sử học, linh mục Trương Bá ... trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, trình bày cho bạn đọc một cái nhìn khái quát về sự gắn bó giữa Phật giáo Việt Nam với dân tộc
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/525402_phat_giao_viet_nam_can_mot_bo_su_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày xuân, lại bàn về mối quan hệ truyền thống Phật giáo và dân tộc
, chúng ta bàn sâu hơn vào vấn đề quan hệ giữa Phật giáo với dân tộc trong sự phân biệt “thuộc tính dân tộc” và “phẩm chất dân tộc”. Hai khái niệm “thuộc tính dân tộc” và “phẩm chất dân tộc” được nêu ra lần đầu tiên bởi một chuyên gia nghiên cứu lý luận văn học, Giáo sư Tiến sĩ Khoa
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/53C049_ngay_xuan_lai_ban_ve_moi_quan_he_truyen_thong_phat_giao_va_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Logic học trong Phật giáo
sự thực. Để đối đầu với lôgic học của Phật giáo, các trào lưu tư tưởng triết học Ấn độ cũng có đề nghị một số luận lý lôgic nhưng ... giảng. Tuy nhiên cũng theo học giả này thì tứ đoạn luận Phật giáo đã làm cho họ phải bực bội và không quyết đoán gì được, vì phép biện
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/76F259_logic_hoc_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
khái luận của Hòa thượng Chơn Thiện. Gần đây lại có bộ Phật học cơ bản của Ban Hoằng pháp Trung ương (do Hòa thượng Trí Quảng chủ ... luận và khai triển: Thánh điển Phật giáo Việt Nam, Tục tạng Phật học Việt Nam, Bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn học
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về từ "Vô vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền sư Pháp Thuận
Về từ "Vô vi" trong bài kệ "Quốc Tộ " của Thiền sư Pháp Thuận Đào Nguyên 22/12/2011 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 117037Kích cỡ chữ: Chúng tôi, qua bài viết này, với tư cách là người học Phật, có những nghiên cứu về Văn học Phật giáo Việt Nam, xin được góp phần biện minh làm sáng rõ ... hàm ý của khái niệm thái bình, vô vi trong bài kệ này đòi hỏi sự thăm dò, phân giải sâu sắc của các nhà triết học Việt Nam hiện đại, không chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/735049_ve_tu_vo_vi_trong_bai_ke_quoc_to__cua_thien_su_phap_thuan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
, Kim Cương Thừa và Thiền Học. Ngoài ra khái niệm về Bản-thể-của-Phật hay Như Lai Tạng, Phật Tính, Pháp Thân... còn tàng ẩn bên trong ... . Từ các học phái xưa như Vaibhasika, Sautantrika cho đến Phật Giáo Theravada và cả Kim Cương thừa đều đã giải thích khái niệm này với
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/72F619_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dien_va_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
và Thiền Học. Ngoài ra khái niệm về Bản-thể-của-Phật hay Như Lai Tạng, Phật Tính, Pháp Thân... còn tàng ẩn bên trong nó một thể dạng ... trọng. Từ các học phái xưa như Vaibhasika, Sautantrika cho đến Phật Giáo Theravada và cả Kim Cương thừa đều đã giải thích khái niệm này
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/737458_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dienva_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: