Kết quả 41 - 50 của 4760 các kết quả có nội dung PHƯỚC BÁU HIỆN TIỀN. (1,2331 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LY KỲ GIA ĐÌNH NUÔI CẢ TRĂM NGƯỜI ĐIÊN
chim lạ lại tiếp tục kêu, âm thanh nghe rõ hơn, anh Phước cầm đèn pin lùng sục khắp vườn. Cuối cùng anh phát hiện trong bụi rậm có một bọc đen; mở ... yếu dựa vào kinh tế gia đình, do anh Phước lái xe chở vật liệu xây dựng, buôn bán nhỏ mà có…Hiện tại gia đình anh Phước đang nuôi 37 người
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/73F452_ly_ky_gia_dinh_nuoi_ca_tram_nguoi_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phía sau văn bản đời người
hơi. Nhiều người tiền bạc phủ phê; cũng như các dòng tộc sống ác đạo vẫn còn chút bình an là tại bởi phước họ quá nhiều, một đời xài chưa ... bữa no). Đó là phước báu cuối cùng của mỗi đời người có được.Hiểu Đạo Phật không khó. Người lo chuyện bếp núc như Huệ Năng còn được tổ Hoằng Nhẫn
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/7E5002_phia_sau_van_ban_doi_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ, lạy và cúng Phật. A. Mở Ðề Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với Quốc gia, xã hội đều ... . Tục ngữ có câu: "Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng". Lòng tri ân là một đức tính quí báu, mà những người có chút
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F560A_tho_phat_lay_phat_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
giản dễ hành này. Không có phước báu để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy, việc phóng sanh đời nay đề xướng thật là khó khăn ... của kẻ khác. Chúng ta hành thiện nghiệp của chính mình, kẻ khác hành ác nghiệp của chính họ. May sao quả báo hiện tiền. Thiện ác nhân quả tuyệt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Ca …, an vị tại gia đường, tập thử thắng nhơn. Kỳ nguyện: Hiện tiền Gia môn hưng vượng, lão thiểu bình an. Phước huệ ... . Hiện tiền quyến thuộc, phước huệ tăng gia, tồn một triêm ân, lão đồng ngưỡng đức. Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
các môn. Điều quý báu của môn này là rất có lợi việc liễu ngộ cái bản nguyên, nhưng kị nhất là quay đầu trở lại.2/ Hỏi: Ông muốn hoằng dương pháp môn ... đức vẫn bị đọa vào loài sinh bằng bào thai. Vậy thì, nếu thật sự muốn ngồi tòa sen báu, lên ngôi Bất thoái ắt phải nhờ vào trí Văn Thù, lập nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về dạng sách giáo lý Phật giáo phổ thông tóm lược, nhỏ gọn
là ấn tống kinh tụng, dù dày hay mỏng, sẽ có nhiều phước báu hơn, hay có phước báo là điều chắc chắn. Vì những bộ kinh lớn được đọc ... thí đem lại kết quả thật sự thì phước báu mới lớn. Một quyển sách nhỏ, nói về tam quy chẳng hạn, làm được việc đưa người từ chưa biết gì về
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/735209_ve_dang_sach_giao_ly_phat_giao_pho_thong_tom_luoc_nho_gon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tranh: 33 hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát
mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức. 2. Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng ... muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh. 3. Trì Kinh Quán
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7E4042_tranh_33_hoa_than_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu xuân ngắm 33 Ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm
tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước ... Quán Âm Đại Sĩ. Nhà Vua triệu vị thiền sư đến nói: người đáng dùng thân đặng được độ, thì hiện thân này mà nói pháp. Hiện thân
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/52765A_dau_xuan_ngam_33_ung_hoa_than_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự tích Phật A-Di-Đà
bấy lâu nay đều đem dâng cúng tất cả. Các ngươi cũng thể theo ý Trẫm xả bớt huyễn tài mà cúng Phật Tăng đặng cầu phước báu”Cả thảy đều vâng ... Niệm làm sự bố thí thì lớn, mà việc cầu phước báu thì nhỏ. Sự ao ước của vua còn thuộc về phước hữu lậu trong cõi nhơn thiên, chưa thoát
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5ED642_su_tich_phat_a_di_da.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: