Kết quả 1 - 10 của 5091 các kết quả có nội dung Pháp hội Dược Sư hoàn mãn. (3,4192 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược Sư hoàn mãn
Pháp hội Dược hoàn mãn 02/03/2013 09:25 (GMT+7) Số lượt xem: 61620Kích cỡ chữ: GNO - Sáng 28-2-2013 (19 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của Pháp hội Dược đã diễn ra đàn thứ ... , tuyên sớ tổng đàn, cúng Phật và nhiễu đàn hoàn mãn Pháp hội. HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức trong Ban Tổ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72765A_phap_hoi_duoc_su_hoan_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược Sư hoàn mãn
Pháp hội Dược hoàn mãn 28/02/2013 20:53 (GMT+7) Số lượt xem: 57692Kích cỡ chữ: GNO - Sáng 28-2-2013 (19 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của Pháp hội Dược đã diễn ra đàn thứ 7 và lễ Tạ đàn hoàn mãn Pháp hội trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng. Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526652_phap_hoi_duoc_su_hoan_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu
Ý Nghĩa Đàn Dược Thất Châu Thượng Tọa Thích Lệ Trang 05/03/2013 10:34 (GMT+7) Số lượt xem: 103587Kích cỡ chữ: Ban Biên Tập kính giới thiệu bài viết “Ý Nghĩa Đàn Dược Thât Châu” của TT Thích Lệ Trang đọc trong Pháp Hội Dược Tiêu Tai Diên Thọ tại chùa ... là ý nghĩa vi diệu của pháp hội Dược mà chúng ta cần phải quán niệm:Muốn gần ánh sáng giác ngộ thì phải tránh xa với hắc ám vô
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/766652_y_nghia_dan_duoc_su_that_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
Hạnh nguyện của đức Dược Như Lai 17/02/2013 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 87124Kích cỡ chữ: Nam Mô Dược Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn , Phật, Thế Tôn! Cứ ... hương sắc nhộn nhịp của ngày đầu Tết Nguyên Đán. Theo truyền thống Phật giáo, vào ngày mồng tám đầu năm, lễ hội Dược được tổ chức thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BTS THPG TP họp triển khai công tác tổ chức Pháp hội Dược Sư
BTS THPG TP họp triển khai công tác tổ chức Pháp hội Dược 20/02/2013 12:55 (GMT+7) Số lượt xem: 53399Kích cỡ chữ: GNO - Sáng nay, 20-2, Ban Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM cùng đại diện 24 quận huyện đã có phiên họp triển khai, phân công công tác tổ chức Pháp hội ... hiện đại, vì lẽ, Pháp hội Dược sẽ lượt bớt những hình thức rườm rà không cần thiết, Tăng Ni Phật tử tham dự tập trung thực hiện
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77E411_bts_thpg_tp_hop_trien_khai_cong_tac_to_chuc_phap_hoi_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trọng thể tổ chức đại hội PG tỉnh Ninh Bình
Bình đọc báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV của tỉnh hội Phật giáo Ninh Bình cho biết Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự đề ra. Đại hội đã lắng nghe tham luận của ĐĐ. Thích Minh Trí, cô Thích Diệu Minh và Phật tử Tô Trung Hiếu về các chủ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7EC64B_trong_the_to_chuc_dai_hoi_pg_tinh_ninh_binh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
sống được và Ngài phải sử dụng ngôn ngữ của loài người để truyền bá giáo pháp, ví như ngọn đèn. Mục tiêu của Phật Dược là tiêu trừ nghiệp chướng trần lao cho chúng sanh, gọi là tiêu tai; nhưng pháp tiêu tai nghiệp chướng này của Dược không hiểu được, nên gọi là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/567653_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dharamsala 2013 dành riêng cho người Việt Nam
theo Kim Cang Thừa, đồng thời làm lễ Quy y Tam bảo đối với những người hữu duyên với đạo Phật. Chương trình pháp hội 2013 kết ... Việt Nam hiểu nhau và cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm Phật sự.” cô Nhật Hạnh, người thông dịch chính của Pháp hội vô cùng xúc động
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/777219_phap_hoi_dharamsala_2013_danh_rieng_cho_nguoi_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
được và Ngài phải sử dụng ngôn ngữ của loài người để truyền bá giáo pháp, ví như ngọn đèn. Mục tiêu của Phật Dược là tiêu trừ nghiệp chướng trần lao cho chúng sanh, gọi là tiêu tai; nhưng pháp tiêu tai nghiệp chướng này của Dược không hiểu được, nên gọi là thần chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F452_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện
duyên, quên tánh bản giác mà hóa thành thùng sơn năm uẩn. Nay vâng theo giáo pháp Dược , chuyên trì danh hiệu Phật, sẽ thoát vô minh ... . Đức Phật Dược Lưu Ly Quang đã nguyện những gì ? 1/. Nguyện chứng Pháp-thân thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng không phải
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/52500A_y_nghia_danh_hieu_duc_duoc_su_va_12_nguyen.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: