Kết quả 1 - 10 của 5696 các kết quả có nội dung PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO . (4,4593 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN
của mọi Phật tử. Những người muốn tu thân theo phương pháp đạo Bụt sẽ thấy các lời giải thích của Hạnh Cơ rất hữu ích cho việc ... “nếp sống như pháp” nơi các đoàn thể tu học và nơi mỗi cá nhân của tăng đoàn và Phật tử. Bởi vậy, sự học hỏi, thực hành và truyền
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/7F4013_luoc_giainhung_phap_so_can_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ cũng có năm bảy đường
Tu Tịnh độ cũng có năm bảy đường 27/03/2013 06:38 (GMT+7) Số lượt xem: 38506Kích cỡ chữ: GN - Phật tử không nên quy y lại, vì làm như thế sẽ dư thừa, không đúng với Chánh pháp. HỎI: Tôi là Phật tử thuần thành, chuyên tu học theo pháp môn ... được tu học theo pháp môn Tịnh độ ở nơi đây. Thực chất tôi đã quy y rồi nên không muốn quy y lại nhưng vì ham thích tu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/52E613_tu_tinh_do_cung_co_nam_bay_duong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
nên tụng những kinh khác” là một sự sai lạc cần được chấn chỉnh. Bởi lẽ, nhân danh tu tập pháp môn Tịnh độ mà kêu gọi Phật ... nay thì cứ như vậy mà tu hành, không có gì phải dao động cả. Tu học theo Phật pháp là không nên vội tin bất cứ điều gì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5BC249_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông.Tiếp đến, vấn đề “thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng ... hai vấn đề cho tôi được hiểu để an tâm trong việc tu tập theo pháp môn Tịnh độ truyền thống. (THIỆN BẢO, qv619@yahoo.com) ĐÁP:Bạn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5FD041_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Xuất gia lúc tuổi xế chiều
không? Nếu tự tu tập ở nhà thì theo pháp môn nào? Hiện nay, ngoài 5 giới căn bản của người Phật tử, tôi vẫn ... bình thường theo pháp thức của một Phật tử tại gia. Hiện bạn phát tâm xuất gia là điều rất tốt nhưng với tuổi đời đã khá cao là một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/52E051_xuat_gia_luc_tuoi_xe_chieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: Cứ theo Kinh, Luật, Luận mà làm
: Đạo Phật có nhiều hệ phái: Tiểu thừa, Đại thừa, rồi các học phái, hệ phái. Đấy là những pháp môn chính, ai theo hệ phái nào ... Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: Cứ theo Kinh, Luật, Luận mà làm 05/11/2011 14:56 (GMT+7) Số lượt xem: 66388Kích cỡ chữ: Sau 30 năm thành lập và phát triển, với tinh thần đoàn kết hòa hợp, tăng ni, Phật tử Việt Nam đã góp phần xây dựng và tăng cường các mục tiêu, tôn chỉ đúng đắn mà Hiến
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53440B_duc_phap_chu_thich_pho_tue_cu_theo_kinh_luat_luan_ma_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tác bạch của một Phật tử ban hộ niệm quên Tăng bảo
sự bảo vệ an ninh của chính quyền, để cho chúng con được tu theo Chánh Pháp của Như Lai. Để hàng Phật tử chúng con ... qua nhiều biến cố thăng trầm, những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trên toàn thế giới hành trì Pháp môn Tịnh Độ đã
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A560A_loi_tac_bach_cua_mot_phat_tu_ban_ho_niem_quen_tang_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tác bạch của một Phật tử ban hộ niệm quên Tăng bảo
sự bảo vệ an ninh của chính quyền, để cho chúng con được tu theo Chánh Pháp của Như Lai. Để hàng Phật tử chúng con ... qua nhiều biến cố thăng trầm, những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trên toàn thế giới hành trì Pháp môn Tịnh Độ đã
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/7A560A_loi_tac_bach_cua_mot_phat_tu_ban_ho_niem_quen_tang_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao người Phật tử phải tụng kinh,niệm Phật,trì chú va tọa thiền
nên mỗi một phương pháp tu là thích ứng với mỗi căn cơ, mỗi bệnh của chúng sanh. Ai thích hợp với pháp môn nào thì ... nên chê người tu Mật v.v… Chỉ chê là chê tu không đúng thôi. Nếu tu đúng lời Phật dạy thì pháp nào cũng đưa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F404A_tai_sao_nguoi_phat_tu_phai_tung_kinh_niem_phat_tri_chu_va_toa_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà pháp
sách, nghe giảng pháp, bắt đầu có hướng tu tập tại gia theo pháp môn Niệm Phật, khi thấy tôi ăn chay trường nên ... được. Kế đến, bạn và cả gia đình cần quán triệt tư tưởng rằng, mình đã quy y Tam bảo, là Phật tử thì chỉ tu tập theo giáo pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/535000_canh_giac_voi_nhung_nguoi_nup_bong_chanh_phap_de_truyen_ba_ta_phap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: