Kết quả 41 - 50 của 5696 các kết quả có nội dung PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO . (3,5912 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TP.HCM: Cụ bà 100 tuổi lưu xá lợi
bà kiên trì tu theo pháp môn niệm Phật không ngừng nghỉ sau khi vãng sinh để lại xá lợi đã tạo nên niềm hoan hỷ, cũng ... hạnh nguyện sâu theo pháp môn niệm Phật, Cụ đã trở thành tấm gương niệm Phật không mệt mỏi cho biết bao thế hệ Phật
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/7A464A_tphcm_cu_ba_100_tuoi_luu_xa_loi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1
nào hơn pháp này.Cư sĩ Tri Qui tu niệm Phật mười mấy năm, lại còn đi sâu vào biển nghĩa Hoa Nghiêm. Vừa rồi, ông qua Trấn Giang ... gia bị, nên Cư sĩ mới tùy nghi thuyết pháp, hướng dẫn mọi người.Thiết nghĩ: Người tu Tịnh độ, niệm Phật chuyển hóa máu nhơ phiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/524601_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
nhờ nương theo giáo pháp Phật có sẵn, suy nghĩ, chứng nghiệm trong cuộc sống. Tu theo pháp Phật, quán sát pháp ... ta đầy phiền não, nên ngồi yên thì trần lao hiện ra. Chẳng những không thành Phật, mà tu một lúc chúng ta trở thành hung ác, phiền muộn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73D401_tung_kinh_lay_phat_sam_hoi_va_thien_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời nhắn nhủ từ "chú tiểu trợ niệm vãng sinh"
được gia đình cho đi xuất gia từ nhỏ ở một ngôi chùa tại Gia lai. Thầy tôi là 1 bậc trưỡng lão trong ngôi nhà Phật Giáo Gia lai, cũng tu tập theo pháp môn tịnh độ, và rất giỏi trong việc thực hành các nghi lễ.Thuở nhỏ hành điệu, tôi được theo hầu thầy (Nhà chùa gọi là Thị giả
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72C44B_loi_nhan_nhu_tu_chu_tieu_tro_niem_vang_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngôi chùa tâm linh
ngoài giáo pháp, không thể nào được Phật bổ xứ. Sống trong giáo pháp của Phật là các Thầy phải an trụ trong tứ Thánh đế tu ... sinh tử luân hồi, không thể gặp Phật, không được giải thoát và không chứng Niết bàn, mà chỉ là tu sĩ trong lục đạo tứ sanh. Bị vướng mắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/76E058_ngoi_chua_tam_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Pháp Môn Lạy Phật Thích Trí Hoằng 10/10/2011 08:09 (GMT+7) Số lượt xem: 260584Kích cỡ chữ: Phương pháp lạy Phật là một phương pháp rất đơn giản, nhưng mang lại những lợi ích rất lớn. Ai tập cũng được,Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật ... quyết vấn đề như thế nào. Chúng tôi chỉ khuyên các cụ hãy cố gắng thực tập pháp môn Lạy Phật mỗi ngày, sáng cũng như tối. Các
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/524603_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Khuyên Vô Giá Của HT Minh Châu Về Chánh Tín
đầy đủ những định nghĩa căn bản các danh từ đạo Phật và còn diễn đạt rất phong phú và đa dạng những pháp môn tu tập đưa đến Niết ... . Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, lại giải thích đạo Phật viên dung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7BD001_loi_khuyen_vo_gia_cua_ht_minh_chau_ve_chanh_tin.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Pháp Môn Lạy Phật Thích Trí Hoằng 01/08/2011 13:46 (GMT+7) Số lượt xem: 265439Kích cỡ chữ: Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa cứ vào ... phiền và không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Chúng tôi chỉ khuyên các cụ hãy cố gắng thực tập pháp môn Lạy Phật mỗi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5BD013_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Pháp Môn Lạy Phật Thích Trí Hoằng 14/06/2012 07:38 (GMT+7) Số lượt xem: 217964Kích cỡ chữ: Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại ... thực tập pháp môn Lạy Phật mỗi ngày, sáng cũng như tối. Các cụ theo đó thực
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5EC44B_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAM LUẬN Của Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Gia Lai
Ny trụ trì. Nên vận động các đại gia Phật tử cúng dường ngân quỹ Hoằng Pháp. Quan niêm xưa nay Phật tử thường ... họ là Tăng sĩ, Phật tử nước nào. Còn Phật giáo Việt Nam cách ăn mặc lễ phục, pháp phục của Phật giáo ba miền cũng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7FD241_tham_luancua_ban_tri_su_phat_giao_tinh_gia_lai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: