Kết quả 1 - 10 của 5082 các kết quả có nội dung Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. (3,8012 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện
Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược và 12 nguyện 26/01/2012 14:19 (GMT+7) Số lượt xem: 137344Kích cỡ chữ: Dược là thuốc, là thầy. Phật tên Dược Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Bổn Nguyện Công Đức. Dươc là ông thầy ... Lưu Ly Quang Vương Phật. Dược là thuốc, là thầy. Phật tên Dược Lưu Ly
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/52500A_y_nghia_danh_hieu_duc_duoc_su_va_12_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu
Dược Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới Ta Ba 10 hằng hà sa Phật độ.Bảy ... thành kínhĐối trước Phật đài cầu xin giải kếtQuy mạng Đức Thế Tôn Dược Lưu Ly Quang VươngXin Ngài ban ánh sáng lưu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/766652_y_nghia_dan_duoc_su_that_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa
Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa Biên Tập: Thich Minh Hoàng 31/03/2012 18:12 (GMT+7) Số lượt xem: 34934Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com) Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh họa sơn dầu do Họa sĩ Thái Trọng Huân người Đài Loan họa: Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật Tây Phương Tam Thánh Nam Mô Dược Lưu Ly Quang Như Lai Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Đương Lai
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5E5608_bao_tuong_chu_phat_bo_tat__thai_trong_huan_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
Hạnh nguyện của đức Dược Như Lai 17/02/2013 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 72744Kích cỡ chữ: Nam Mô Dược Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn , Phật ... nhiệm của đức Phật Dược Lưu Ly, soi sáng đến cho nhân loại. Dược tiếng Phạn là , gọi đủ là Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục tiêu của Phật Dược . Tu hành cần phải đặt mục ... làm được việc tiêu tai diên thọ, Ngài còn kèm thêm “Lưu ly quang”. Quang là ánh sáng của viên ngọc tâm. Tâm Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/567653_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Kinh Thất Phật dược của Ngài Nghĩa Tịnh dịch rằng: có 8 vị đại Bồ ... hiệu Đức Dược Lưu Luy Quang Như Lai, khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ tát như Văn Thù Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục tiêu của Phật Dược . Tu hành cần phải đặt mục ... tiêu tai diên thọ, Ngài còn kèm thêm “Lưu ly quang”. Quang là ánh sáng của viên ngọc tâm. Tâm Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F452_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hội Thủy Lục – pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật
Thuyết Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám, Địa Tạng, Dược Lưu Ly…Xin giới thiệu chùm ảnh Thủy ... thành các đàn tràng: đàn nội, đàn ngoại, đàn Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Liên Trì, Dược , Chư Kinh, Pháp Hoa, Địa Tạng, Tịnh Độ, Đại Bi” –
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/7FC44A_phap_hoi_thuy_luc__phap_hoi_doc_tung_kinh_dien_cua_chu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Hồng Danh Của 88 Vị Phật Trong Sám Hối Văn
Thông Phật! Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Phật! Nam mô Long Tôn Vương Phật! Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật! Nam mô Ly Cấu Phật! Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật! Nam mô Ma Ni Tràng Phật! Nam mô Na La Diên Phật
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7AC05B_hinh_anh_hong_danh_cua_88_vi_phat_trong_sam_hoi_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
tại Việt Nam năm 2010. Đức Phật Dược là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông, có danh xưng là Kim Cương ... , hai tay, thân màu sắc xanh lưu ly. Đức Dược Phật an toạ trong tư thế Kim Cương, trên bảo tòa nguyệt luân hoa sen, Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/73661A_duc_phat_duoc_su.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: