Kết quả 1 - 10 của 5014 các kết quả có nội dung Niệm A DI ĐÀ PHẬT nhạc Võ Tá Hân. (3,4422 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Hân 10/07/2011 10:02 (GMT+7) Số lượt xem: 31272Kích cỡ chữ: Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Hân
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5053_niem_a_di_da_phat__nhac_vo_ta_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc
CHÚ VÃNG SANH - Hân phổ nhạc 10/07/2011 09:58 (GMT+7) Số lượt xem: 17695Kích cỡ chữ: CHÚ VÃNG SANH - Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5052_chu_vang_sanh__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
CHÚ ĐẠI BI - Hân phổ nhạc 10/07/2011 10:06 (GMT+7) Số lượt xem: 27426Kích cỡ chữ: CHÚ ĐẠI BI - Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5252_chu_dai_bi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ - Phổ nhạc: Võ Tá Hân
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ - Phổ nhạc: Hân 10/07/2011 10:10 (GMT+7) Số lượt xem: 16088Kích cỡ chữ: TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ - Phổ nhạc: Hân
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5253_tieu_tai_cat_tuong_than_chu__pho_nhac_vo_ta_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc
KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Hân phổ nhạc 08/08/2011 15:51 (GMT+7) Số lượt xem: 29354Kích cỡ chữ: KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/564648_kinh_vu_lan__loi_nguyen_cuoi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HẠNH PHÚC KINH( Kinh Khóa Lễ Đại Chúng )
HẠNH PHÚC KINH( Kinh Khóa Lễ Đại Chúng ) 06/04/2012 21:10 (GMT+7) Số lượt xem: 17442Kích cỡ chữ: Hân phổ nhạc Ca sĩ Bảo YếnSưu tầm hình ảnh: Diệu Hạnh
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/7A4401_hanh_phuc_kinh_kinh_khoa_le_dai_chung_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tài liệu TU HỌC PHẬT GIÁO
Kinh Hành 2Niệm Phật Kinh Hành 3Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoàng Pháp)Nhạc Niệm Phật 1 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút)Nhạc Niệm Phật 4 Nam Mô A Di Ðà Phật (30 phút) Pháp Sư Tịnh Không Niệm Phật ( AMi TUO FO )Nhạc Niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/72D609_tai_lieu_tu_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
Chú Đại Bi - Nhạc Hân - Hợp ca Nhóm Cadillac Bùi Hiền http://kienthuc.net.vn/channel/5642/201209/Tre-niem-than ... “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt” 19/09/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 54593Kích cỡ chữ: Thần chú Đại bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Chú Đại bi được gọi là thần chú, linh chú bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú này thì bản thân đã có đủ Đại bi tâm. Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Video Phật nhạc "A-di-đà Tịnh Độ"
Video Phật nhạc "A-di-đà Tịnh Độ" Đào Văn Bình 13/09/2011 06:55 (GMT+7) Số lượt xem: 47487Kích cỡ chữ: Thưa quý bạn đọc thân mến! Trung tuần tháng 3-2011, Đại đức Thích Minh Trí nhận được bức Tâm thư của cư sỹ Đào Văn Bình (California, Hoa Kỳ) kèm theo nhạc phẩm "A-di-đà ... '); Trong thư, cư sỹ Bình viết: "Do cơ duyên quen biết thật kỳ lạ, tôi xin trân trọng gửi biếu Thầy một bản Phật nhạc nhan đề A Di Đà
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/535400_video_phat_nhac_a_di_da_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
xà da đế30. Đà la đà ra31. Địa rị ni32. Thất Phật ra da33. Giá ra giá ra34. Mạ mạ phạt ma ra35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37. Thất na ... chung lại được thấy đức Phật A Di Ðà và ngài Quán Thế Âm tiếp dẫn về cõi Tịnh Ðộ. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Nẳng mồ tam mãn đamẫu đà nẩm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: