Kết quả 31 - 40 của 5696 các kết quả có nội dung PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO . (2,8782 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2 15/08/2011 18:04 (GMT+7) Số lượt xem: 160288Kích cỡ chữ: III/ Phần Hỏi Đáp Để Giải Quyết Các Điều Nghi 1/ Hỏi: Năm môn kể trên, nên từ một môn mà vào hay vào cả năm môn? Đáp: Bậc thượng căn trí huệ bén nhạy, liễu ngộ được tự tánh ... Nghiêm nói, hàng Thập trụ sơ tâm liền đồng với chư Phật. Nhưng năm giai vị tiến tu, không giai vị nào không hướng đến Bồ đề mà chưa đến
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật
không thuộc danh hiệu Phật, để dạy người cách học thuộc Phật Kinh, đây là pháp môn niệm Phật thứ nhất mà Thầy tôi dạy ... tu chỉ là đãy đựng sách”. Đạo Phật lấy việc tu là chính, còn học cũng chỉ là phương tiện để thâm nhập Phật lý mà thôi, cho nên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/565643_thay_toi_day_toi_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tài liệu TU HỌC PHẬT GIÁO
Tài liệu TU HỌC PHẬT GIÁO tran tuan ;Kim Anh TRUONG 01/09/2011 18:37 (GMT+7) Số lượt xem: 161941Kích cỡ chữ: Kính cô Kim Anh, mong cô giới thiệu với liên hữu đồng tu nhằm đem lại lợi lạc cho mọi người Niệm Phật theo Ðiạ chung (Tịnh Tông Học Hội) 1Niệm Phật theo Ðiạ ... 1Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử qui 2Vì sao phải Siêu Ðộ Vong NhânXem Trọng Nhân Quả Xin giới thiệu pháp âm của các vị cột trụ Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/72D609_tai_lieu_tu_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật tử “giả”
là một cách ngăn cản việc đi chùa một cách gián tiếp, khuyên Phật tử nên tự tu ở nhà theo sự hướng dẫn của một “bồ tát hóa ... cũng nói theo cách nhà Phật, gọi đó là pháp “phương tiện”. Trong mục đích tối cao của những Phật tử đội lốt là cô lập
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/76C240_phat_tu_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng rống sư tử & tuyên ngôn Phật đản sinh
, sinh trí, sinh minh, sinh giác, cho nên ở giữa chư thiên, ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng nghe pháp, Phật tuyên ... Tiếng rống sư tử & tuyên ngôn Phật đản sinh Thích Nguyên Hùng 11/05/2012 18:45 (GMT+7) Số lượt xem: 67615Kích cỡ chữ: Chuyện kể rằng, có một con sư tử con vì một lý do nào đó đã lạc vào giữa đàn nai, lớn lên cùng be be với đàn nai ngơ ngác. Rồi một hôm, khi soi mình xuống hồ nước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7B4409_tieng_rong_su_tu__tuyen_ngon_phat_dan_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vào chùa cứu đời chứ đừng... tránh đời
đứa con ăn học thành tài thì tốt hơn. Tôi thường khuyên các đệ tửPhật tử nên tu theo hạnh Bồ tát đạo (tu ... người sống theo bản năng. Cúng tiền cũng có mặt đúng, mặt sai Thưa thầy, tu của Phật giáo là để chuyển nghiệp, vậy làm thế nào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/73C642_vao_chua_cuu_doi_chu_dung_tranh_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA
thân, gia đình và xã hội. Điều 22: Người Phật tử không được chỉ trích, chống đối những người tu tập theo các pháp môn ... tử nên làm chủ nhận thức, sinh hoạt và làm chủ cuộc sống. Sống theo, sống đúng và sống phù hợp với chánh pháp của đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77645B_100_dieu_dao_duc_tai_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
rất tốt và quý giá. Nhưng Phật tử nên nhớ, Phật tử vẫn còn là người tu tại gia, tức tu theo nhơn thừa. Mà tu nhơn thừa, thì Phật dạy người Phật tử giữ gìn 5 giới cấm căn bản. Việc giữ giới, tùy theo mỗi người gìn giữ nghiêm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/76E618_an_chay_truong_ma_mua_thit_ca_nau_cho_gia_dinh_an_co_toi_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ánh sáng tháng Tư
kết quả tốt đẹp nhất. Song dù tu bất cứ pháp môn nào, đạo Phật cũng lấy trí tuệ làm gốc. Bởi vì nó là thứ vũ khí sắc bén ... nhiều đời, tuy nhiên mình tu không nghiêm túc như Đức Phật. Một quãng nào đó bỏ tu đi chơi, quậy phá người ta nên bây giờ bị
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5608_anh_sang_thang_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
tên Liên xã thành Tịnh Hạnh xã. Đại sư hóa độ hàng vạn người đều tu tập theo pháp môn niệm Phật. Châu Hoằng Đại sư Đại ... Bạch Mã ở Lạc Dương. Nhân đọc Tây Phương Hóa Đạocủa Đại sư Thiện Đạo nên phát nguyện hoằng truyền pháp môn niệm Phật. Về sau, Đại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: