Kết quả 1 - 10 của 4683 các kết quả có nội dung Ni trưởng MA HA BA XÀ BA ĐỀ. (2,4291 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
. Ra xoa214. Bà già phạm215. Tát đác tha 216. Già đô sắc ni sam217. Ba ra điểm 218. kiết rị219. Ma ha ta ha tát ... . Tất đát đa bát đác ra532. Ma ha bạt lô533. Sắc ni sam534. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam535. Dạ ba đột đà536
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
ra câu ra da.53. Nam-mô ma ni câu ra da54. Nam-mô dà câu ra da55. Nam-mô bà dà bà đế56. Ðế rị trà57. Du ra tây na.58. Ba ... giá na171. Câu rị da172. Dạ ra thố173. Sắc ni sam174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.175. Bạt ra ca na ca ba ra bà.176. Lồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
hê, rị đà dựng cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt da dế, ma ha phạt da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ... rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ ... bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án ... lô yết mông. Ðộ lô độ lô phạt da đế, ma ha phạt da đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tất đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ. Số ... dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rỵ dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi
lên các cõi trời 26. Bảo qua thủ ấn (Chú ngữ - Ma ha phạt da đế) - Không bị các nạn đạo tặc quấy nhiễu 27.Bảo loa thủ nhãn (Chú ngữ ... , thù địch 7. Thí vô úy thủ nhãn (Chú ngữ - Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ) - Tiêu trừ sự sợ hãi ở mọi nơi 8. Nhật tinh ma ni thủ ấn (Chú ngữ - Thất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5FD042_bon_muoi_hai_thu_nhan_trong_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ấn Độ: Chính thức khai mạc Hội nghị Nữ giới PG Thế giới lần thứ 13
, do Ni sư Thích nữ Khiết Minh trụ trì. Nơi hơn hai mươi lăm thế kỷ trước, Hoàng hậu Mahaprajapati Gautami – Ma Ha Ba Ba Đề đã được Đức Phật chính thức truyền giới và trở thành vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên trong hàng Ni giới. Hội nghị Nữ giới Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52E419_an_do_chinh_thuc_khai_mac_hoi_nghi_nu_gioi_pg_the_gioi_lan_thu_13.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN VÀ THẮNG TRÍ
. Thiền tông thường đề cập việc Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được Phật truyền tâm ấn ba lần. Lần nổi bật nhất là ở hội Linh Sơn trên núi ... cho lửa cháy được. Mãi đến khi Tôn giả Ma Ha Ca Diếp từ núi Kỳ Quật đến, đi nhiễu quanh kim quan ba vòng rồi cởi mở chân và
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/575040_thien_va_thang_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bế mạc Sakyadhita 13: Giáo dục, đào tạo con người là nhân tố, động lực phát triển
Sakyadhita lần thứ 13 được tổ chức tại một địa điểm có ý nghĩa quan trọng vô cùng về mặt lịch sử vì đó là nơi Di mẫu Ma Ha Ma ... luận, hội thảo xung quanh chủ đề “Phật pháp giữa đời thường”. Ni sư TN.Khiết Minh, trụ trì chùa Kiều Đàm Di bái tạ trước Di mẫu Với
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/537659_be_mac_sakyadhita_13_giao_duc_dao_tao_con_nguoi_la_nhan_to_dong_luc_phat_trien.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: